Auteursrechten in onderwijs - Rechten en plichten in verband met auteursrecht - site van de Vlaamse overheid
Auteursrechten in onderwijs
 

Auteursrechten in onderwijs

muzieknootIn al onze communicatie en informatie komt het auteursrecht om de hoek kijken. Wanneer we boeken, toneel, dans, muziek, film, schilderijen, fotoís, en andere, gebruiken, is het nodig om voorzichtig te werk gaan. Vaak zijn al die werken in het belang van de kunstenaar beschermd.

Ook scholen worden met de toepassing van auteursrechten geconfronteerd. Om de scholen te helpen inzake hun rechten en plichten in verband met het auteursrecht wordt hier zo veel mogelijk informatie die dienstig is voor de onderwijssector verzameld.

Voor BelgiŽ is de regelgeving in hoofdzaak terug te vinden in de federale wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Die auteurswetgeving wil de belangen van de auteurs, uitgevers, muzikanten, kunstenaars, e.a. verzoenen met de maatschappelijke gegevens als onderwijs, vrije informatie, beschikbaarheid erfgoed, wetenschappelijk onderzoek, e.a.

Omdat de regelgeving vrij algemeen en onvolledig is uitgewerkt en omdat er zo vele instanties actief zijn op het domein van de auteurswetgeving, geeft deze website alleen de voornaamste punten weer die van belang zijn voor een onderwijsinstelling.