De Examencommissie basisonderwijs

Bij de Examencommissie basisonderwijs kunt u het getuigschrift basisonderwijs behalen. Het getuigschrift basisonderwijs kan u o.a. helpen om toegang te verkrijgen tot het secundair onderwijs, bij een sollicitatie of de zoektocht naar een nieuwe tewerkstelling.

De Examencommissie organiseert jaarlijks één keer examens. AKOV duidt de scholen aan die fungeren als Examencommissie.

 

Voor wie?

De examens voor het schooljaar 2013-2014 zijn bedoeld voor:
 • Kinderen die minstens 9 jaar zijn, wanneer ze deelnemen aan het examen.

 

Hoe slagen?

U behaalt het getuigschrift basisonderwijs als u slaagt voor elk van volgende leergebieden:
 • Nederlands
 • Frans
 • Wiskunde
 • Wereldoriëntatie
 • Lichamelijke opvoeding
 • Muzische vorming

 

Hoe deelnemen?

U legt de examens af bij één van de aangeduide scholen. Zowel de inschrijving als de deelname is gratis.

Wie zich voor het examen wil inschrijven, stuurt een brief of e-mail rechtstreeks naar de school, te kiezen uit onderstaande lijst. In de brief vermeldt u:

 • Rijksregisternummer
 • Naam en voornaam
 • Adres- en contactgegevens
 • Geboortedatum (dd/mm/jjjj)
 • Uw vraag aan de school voor de inschrijving voor de examens

U kunt zich uiterlijk tot 31 mei 2014 voor het examen inschrijven. De data waarop de examens plaatsvinden, wordt u dan vóór 10 juni 2014 meegedeeld.

 

Scholenlijst

 

Nuttige links

 

Contact

U kunt meer inlichtingen verkrijgen bij de bovenvermelde scholen, of bij het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming

logo AKOVAgentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Hendrik Consciencegebouw (2C20)
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
Tel.: 02 553 89 81
Fax.: 02 553 88 05
e-mail: pieter-jan.vanhoof@ond.vlaanderen.be

naar boven