Nieuws

Cover "Mijn kind gaar naar de kleuterklas". Startersboek voor ouders Nieuwe editie Starterspakket: naar de kleuterklas

Voor alle ouders van instappende kleuters.

Meer over het gratis starterspakket
Affiche Kijk wat ik al kan  Campagne Kijk wat ik al kan
 
- voor ouders

- voor professionals
Still uit de clip v/h Lied van het Jaar van de Kleuter Tips voor het CLB

Kleuterparticipatie en CLB (pdf, 2 p.)

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Kleuterparticipatie

Het Vlaams kleuteronderwijs is van prima kwaliteit. De deelname van kleuters aan het onderwijs is in Vlaanderen ook zeer hoog in vergelijking met andere landen.
 
Toch is er een groep kinderen die niet aan het kleuteronderwijs participeert. Sommige kinderen zijn niet in een school ingeschreven, anderen zijn dat wel maar lopen niet regelmatig school.

Zo lopen ze veel achterstand op. De kans is groot dat ze die nooit meer inhalen. 

De kleuterklas: een absolute aanrader

Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht. Maar het loont zonder meer de moeite.
 
Kinderen mogen naar de kleuterklas vanaf de eerste instapdatum die valt nadat ze de leeftijd van 2,5 jaar bereikten.
 
De kleuters leren in de klas sociale vaardigheden, raken er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of –meester bereidt hen voor op het lager onderwijs.
 
Voor anderstalige kinderen is de kleuterschool een prima plek om Nederlands te leren. Ook kinderen die thuis weinig structuur krijgen, vinden houvast in de kleuterklas.
 
Kleuteronderwijs is bovendien niet duur. De schoolkosten blijven laag dankzij maatregelen om de kosten te beheersen. Ook kunnen kleuters in aanmerking komen voor een schooltoelage als zij voldoende dagen aanwezig zijn op school. Zij hebben ook recht op een schoolpremie.