Bekwaamheidsbewijzen in het onderwijs - Site van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
bekwaamheidsbewijzen
 


update geldig vanaf 01/09/15
uitgezonderd volwassenenonderwijs:
geldig vanaf 1/2/2017


De bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor alle ambten in het gewoon basisonderwijs

van ambt naar diploma van diploma naar ambt

De bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor alle ambten in het buitengewoon basisonderwijs

van ambt naar diploma van diploma naar ambt

De bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor alle vakken en ambten in het gewoon secundair onderwijs (ASO/TSO/KSO/BSO)

van vak naar diploma van diploma naar vak
van ambt naar diploma van diploma naar ambt

De bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor alle vakken en ambten in het buitengewoon secundair onderwijs.

van leraar naar diploma van diploma naar leraar
van ambt (m.u.v. de leraar) naar diploma van diploma naar ambt (m.u.v. de leraar)

! Voor de leraar in OV4 en voor de adjunct-directeur, directeur, technisch adviseur, technisch adviseur-co÷rdinator in een instelling met enkel OV4 gelden de bekwaamheidsbewijzen van het gewoon secundair onderwijs


De bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de verschillende godsdienstvakken in het basisonderwijs en in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

van vak naar diploma van diploma naar vak

! Voor alle godsdienstleerkrachten is er een bijkomende voorwaarde: om aangesteld te kunnen worden, moeten ze worden voorgedragen door de bevoegde instantie van de betrokken eredienst. 


De bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor alle vakken en ambten in het deeltijds kunstonderwijs

Muziek, Woordkunst en Dans

van vak/ambt naar diploma van diploma naar vak/ambt

Beeldende Kunst

van vak/ambt naar diploma van diploma naar vak/ambt

De bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in het volwassenenonderwijs

voor alle ambten

ambt naar diploma van diploma naar ambt

Voor alle modules

van opleiding naar module of diploma
van module naar diploma van diploma naar module

De bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)

voor alle ambten

Bijlage 1 - Ambten, bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in de centra voor leerlingenbegeleiding