Bekwaamheidsbewijzen in het onderwijs - Site van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Lijst van alle bekwaamheidsbewijzen voor de vakken van het secundair onderwijs

geldig vanaf 1.9.2015 | Van vak naar diploma | Van ambt naar diploma | Van diploma naar ambt | Handleiding | Wetgeving

Om van een diploma op te zoeken  welke tewerkstellingskansen het biedt in het onderwijs, vult u in het kadertje hieronder een deel van die diplomabenaming in.  Klik op “zoeken” en u krijgt een beperkte lijst van bekwaamheidsbewijzen te zien waarin die zoekterm letterlijk voorkomt.

Wilt u de volledige lijst raadplegen: zorg ervoor dat het kadertje leeg is en klik vervolgens op “zoeken”.

 

OPGELET : 

Om een volledig beeld te krijgen van alle tewerkstellingsmogelijkheden die uw diploma biedt  voor een opdracht in het onderwijs,  moet u meerdere zoekopdrachten uitvoeren.

Þ Ieder diploma  behoort tot een groep van diploma’s.   Zo behoort elk licentiaatsdiploma aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid ook tot de algemene verzamelbenamingen “ten minste master+ BPB” en “ten minste bachelor + BPB” …  Dit betekent dat u  dus ook toegang heeft tot alle ambten waarvoor deze verzamelbenamingen als bekwaamheidsbewijs gelden.
Voor meer informatie klik op de “handleiding “ rechts bovenaan uw scherm.  

Þ Vergeet ook niet na te gaan of u  - op basis van uw competenties en in overleg met uw directie -  via de verzamelbenamingen binnen  het stelsel van de voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen (VO) in aanmerking komt voor een opdracht.  Dat kan via een zoekopdracht vanuit het  ‘ambt’,  ‘vak’, ‘opleiding’ en/of ‘module’.

 

 

Heeft u toch nog vragen over onderwijsbevoegdheid, bekwaamheidsbewijzen of nuttige ervaring in het secundair onderwijs, bel naar 02.553.92.00 (Cel "Word Leerkracht") of mail naar onderwijsbevoegdheid.secundaironderwijs@vlaanderen.be