Bekwaamheidsbewijzen in het onderwijs - Site van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
bekwaamheidsbewijzen
 


update geldig vanaf 01/09/15
uitgezonderd volwassenenonderwijs:
geldig vanaf 1/2/2017

 

De bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor alle vakken en ambten in het gewoon secundair onderwijs (ASO/TSO/KSO/BSO)

van vak naar diploma van diploma naar vak
van ambt naar diploma van diploma naar ambt

! Opmerking 4de graad BSO/HBO5-opleiding verpleegkunde: Voor vakken die gegeven worden in de vierde graad BSO of in de HBO5-opleiding verpleegkunde, en waarvoor daar geen bekwaamheidsbewijs is voorzien, dient het personeelslid in het bezit te zijn van een van de bekwaamheidsbewijzen die voor hetzelfde vak voorzien zijn in de derde graad BSO.