Definitie

Een Brede School is

een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren waaronder een of meerdere scholen

die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school

met als doel het creëren van maximale ontwikkelingskansen voor álle kinderen en jongeren.

Extra: een kwalitatieve bredeschoolwerking heeft oog voor diversiteit, verbindingen en participatie.

De concrete werking hangt af van de lokale context.

Wat is een Brede School