Ambtsgeheim en beroepsgeheim binnen onderwijs

Een werkgroep met vertegenwoordigers van het departement Onderwijs en Vorming, VVKSO, VVKBaO, VCLB, PBD KO, pedagogische begeleidingsdienst GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, OVSG en het Centrum Nascholing GO schreven een nota over de thematiek van beroeps- en ambtsgeheim binnen onderwijs. Deze nota is gedragen door al deze organisaties.

Aan deze nota werd lange tijd gewerkt. Het advies van professor Put van de K.U.Leuven, een expert op het vlak van beroeps- en ambtsgeheim werd ingewonnen om een aantal knelpunten die in de werkgroep naar voren kwamen uit te klaren. Het advies van professor Put kan u vinden als bijlage bij de nota.  Hij besteedt in deze nota tevens aandacht aan de bijstandspersoon in het kader van het 'Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp. 

Wij hopen met deze nota meer duidelijkheid te bieden op het terrein omtrent het concept beroepsgeheim, het belang ervan en wat dit betekent voor de invulling van beroepsgeheim binnen onderwijs.  U vindt in deze nota antwoord op vragen zoals:

  • hoe het nu precies zit met het ambtsgeheim van leerkrachten en het beroepsgeheim van CLB-medewerkers;
  • wat dan met zogenaamde 'vertrouwensleerkrachten';
  • hoe dit dan wordt geregeld wanneer iemand van het schoolpersoneel wordt aangeduid als bijstandsfiguur in het kader van het Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp;
  • al uw andere vragen met betrekking tot dit thema.

Download hier de twee documenten: