Gegevensverzameling voor de overheid

CREON

CREON is het informaticasysteem van het Ministerie van Onderwijs en Vorming waarin beleidsrelevante informatie vanuit de CLB-werking wordt opgeslagen. De CLB’s registreren hiervoor een deel van hun activiteiten, gebaseerd op een aantal afgesproken onderwerpen. Op dit ogenblik zijn er 8 te registreren items die uitdrukkelijk bedoeld zijn voor het Agentschap Zorg en Gezondheid van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het gaat dan over medische onderwerpen, zoals die worden vastgesteld tijdens de medische consulten.

Daarnaast zijn er op dit ogenblik ook 8 andere items die geregistreerd worden, ten behoeve van het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het gaat om:

  • pesten en gepest worden
  • problematische afwezigheden
  • lezen en spellen
  • attest buitengewoon onderwijs
  • attest overstap lager onderwijs
  • attest overstap secundair onderwijs
  • attest revalidatie tijdens de lestijden
  • definitieve uitsluiting

Uiteraard wordt de volledige werking van de CLB’s hiermee niet gedekt. Het aantal onderwerpen zal daarom mettertijd uitgebreid worden. Om ervoor te zorgen dat de gegevens vanuit de lokale registratie kunnen aangeleverd worden in CREON zochten de de  CLB ’ netoverstijgend zelf  software-ontwikkelaar, die dit mogelijk moet maken.  Het registratieprogramma van de sector CLB kreeg de naam LARS. Op afgesproken tijdstippen zal de verzamelde informatie naar het Ministerie van Onderwijs en Vorming gezonden worden via webservices. CLB-medewerks dienen dus geen bijkomende acties  te ondernemen nadat ze iets geregistreerd hebben. De overdracht van LARS naar CREON gebeurt dus volledig automatisch.

Hieronder vindt u de links naar de te registreren onderwerpen en de technische brochures van CREON:

Lars

LARS staat voor Leerlingenbegeleiding Administratie en Registratie Systeem. Het wordt modulair opgebouwd en is het informaticaprogramma dat ervoor zorgt dat de verplichte te registreren activiteiten bij de overheid worden aangeleverd.

De voltallige CLB-sector werkt met het programma.  De inzet ervan gaat veel verder dan enkel registratie voor de overheid, maar heeft ook de bedoeling om te komen tot een gebruiksvriendelijk elektronisch dossier dat op termijn het papieren leerlingendossier moet vervangen.

Meer informatie over LARS kan je vinden op: http://www.clb-lars.be/