Kwaliteitszorg

Elk CLB moet een kwaliteitsbeleid ontwikkelen dat bestaat uit:

  • een kwaliteitshandboek
  • een kwaliteitsplan
  • contactpersonen

De inspectie gaat na of het kwaliteitshandboek en het kwaliteitsplan van de centra voldoen aan de voorwaarden.

Elk centrum registreert de gegevens over het kwaliteitshandboek en kwaliteitsplan. Het stelt die gegevens ter beschikking van de regering.  De regering legt om de zes jaar een rapport voor aan het Vlaams Parlement. In dat rapport wordt de evolutie van de kwaliteitszorg binnen de centra aangetoond.
 

Kwaliteitshandboek

De thema's waarop het kwaliteitsbeleid zich richt, worden door het CLB vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek is een hulpmiddel bij het uitbouwen van kwaliteitszorg in de CLB's. De Tijdelijke Decretale Stuurgroep CLB zorgde voor een handleiding (pdf, 212kB, 19blz) bij het kwaliteitshandboek.


Kwaliteitsplan

Het kwaliteitshandboek wordt geoperationaliseerd in een kwaliteitsplan. Aan de hand van dit plan toont het centrum aan dat het zijn processen beheerst en voortdurend verbetert.


Contactpersonen

Voor de uitvoering van zijn kwaliteitsbeleid wijst het centrum onder zijn personeelsleden een contactpersoon inzake kwaliteitszorg aan.