Zoeken


Curriculum
Eindtermen, ontwikkelingsdoelen, basiscompetenties en doelen beroepsgerichte vorming

Op de Curriculum-website kunt u terecht voor alle informatie over eindtermen, ontwikkelingsdoelen, basiscompetenties en doelen beroepsgerichte vorming.

De informatie is ingedeeld volgens onderwijsniveau en opleiding.

Per onderwijsniveau vindt u eindtermen en/of ontwikkelingsdoelen, aangevuld met bijkomende informatie zoals peilingen, publicaties, websites en veelgestelde vragen.

Per opleiding krijgt u een overzicht van de eindtermen, basiscompetenties of doelen beroepsgerichte vorming.

Naast deze informatie kunt u ook alle relevante peilingen en publicaties raadplegen.

 

Nieuws

Colloquium peiling wereldoriŽntatie en natuurwetenschappen verplaats naar 16 juni 2016

Het Colloquium peiling wereldoriŽntatie en natuurwetenschappen is verplaats naar 16 juni 2016. Meer informatie vind je terug op de infopagina van het colloquium.

 

Screeningen basisopties en beroepenvelden eerste graad secundair onderwijs

De screening van de eerste graad A- en B-stroom in het voltijds gewoon secundair onderwijs bestaat uit een analyse van alle basisopties en beroepenvelden over zeven schooljaren.

We brengen de leerlingenaantallen, hun evolutie en spreiding, de herkomst van de inschrijvingen, de attestering en de doorstroom naar de tweede graad onderwijs in kaart. Voor de A-stroom analyseerden we ook de leerplannen van de onderwijskoepels en het GO!.

We formuleren enkele conclusies met het oog op de modernisering van het secundair onderwijs.

Download

Heb je interesse in de belangrijkste vaststellingen en conclusies voor de modernisering? Bekijk de conclusies van de 2 screeningen van de eerste graad.

Wil je alle details voor de A- of B-stroom? Selecteer de screening die jou interesseert.

A-stroom

B-stroom

 

 

Studiegebieden secundair onderwijs

De screening van de 29 studiegebieden in het voltijds gewoon secundair onderwijs bestaat uit een analyse van alle studierichtingen in de tweede en de derde graad over vijf schooljaren.

We brengen de leerlingenaantallen, hun evolutie en spreiding, de herkomst van de inschrijvingen, de attestering, de doorstroom naar het hoger onderwijs en de doorstroom naar de arbeidsmarkt in kaart.

We geven op basis van de screeningsresultaten per studierichting aan of de finaliteit doorstroom naar verdere opleidingen is, tewerkstelling, of beide.

We formuleren enkele aanbevelingen met het oog op de modernisering van het secundair onderwijs.

Download

Heb je interesse in de belangrijkste vaststellingen en de aanbevelingen voor de modernisering? Bekijk de conclusies van de 29 studiegebieden en de aanbevelingen voor de modernisering van het secundair onderwijs.

Wil je alle details per studiegebied? Selecteer de screening van het studiegebied in het secundair onderwijs dat jou interesseert.

 


naar boven

Laatst gewijzigd op: 16/02/2017