Projecten > OMOO
   

Project OMOO: Ondersteuning voor Micro-Ondernemers in Opleiding

Algemene Doelstellingen:
 • De kwaliteit van opleiding en begeleiding van potentiŽle starters verhogen door het ter beschikking stellen van vernieuwend lesmateriaal.
 • De organisatie van coachingsessies rond het opstellen van het ondernemingsplan voor zowel opleiders als leerlingen/cursisten.
 • De bevordering van de ondernemingszin door sensibilisering en informatieverstrekking door het opzetten van verschillende activiteiten.
 • De ontwikkeling van ondernemerscompetenties bij jongeren in het reguliere onderwijs bevorderen door het stimuleren van de organisatie van 'events' door onderwijsinstellingen zelf.
Beoogde doelgroepen:
 • Leerlingen/cursisten in het secundair onderwijs (voltijds- en deeltijdsonderwijs, alle onderwijsvormen).
 • Cursisten in het volwassenenonderwijs.
 • Cursisten die op individuele basis het attest van bedrijfsbeheer wensen te behalen via de examencommissies.
 • Volwassenen met een handicap, met startersplannen.
 • PotentiŽle starters in het algemeen.
 • Gedetineerden die zich wensen voor te bereiden op een zelfstandig beroep.
 • Opleiders en/of begeleiders van de vermelde doelgroepen.
 • PotentiŽle starters van die organisaties die de belangen van de zelfstandige ondernemer behatigen.
Acties en producten:
 • een website die kan functioneren als elektronische leeromgeving, waarop zowel informatie, lesmateriaal als cursusmateriaal wordt aangeboden;
 • een e-forum rond ondernemerschap;
 • een interactief starterspad;
 • getuigenissen op video van succesvolle en minder succesvolle ondernemers;
 • een interactieve tool voor het opstellen van een ondernemingsplan;
 • een interactieve ondernemerstest;
 • een eenvoudig facturatieprogramma;
 • een eenvoudige tool voor de vereenvoudigde boekhouding met Excel;
 • interactieve oefeningen;
 • een taken/toetsenbank;
 • ideeŽn voor het opzetten van projecten, geÔntegreerde proeven, themawerking… rond ondernemerschap in de onderwijsinstelling;
 • veel gebruikte handelsdocumenten en brieven in (aanpasbare) Wordversie;
 • veel gestelde vragen (FAQ) van potentiŽle starters met passende antwoorden;
 • informatie voor de individuele cursist bedrijfsbeheer;
 • cursusmateriaal;
 • workshops voor zowel opleiders als leerlingen/cursisten rond het ondernemingsplan;
 • een jongerenwedstrijd rond het ondernemingsplan: ‘Beloftevolle Modulaire Ondernemer’;
 • een infomarkt rond ondernemingszin en ondernemerschap;
 • sessies ‘een dag op stap met een ervaren ondernemer’;
 • sessies ‘een succesvolle ondernemer vertelt’.
Kader ESF project doelstelling 3 - zwaartepunt 3
ontwikkelen van ondernemerschap
projectnummer: 05/EPD3:3.1/022
looptijd: 1 November 2005 tot en met 31 December 2007
Contactpersoon: Paul Schram
Projectmedewerkers Hilde van der Perre
Website www.omoo.be
                                                                                                            
ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid
door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap,
aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.