Decreten

Decreten 2014

Decreet voorbereiding goedkeuring publicatie B.S.
Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet) parlementaire documenten 12-03-2014 28-08-2014
Decreet betreffende het onderwijs XXIV parlementaire documenten 23-04-2014 25-08-2014
Decreet tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs (codex hoger onderwijs) parlementaire documenten 04-12-2013 27-02-2014
27-02-2014
Decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school parlementaire documenten 26-03-2014 20-08-2014