EDISON - site van de Vlaamse overheid
WebEDISON

Problemen met aanmelden met eID.

Indien u problemen heeft met aanmelden, kunt u best AL uw browservensters eens sluiten EN uw eID uittrekken/insteken, daardoor wordt uw aanmeldsessie volledig gestopt. Daarna kunt u uw browser starten en opnieuw proberen aan te melden in een nieuwe aanmeldsessie.
Opgepast: Als uw schoolpakket ook via de browser werkt, moet u uw schoolpakket ook sluiten.

Ook als u altijd onderstaand scherm opnieuw krijgt, moet u het bovenstaande doen. Sedert 22/07/2013 zit WebEDISON volledig achter een nieuwe strengere beveiliging ACM3.

Scherm portaal Belgium

Indien dit niet lukt, sluit al browservensters en probeer uw eID met pincode uit op www.taxonweb.be, klik op Naar mijn aangifte. Ondervindt u hierbij problemen controleer dan eens dat u alle nodige instellingen heeft gedaan.

Controleer of de eID software is geïnstalleerd onder Start - Programma's. U zou daar Belgium e-ID moeten terugvinden. Start daar eID viewer op. Als u gebruik maakt van een nieuwe elektronische identiteitskaart, die 10 jaar geldig is, dan moet u zeker de eID-software op de PC bijwerken naar minstens versie 4.0.7, anders gaat u met deze nieuwe eID niet kunnen aanmelden. Om de eID-software te installeren of bij te werken heeft u beheerdersrechten op de PC nodig anders moet u beroep doen op de ict-coördinator.

Steek uw eID in, normaal gaat u een schermpje krijgen met uw gegevens en worden de certificaten automatisch geregistreerd. Indien niet moet u uw kaartlezer eens controleren, is deze goed aangesloten, eventueel eens uittrekken en opnieuw insteken, probeer ook eens een andere eID in te lezen.

Installeer de laatste versie van de eID software, terug te vinden op eid.belgium.be meer bepaald eID quick install. Herstart de pc na de installatie, zodat de eID-software wordt opgestart.

Binnen eID-Viewer kunt u ook uw pincode testen, ga naar tab Kaart & PIN, klik op knop Test PIN. Als het lezen van eID en testen van PIN lukt, controleer dan ook de certificaten, ga naar tab Certificaten en klik daar op Nu valideren of Validate now, bij betrouwbaarheid moet Betrouwbaar of Trusted staan, anders moet u contact opnemen met de dienst bevolking van uw stad of gemeente.

Probeer indien alles ok aan te melden op de testsite van eID: http:\\test.eid.belgium.be, u zou daar de melding Test geslaagd moeten krijgen.

Probeer daarna nog eens aan te melden bij WebEDISON.

Als u met Internet Explorer (IE) werkt, is dit alles, voor andere browsers zoals Firefox moet er ook nog een beveiligingsmodule worden geïnstalleerd in de browser. Zie Welke instellingen moet ik doen in Firefox om met WebEDISON te kunnen werken.

Indien het probleem blijft kunt u Internet Explorer eens opnieuw instellen naar de standaardinstellingen, hiervoor gaat u naar Icon tandwieltje of Extra - Internetopties - tab Geavanceerd - onderaan Instellingen voor Internet Explorer opnieuw instellen, knop Opnieuw instellen,

IE11, 10, 9 en 8: controleer dat selectievakje Persoonlijke instellingen verwijderen NIET is aangevinkt. Zodoende worden volgende gegevens niet verwijderd:

  • Browsegeschiedenis, tijdelijke internetbestanden, cookies, formuliergegevens en opgeslagen wachtwoorden
  • Opgegeven URL-gegevens en menu-uitbreidingen
  • InPrivate-filtergegevens
  • Lijst met onlangs gebruikte items in Explorer

Moest het probleem blijven, dan kunt u nogmaals knop Opnieuw instellen klikken en controleer selectievakje Persoonlijke instellingen verwijderen is aangevinkt.

IE7: hier heeft u niet de mogelijkheid die IE8 heeft, bovenstaande persoonlijke instellingen worden dan wel verwijderd.

Uw favorieten blijven sowieso bewaard, zowel in IE8 en IE7. Na Opnieuw instellen moet u Internet Explorer volledig sluiten en opnieuw openen. Bij het openen gaat hij een aantal vragen stellen omdat Internet Explorer opnieuw ingesteld is geweest. Probeer daarna opnieuw aan te melden.

Lukt www.taxonweb.be wel, maar WebEDISON niet, dan heeft u waarschijnlijk geen rechten (meer) voor WebEDISON. Contacteer hiervoor uw edisonbeheerder, dit zal normaal uw directeur zijn of iemand anders met het recht Edisonbeheer. Zij kunnen uw rechten nakijken en eventueel toevoegen in WebIDM/Gebruikersbeheer: https://ov-idbeheer.vlaanderen.be.

Als u werkt met IE11, 10, 9, 8 7 of 6 moet je *.vlaanderen.be en *.belgium.be bij vertrouwde websites zetten. Hiervoor ga je in Internet Explorer naar: Extra – Internetopties – tabblad Beveiliging – zone Vertrouwde websites – knop Websites, vink onderaan Serververificatie (https:) uit, typ *.vlaanderen.be en klik Toevoegen.

*.vlaanderen.be toevoegen aan Vertrouwde websites

Voeg ook de andere site toe, u doet dit door *.belgium.be in te typen bij Deze website aan de zone toevoegen, klik daarna op de knop Toevoegen. Vink onderaan Serververificatie (https:) terug aan en klik knop Sluiten.

Vertrouwde websites

Ga naar knop Aangepast niveau - Diversen (IE11,10, 9, 8 of 7) of Overige (IE6) – Gemengde inhoud weergeven – bolletje zetten bij Inschakelen en klik op knop OK.

Diversen - Gemengde inhoud weergeven - Inschakelen

Klik Ja op de volgende vraag:
Weet u zeker dat u de instellingen voor deze zone wilt wijzigen?

Indien het nog niet lukt om aan te melden moet u in uw browser de tijdelijke bestanden en de cookies eens wissen. Bij Internet Explorer gaat u hiervoor naar Icon tandwieltje of Extra - Internetopties - Algemeen - Tijdelijke internetbestanden, kies daar voor Cookies verwijderen en ook voor Bestanden verwijderen (ook offlinebestanden). Daarna browser sluiten en opnieuw proberen.

Indien het niet duidelijk is of het lukt niet dan contacteert u de Edison-helpdesk.