EDISON - site van de Vlaamse overheid
WebIDM voor WebEDISON

Veel voorkomende vragen

Hoe lang zijn de rechten “personeelsbeheer” en “lerendenadministratie” geldig ?

Elk recht heeft een einddatum. De rechten zijn geldig tot en met de einddatum. Na het verstrijken van de einddatum wordt het recht automatisch stopgezet.
Bij het toekennen van een recht kan de einddatum maximaal 15 maanden na de begindatum vallen.
De EDISON-beheerder kan deze rechten bekijken, wijzigen, verlengen of voortijdig stopzetten.
In WebEDISON wordt een waarschuwing gegeven wanneer de geldigheid van een recht bijna ten einde is.

 

Hoe worden rechten verlengd?

Om rechten te verlengen moet de edison-beheerder (dit is normaal de directeur of een andere gebruiker met het recht Edisonbeheer) zich aanmelden in de webtoepassing 'WebIdm voor WebEdison' met url https://ov-idbeheer.vlaanderen.be of https://webedison.vlaanderen.be en dan optie 2 Gebruikersbeheer aanmelden.

Na aanmelden kan deze via de linkermenu Gebruikersrechten - Wijzig / Verlengen de gebruiker opzoeken door naam en voornaam in te geven en te klikken op de knop Zoek gebruiker. Als u de gebruiker gevonden heeft, klikt u rechts op Detail. Daar krijgt u een overzicht van de rechten van de gebruiker, u kunt nu per recht op Detail klikken, dan knop Wijzig recht, daar kunt u de einddatum van het recht aanpassen (max 15 maanden) en klik nogmaals op de knop Wijzig recht om te bevestigen. Voor een volgende gebruiker te selecteren, gaat u terug naar Gebruikersrechten - Wijzig / Verlengen.

Einddatum rechten : bij voorkeur niet in de zomervakantie of september (tenzij dit de bedoeling is bij tijdelijke opdrachten), eerder in een periode dat u tijd heeft om de rechten te verlengen.

Neem gerust de volle 15 maanden min 1 dag :
bv: begindatum : 14/09/2010
einddatum : 13/12/2011

Opgepast: Het recht Edisonbeheer kunt u niet voor uzelf verlengen wegens veiligheidsredenen. Dit kan enkel gebeuren door een andere gebruiker met het recht Edisonbeheer (meestal is dit de directeur). Het recht Edisonbeheer van de directeur moet u niet verlengen, dit gebeurt automatisch zolang de directeur zijn opdracht loopt bij het werkstation.

Een overzicht van alle gebruikers van een instelling kunt u krijgen door via de linkermenu Gebruikersrechten - Zoek op instelling, u kunt daar uw instellingsnr selecteren ofwel alle instellingen laten staan en dan op de knop Zoek rechten te klikken.

 

Wie kent het recht EDISON-beheerder toe ?

Dit recht wordt toegekend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, op basis van de gemelde opdrachten. De EDISON-beheerder kan ook zelf dit recht toekennen aan een andere persoon. Dit dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren want een EDISON-beheerder geeft personen toegang tot WebEDISON en zendingen via WebEDISON hebben rechtstreeks invloed op wedden en werkingstoelagen.

 

Wie kent de rechten “personeelsbeheer” en “lerendenadministratie” toe ?

Het toekennen van deze rechten is de taak en verantwoordelijkheid van de EDISON-beheerder van de instelling. Dit dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren: zendingen via WebEDISON hebben rechtstreeks invloed op wedden en werkingstoelagen.
Enkel in noodgevallen kan hiervoor beroep gedaan worden op de EDISON-helpdesk. In dit geval zal een recht met beperkte geldigheidsduur toegekend worden.

 

Hoe snel wordt een recht actief in WebEDISON ?

De rechten “personeelsbeheer” en “lerendenadministratie” worden binnen de vijf minuten aan WebEDISON doorgegeven. Vanaf dan kan de betrokken persoon zich aanmelden in WebEDISON.

 

Aan wie kan een recht toegekend worden ?

Iedereen die over een persoonsnummer beschikt (meestal is dit het rijksregisternummer) kan een recht toegewezen krijgen. Dit kan dus ook een persoon zijn waarvoor geen elektronische opdracht gemeld werd of een persoon die in een andere instelling werkt.
Om zich te kunnen aanmelden heeft de persoon wel een federaal token en/of een elektronische identiteitskaart nodig.

 

Kan iemand meerdere rechten hebben ?

Ja. Eénzelfde persoon kan verschillende rechten hebben voor een instelling. Eénzelfde persoon kan ook rechten hebben voor meerdere instellingen.