Europese Dag van de Talen

Europese Dag van de Talen 25 september 2015

 VAC, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

 

   

Inschrijven (kostprijs: 20 euro)

Op 25 september 2015 vindt de jaarlijkse conferentie Europese Dag van de Talen plaats. Het thema van dit jaar is Talen voor Sociale Inclusie. Het doelpubliek van de dag: alle actoren en belanghebbenden op het vlak van het talenonderwijs, leraren en directies, beleidsmakers, experten, organisaties en individuen die interesse hebben voor taal.

De Europese Dag van de Talen zoomt vooral in op de Europese trends en stand van zaken. Het thema ‘Talen voor Sociale Inclusie’ zal bekeken worden vanuit verschillende invalshoeken, waarbij het telkens gaat om de manier waarop het talenonderwijs de taalcompetenties van de lerenden tracht te verbeteren. Zo is er de toenemende interculturaliteit en de taaldiversiteit in de groep lerenden, en is er ook aandacht voor lerenden met een functiebeperking of een socio-economische achterstand.

Tijdens de EDT-conferentie worden ook twee soorten prijzen uitgereikt aan opmerkelijke initiatieven voor het leren van talen.

  •  Met het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs (ELIT) wil de Europese Commissie het vreemdetalenonderwijs bevorderen in de lidstaten van de Europese Unie. In Vlaanderen wordt het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs jaarlijks uitgereikt door EPOS vzw. Het thema in 2015 is ook ‘Talen voor Sociale Inclusie’. De laureaten van ELIT 2015 ontvangen naast het officiële certificaat een trofee en een geldprijs (1.000, 600 of 300 euro). Bovendien mogen zij het ELIT-logo gebruiken (onder meer op briefpapier).
  • De prijzen voor de Europese Dag van de Talen, een tweejaarlijkse wedstrijd op initiatief van het EDT-platform. De opdracht voor 2014-2015 was het organiseren van een ‘Europese Dag van de Talen’ in onderwijs- en vormingsinstellingen. De winnaars met de meest creatieve en innovatieve resultaten ontvangen didactisch materiaal voor het talenonderwijs, boekenbonnen, nascholingsmogelijkheden ...

Naar boven