23-28 september 2013:

Week van de talen!

Sinds 2001 is 26 september de Europese Dag van de Talen (EDT), een initiatief van de Raad van Europa die hiermee haar 47 lidstaten wil aansporen om jong en oud te stimuleren meer talen te leren. De enorme taaldiversiteit in deze landen is immers niet alleen een hoeksteen van ons rijk cultureel erfgoed, ze is ook een middel om interculturele verschillen beter te begrijpen en te overbruggen.
 
Zonder uitzondering geven de Europese landen ruim gehoor aan de oproep en overal worden er op de Europese Dag van de Talen allerlei evenementen opgezet: activiteiten voor en met kinderen, radio- en TV-programma’s, lezingen, conferenties, enz.
 
EDT 2013 wordt in Vlaanderen een bijzonder gebeuren: de Dag van de Talen groeit er uit tot een Week van de Talen!  Zo kunnen op 24 september leraren Duits, Frans en Nederlands uit de 3 Gemeenschappen een gezamenlijke thema-dag rond ‘evaluatie in het talenonderwijs’ bijwonen en is er op 27 september de conferentie ‘Meertaligheid ondersteunen’ voor beleidsverantwoordelijken, taalonderwijsexperten, schoolleiders, leraren en mensen met interesse voor meertaligheid.
 
Hieronder vindt u meer informatie over beide initiatieven.

 
Europese dag van de talen 2013

Op 27 september 2013 vieren we in Vlaanderen de Europese Dag van de Talen (EDT) met de feestelijke en leerrijke conferentie ‘Meertaligheid ondersteunen'.
 
Dit evenement wordt georganiseerd door het Agentschap Epos samen met het Platform voor de Europese Dag van de Talen.

Meertaligheid in de klas of in de organisatie is evident: in een mobiele samenleving leven mensen samen met mensen met een andere moedertaal en andere culturele achtergronden. Dat kan tot problemen leiden, maar het is nog meer een verrijking en een bron van inspiratie, creativiteit en dialoog.

In meertalige omgevingen is er uiteraard nood aan gedeelde talen voor specifieke doeleinden. De uitdaging voor de docent/begeleider is zich bewust te zijn van de diversiteit in de groep, die positief te integreren en anderzijds toch gefocust te blijven op het hoofddoel: communicatie in de doeltaal. Leren leren en werken in een andere taal lijkt een evidentie te worden maar het is dat niet, niet voor de lerende en niet voor de begeleider. Ondersteuning van de leerkrachten / docenten / werkgevers die met meertaligheid in hun organisatie te maken hebben, is dan ook een zeer belangrijk thema.

De bedoeling van de conferentie is informatie te verstrekken over wat er op dit vlak in Europa en in Vlaanderen recent ontwikkeld werd en wordt.

U zult kunnen luisteren naar toonaangevende sprekers die creatieve en innoverende projecten kunnen stofferen en u kunnen enthousiasmeren en inspireren d.m.v. posterpresentaties, workshops enz. De oriënterende thema’s zijn: leren in L2 en L3, digitaal leren en het voeren van een sterk talenbeleid.
Eveneens zullen de ELIT-prijzen 2013  met als thema “Meertaligheid en ICT
en EDT prijzen 2012 bekend gemaakt worden.

De conferentie richt zich tot beleidsverantwoordelijken, taalonderwijsexperten, schoolleiders, leraren, mensen met interesse voor meertaligheid, enz.
 
U bent van harte welkom op 27 september 2013  in het Vlaams Parlement in Brussel ! Hou deze datum dus alvast vrij in uw agenda !


Studiedag: Geslaagd voor Talen
 
Op 24 september 2013 vindt in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 te Brussel een gemeenschappelijke talendag plaats.
 
Deze studiedag is een initiatief van de ministeries van Onderwijs van de drie gemeenschappen en heeft als doel de drie landstalen in het onderwijs te verbeteren. De dag is bedoeld voor leraren secundair onderwijs Duits, Frans en Nederlands. Ook Pedagogische begeleiders en inspectie behoren tot de doelgroep.
 
Het thema van de studiedag is niet alleen de evaluatie van talen, ook diverse evaluatievormen komen aan bod en er wordt een workshop georganiseerd rond het Europees talenbeleid.
 
De deelname is gratis.

 TOP