Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Omzendbrief NO/2017/01 van 02/06/2017

Samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 19/02/2018
Omzendbrief SO/2008/01 van 25/01/2008

Bedrijfsbeheer in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 19/02/2018
Omzendbrief BaO/97/5 van 17/06/1997

Tijdelijk Onderwijs aan huis (TOAH), Permanent Onderwijs aan Huis (POAH) en vrijstelling van leerplicht in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 09/02/2018
Decreet van 08/12/2017 (BS:08/02/2018)

Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs en de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat betreft het hoger onderwijs (1)

Datum laatste wijziging: 08/02/2018
Omzendbrief PERS/2016/01 van 30/06/2016

Zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 03/02/2018
Omzendbrief NO/2017/02 van 16/06/2017

Het ondersteuningsmodel in het basis- en secundair onderwijs en in het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 25/01/2018
Omzendbrief BaO/98/5 van 27/07/1998

Het werkingsbudget in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 25/01/2018
Omzendbrief PERS/2005/24(13AC) van 14/12/2005

Toepassing van de bedrijfsvoorheffing - Vermindering(en) wegens gezinslasten

Datum laatste wijziging: 23/01/2018
Omzendbrief PERS/2012/01 van 26/01/2012

Toekenning en uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 15/01/2018
Decreet van 24/11/2017 (BS:15/01/2018)

Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs (1)

Datum laatste wijziging: 15/01/2018
Omzendbrief BaO/98/11 van 21/12/1998

Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 03/01/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2011 (BS:09/08/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de volledige tenlasteneming door de werkgever in de onderwijssector van de vervoerskosten voor het openbaar vervoer naar en van het werk en de toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer

Datum laatste wijziging: 01/01/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/12/2017 (BS:02/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Actuarial and Financial Engineering

Datum laatste wijziging: 22/12/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/12/2017 (BS:01/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Biomedical Science

Datum laatste wijziging: 22/12/2017
Omzendbrief VWO/2010/03 (cvo) van 17/05/2010

Bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 21/12/2017
Omzendbrief VWO/2010/02 (cvo) van 17/05/2010

Ambtshalve en individuele concordanties met ingang van 1 september 2010 in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs in opleidingen waarvoor de Vlaamse Regering een opleidingsprofiel goedgekeurd heeft

Datum laatste wijziging: 21/12/2017
Omzendbrief 13/CB/SG/WVB/4 van 17/10/1997

Omzendbrief betreffende de erkenning van diensten als nuttige ervaring

Datum laatste wijziging: 21/12/2017
Omzendbrief VWO/2011/03 van 15/06/2011

De ontwikkeling van opleidingsprofielen en de onderwijsbevoegdheid van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie

Datum laatste wijziging: 19/12/2017
Omzendbrief VWO/2017/01 van 14/12/2017

Statuut personeelsleden basiseducatie

Datum laatste wijziging: 14/12/2017
Omzendbrief SO/2002/05/buso van 15/08/2002

Afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 06/12/2017