Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Laatste wijzigingen in Edulex:

Omzendbrief SO/2005/04 van 08/07/2005

Afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs en het deeltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 06/12/2017
Omzendbrief SO/2002/05/buso van 15/08/2002

Afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 06/12/2017
Omzendbrief BaO/2002/11 van 16/08/2002

Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 30/11/2017
Omzendbrief NO/2008/02 van 23/05/2008

Algemene omzendbrief zonaal leerlingenvervoer

Datum laatste wijziging: 30/11/2017
Omzendbrief SO/2016/02 van 31/05/2016

Tijdelijk project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 28/11/2017
Omzendbrief PERS/2003/16 (13AC) van 01/10/2003

Toelichting bij het salarisoverzicht

Datum laatste wijziging: 27/11/2017
Omzendbrief SO 17 van 20/08/1992

Gefinancierde en gesubsidieerde internaten : programmatie, rationalisatie en omkadering

Datum laatste wijziging: 27/11/2017
Omzendbrief PERS/2010/01 van 19/01/2010

Vereiste taalkennis bij een aanstelling in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 21/11/2017
Omzendbrief PERS/2016/01 van 30/06/2016

Zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 20/11/2017
Omzendbrief BaO/2003/05 van 06/10/2003

Invullen van de BKL-formulieren

Datum laatste wijziging: 14/11/2017
Omzendbrief BaO/2006/05 van 09/10/2006

Controle van de leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 14/11/2017
Omzendbrief BaO/2006/04 van 09/10/2006

Controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 14/11/2017
Omzendbrief BaO/2017/02 van 25/08/2017

Gebruik van gevalideerde toetsen voor interne kwaliteitszorg in het gewoon lager onderwijs

Datum laatste wijziging: 14/11/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/06/2017 (BS:14/08/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 30/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/07/2016 (BS:03/08/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet

Datum laatste wijziging: 18/10/2017
Omzendbrief NO/2010/01 van 18/01/2010

Tegemoetkoming aan de schoolbesturen en aan de besturen van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2016

Datum laatste wijziging: 18/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/1997 (BS:19/11/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 12/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/04/2010 (BS:30/06/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 12/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 (BS:12/09/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 11/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/09/2016 (BS:13/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende transitieprojecten in de lerarenopleidingen

Datum laatste wijziging: 10/10/2017