Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving >

Decreet van 08/12/2017 (BS:08/02/2018)

Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs en de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat betreft het hoger onderwijs (1)

Datum laatste wijziging: 08/02/2018
Decreet van 24/11/2017 (BS:15/01/2018)

Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs (1)

Datum laatste wijziging: 15/01/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/12/2017 (BS:01/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Biomedical Science

Datum laatste wijziging: 22/12/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/12/2017 (BS:02/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Actuarial and Financial Engineering

Datum laatste wijziging: 22/12/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:24/11/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie

Datum laatste wijziging: 24/11/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:24/11/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte en het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 24/11/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/11/2017 (BS:12/12/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de leer- en ervaringsbewijzendatabank als authentieke gegevensbron

Datum laatste wijziging: 10/11/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/06/2017 (BS:14/08/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 30/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:23/11/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de commissie voor de evaluatie van de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten en de permanente ondersteuningscellen

Datum laatste wijziging: 27/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/04/2010 (BS:30/06/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 12/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 (BS:12/09/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 11/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/09/2016 (BS:13/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende transitieprojecten in de lerarenopleidingen

Datum laatste wijziging: 10/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/09/2017 (BS:06/10/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 06/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/09/2017 (BS:06/10/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de beroepsprocedure na een evaluatie met een eindconclusie "onvoldoende" en na een ontslag om dringende reden voor de personeelsleden van de basiseducatie

Datum laatste wijziging: 06/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/04/2011 (BS:26/05/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied smeden

Datum laatste wijziging: 05/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/2011 (BS:07/11/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied muziekinstrumentenbouw

Datum laatste wijziging: 05/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:13/08/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, assistentie vrije zorgberoepen en specifieke personenzorg

Datum laatste wijziging: 05/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/2011 (BS:31/10/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied chemie

Datum laatste wijziging: 05/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (BS:26/10/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied ambachtelijk erfgoed

Datum laatste wijziging: 05/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:28/08/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie

Datum laatste wijziging: 05/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:30/09/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden meubelmakerij en schrijnwerkerij

Datum laatste wijziging: 05/10/2017
Decreet van 15/06/2007 (BS:31/08/2007)

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 05/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/06/2017 (BS:11/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen

Datum laatste wijziging: 01/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/09/2013 (BS:02/10/2013)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2017 (BS:24/03/2017)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 01/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/10/2013 (BS:27/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/10/2017
Ministerieel Besluit van 27/02/2017 (BS:28/09/2017)

Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd

Datum laatste wijziging: 28/09/2017
Decreet van 07/07/2017 (BS:15/09/2017)

Decreet betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie

Datum laatste wijziging: 15/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:06/09/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 27/03/1991 (BS:25/05/1991)

Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:23/10/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bepaalde aspecten van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde personeelsleden van het onderwijs die opnieuw in actieve dienst treden of prestaties leveren die als overwerk of bijbetrekking worden beschouwd

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/10/2009 (BS:25/11/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/05/2016 (BS:08/07/2016)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling en de toekenning van bijkomende leraarsuren voor de indeling HBO5 voor het schooljaar 2016-2017

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/05/2002 (BS:07/09/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/03/2006 (BS:19/04/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige verloven voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Koninklijk Besluit van 14/04/1977 (BS:29/04/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen, van de gesubsidieerde personeelsleden.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Koninklijk Besluit van 20/12/1976 (BS:20/04/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen (administratief personeel, meesters-, vak- en dienstpersoneel der rijksonderwijsinrichtingen.)

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Koninklijk Besluit van 25/11/1976 (BS:03/02/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Koninklijk Besluit van 25/11/1976 (BS:21/01/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/12/1991 (BS:14/03/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/02/2010 (BS:22/03/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de prestatieregeling en de vaststelling van het recht op een salaris in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:10/09/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied auto.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:01/10/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied voeding

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:30/09/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/06/2010 (BS:29/07/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied lichaamsverzorging

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 23/01/2009 (BS:26/03/2009)

Decreet houdende oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/06/2017 (BS:07/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling en de toekenning van bijkomende leraarsuren voor de indeling HBO5 voor het schooljaar 2017-2018

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 25/02/1997 (BS:17/04/1997)

Decreet basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/09/2008 (BS:17/11/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het multidisciplinaire dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 01/12/1998 (BS:10/04/1999)

Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Wet van 29/05/1959 (BS:19/06/1959)

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. (uittreksel - NO/Infrastructuur)

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/06/2012 (BS:09/07/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de procedure voor toekenning van projectsubsidies m.b.t. de uitvoering van nascholingsinitiatieven

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 08/05/2009 (BS:28/08/2009)

Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Wet van 15/07/1983 (BS:02/09/1983)

Wet houdende oprichting van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 02/04/2004 (BS:06/08/2004)

Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/10/2016 (BS:29/12/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/08/2016 (BS:05/10/2016)

Besluit betreffende de organisatie van stages en sociaal-maatschappelijke trainingen in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:20/10/1990)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/03/2006 (BS:20/04/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen "topsport" Algemeen en technisch secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:24/06/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/04/2016 (BS:26/07/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/10/2016 (BS:31/01/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 08/06/2007 (BS:19/07/2007)

Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:29/03/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", Woordkunst en "Dans".

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/09/2007 (BS:17/10/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/11/2013 (BS:13/12/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/11/2013 (BS:18/12/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:01/09/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/10/2008 (BS:23/01/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 10/07/2008 (BS:03/10/2008)

Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 22/12/1995 (BS:01/02/1996)

Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 09/12/2005 (BS:02/02/2006)

Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2015 (BS:25/08/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot verdere uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2002 (BS:04/12/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/08/2001 (BS:24/10/2001)

Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/01/2014 (BS:27/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot programmatie van structuuronderdelen in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/07/2017 (BS:24/08/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende basis- en secundair onderwijs, leertijd en leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 24/08/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/06/2017 (BS:17/08/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs

Datum laatste wijziging: 17/08/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/12/1990 (BS:19/02/1991)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd officieel onderwijs.

Datum laatste wijziging: 17/08/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/07/2017 (BS:04/08/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgregeling voor de werkingsmiddelen in het buitengewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 en in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2016-2017

Datum laatste wijziging: 04/08/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/01/2013 (BS:11/02/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 04/08/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/07/2017 (BS:01/08/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van nieuwe programmaties voor het schooljaar 2017-2018 in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/08/2017
Wet van 21/07/2017 (BS:01/08/2017)

Wet tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten

Datum laatste wijziging: 01/08/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/04/2017 (BS:19/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie food and beverage manager

Datum laatste wijziging: 19/07/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/04/2017 (BS:19/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie beveiligingstechnicus

Datum laatste wijziging: 19/07/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/06/2017 (BS:06/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding en de overheveling van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 06/07/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/06/2017 (BS:06/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master of Transatlantic Affairs als nieuwe opleiding van het Europacollege

Datum laatste wijziging: 06/07/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/1999 (BS:01/09/1999)

Besluit van de Vlaamse regering houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten.

Datum laatste wijziging: 27/06/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/04/2017 (BS:14/06/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het kader voor de Toets Nieuwe Opleiding voor de omvorming van HBO5-opleidingen

Datum laatste wijziging: 14/06/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:20/12/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de Commissie Hoger Onderwijs

Datum laatste wijziging: 02/06/2017
Koninklijk Besluit van 28/04/2017 (BS:02/06/2017)

Koninklijk besluit tot vaststelling van boek X - Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën van de codex over het welzijn op het werk (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 02/06/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/04/2017 (BS:30/05/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen

Datum laatste wijziging: 30/05/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/05/2017 (BS:23/05/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring voor het schooljaar 2017-2018 van oprichting in het buitengewoon basisonderwijs en van programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 23/05/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/12/2003 (BS:01/06/2004)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 21/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:29/03/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", "Woordkunst" en "Dans".

Datum laatste wijziging: 21/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:29/03/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichting "Beeldende kunst".

Datum laatste wijziging: 21/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/03/2017 (BS:20/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 20/04/2017
Decreet van 31/03/2017 (BS:19/04/2017)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen, wat de tweede graad technisch secundair onderwijs betreft

Datum laatste wijziging: 19/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/03/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/03/2010 (BS:19/04/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het secundair volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/02/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus beeld

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/02/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus geluid

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/02/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus licht

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/02/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus mechanica

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/02/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie toneelmeester

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/02/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie mecanicien tuin-, park- en bosmachines

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/04/2009 (BS:16/06/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 voor wervingsambten in het onderwijs en voor sommige functies in de basiseducatie

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/04/2015 (BS:13/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van de coördinatieopdracht van het onderwijs aan gedetineerden in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen en opheffingsbepalingen inzake de consortia volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 13/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/03/2017 (BS:11/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in de handelswetenschappen als nieuwe opleiding van de Universiteit Hasselt

Datum laatste wijziging: 11/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/07/2009 (BS:08/09/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied mechanica-elektriciteit

Datum laatste wijziging: 10/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/06/2010 (BS:28/07/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied handel

Datum laatste wijziging: 10/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/02/2012 (BS:06/04/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied algemene vorming

Datum laatste wijziging: 10/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:28/08/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:24/08/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2016 (BS:09/08/2016)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 24/03/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2016 (BS:21/06/2016)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel

Datum laatste wijziging: 22/03/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2016 (BS:23/06/2016)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

Datum laatste wijziging: 22/03/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2017 (BS:22/03/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

Datum laatste wijziging: 22/03/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2017 (BS:22/03/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel

Datum laatste wijziging: 22/03/2017
Decreet van 26/06/1991 (BS:29/06/1991)

Bijzonder decreet betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 15/03/2017
Koninklijk Besluit van 24/01/1969 (BS:08/02/1969)

Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.

Datum laatste wijziging: 10/03/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/01/2017 (BS:06/03/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 06/03/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/12/2016 (BS:06/03/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen, wat de tweede graad technisch secundair onderwijs betreft

Datum laatste wijziging: 06/03/2017
Decreet van 03/02/2017 (BS:27/02/2017)

Decreet betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent

Datum laatste wijziging: 27/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/01/2017 (BS:14/02/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of African Studies

Datum laatste wijziging: 14/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/01/2017 (BS:14/02/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Business and Information Systems Engineering

Datum laatste wijziging: 14/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/01/2017 (BS:14/02/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Economics

Datum laatste wijziging: 14/02/2017
Decreet van 28/06/2002 (BS:14/09/2002)

Decreet betreffende gelijke onderwijskansen-I.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 10/06/2016 (BS:17/08/2016)

Decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 23/12/2016 (BS:13/02/2017)

Decreet aangaande de bekrachtiging van de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs, gecodificeerd op 28 oktober 2016

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 30/04/2009 (BS:20/07/2009)

Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 31/07/1990 (BS:18/08/1990)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-II. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 10/09/1986 (BS:30/09/1986)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 456 houdende rationalisatie en programmatie van de internaten van het door de Staat georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 06/07/1970 (BS:25/08/1970)

OPGEHEVEN : Wet op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 18/04/1967 (BS:20/04/1967)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop het aantal opvoeders in het Rijksonderwijs wordt berekend.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 25/04/2014 (BS:25/09/2014)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XXIV (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 25/04/2014 (BS:25/09/2014)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XXIV (uittreksel - NO/Middelen)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 21/12/2012 (BS:19/02/2013)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XXII (uittreksel - NO/Internaten)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 01/07/2011 (BS:30/08/2011)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XXI (uittreksel - Personeel/Syndicaal statuut)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 28/04/1993 (BS:28/05/1993)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs IV. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 31/07/1990 (BS:18/08/1990)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-II. (uittreksel - NO/Middelen)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 21/12/1994 (BS:16/03/1995)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VI. (uittreksel - NO/Internaten)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 08/07/1996 (BS:05/09/1996)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VII. (uittreksel - NO/Europese programma's)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/07/1998 (BS:29/08/1998)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs IX. (uittreksel - Personeel/Bezoldigingsregeling)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 18/05/1999 (BS:31/08/1999)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XI. (uittreksel - NO/Gemeenschapsonderwijs)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/02/2003 (BS:01/07/2003)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XIV. (uittreksel - NO/Informatisering)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 04/07/2008 (BS:01/09/2008)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVIII (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 29/05/1959 (BS:19/06/1959)

OPGEHEVEN : Wet tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. (uittreksel - NO/Schoolpact)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/09/2011 (BS:16/11/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende innovatie in de lerarenopleidingen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/09/2011 (BS:21/10/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/06/2012 (BS:17/07/2012)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs inclusief een restrictieve aanwending van de leraarsuren voor de opleidingen NT2 voor vier CVO voor het schooljaar 2012-2013

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/04/2012 (BS:10/05/2012)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van pilootprojecten ter voorbereiding op de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/07/2012 (BS:01/08/2012)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de commissie voor de evaluatie van de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten, de permanente ondersteuningscellen en het Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/10/2012 (BS:22/11/2012)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap voor het schooljaar 2012-2013

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/10/2012 (BS:29/11/2012)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2012 aan de schoolbesturen en aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2011

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/05/2013 (BS:02/07/2013)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het percentage van de omvang aan opleidingsonderdelen aangeboden in een andere onderwijstaal dan het Nederlands, zoals bedoeld in artikel 91sexies, § 2, van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/09/2013 (BS:30/10/2013)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bepaling van de mobiliteitstoelage per categorie op advies van het Vlaamse Erasmuscomité

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/11/2013 (BS:08/01/2014)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2013 aan de schoolbesturen en aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2012

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 18/12/1984 (BS:22/12/1984)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot aanduiding van de Rijksscholen en de Rijksscholengroepen die staatsdiensten zijn met afzonderlijk beheer.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 18/12/2009 (BS:29/01/2010)

OPGEHEVEN : Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 (uittreksel - HO/Personeel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 22/06/2007 (BS:21/08/2007)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVII (uittreksel - VWO/CVO/Organisatie).

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 07/07/2006 (BS:31/08/2006)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVI (uittreksel - Personeel/Bezoldigingsregeling)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 27/06/2003 (BS:12/09/2003)

OPGEHEVEN : Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003 (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 13/07/2001 (BS:27/11/2001)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel - VWO/CVO/Personeel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 15/07/1997 (BS:21/08/1997)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VIII. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 08/07/1996 (BS:05/09/1996)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VII. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 08/07/1996 (BS:05/09/1996)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VII. (uittreksel - NO/Leerplicht)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 15/12/1993 (BS:01/03/1994)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs V. (uittreksel - Personeel/Bezoldigingsregeling)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 23/10/1991 (BS:05/12/1991)

OPGEHEVEN : Financiedecreet voor het begrotingsjaar 1992.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 09/04/1992 (BS:16/05/1992)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-III. (uittreksel - NO/Gemeenschapsonderwijs)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 09/04/1992 (BS:16/05/1992)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-III. (uittreksel - NO/Internaten)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/06/2011 (BS:08/07/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei in de basiseducatie en het volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2011-2012

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 31/07/1990 (BS:18/08/1990)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-II. (uittreksel - HO/Organisatie)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 01/07/2011 (BS:30/08/2011)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XXI (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 30/12/1982 (BS:21/01/1983)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 184 tot vaststelling van de wijze waarop voor de Rijksinstituten voor buitengewoon onderwijs en de tehuizen van het Rijk de ambten worden bepaald van het paramedisch personeel en van het personeel toegekend in het kader van het internaat.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 09/04/1992 (BS:16/05/1992)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-III. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 31/07/1990 (BS:18/08/1990)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-II. (uittreksel - DKO/Organisatie)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 31/07/1990 (BS:18/08/1990)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-II. (uittreksel - SO/BSO)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 15/12/1993 (BS:01/03/1994)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-V. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 21/12/1994 (BS:16/03/1995)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VI. (uittreksel - DKO/Personeel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 21/12/1994 (BS:16/03/1995)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VI. (uittreksel - NO/Middelen)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 08/07/1996 (BS:05/09/1996)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VII. (uittreksel - NO/Speciale onderwijsleermiddelen)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 18/05/1999 (BS:31/08/1999)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XI. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 18/05/1999 (BS:31/08/1999)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XI. (uittreksel - Personeel/AMVD-personeel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 13/07/2001 (BS:27/11/2001)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel - NO/Zorgvuldig bestuur)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 13/07/2001 (BS:27/11/2001)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel - Personeel/Bezoldigingsregeling)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 13/07/2001 (BS:27/11/2001)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 13/07/2001 (BS:27/11/2001)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel - NO/Gemeenschapsonderwijs)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/02/2003 (BS:01/07/2003)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XIV (uittreksel - NO/Organisatie)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/02/2003 (BS:01/07/2003)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XIV (uittreksel - NO/Gemeenschapsonderwijs)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/02/2003 (BS:01/07/2003)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XIV (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/02/2003 (BS:01/07/2003)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XIV (uittreksel - Personeel/Bezoldigingsregeling)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/02/2003 (BS:01/07/2003)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XIV (uittreksel - NO/Inspectie)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 15/07/2005 (BS:16/09/2005)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XV. (uittreksel - Personeel/Syndicaal statuut)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 15/07/2005 (BS:16/09/2005)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XV. (uittreksel - NO/Middelen)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 07/07/2006 (BS:31/08/2006)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVI (uittreksel - NO/Europese actieprogramma's)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 16/05/2007 (BS:02/07/2007)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende dringende maatregelen voor het onderwijs (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 04/07/2008 (BS:01/09/2008)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVIII (uittreksel - Personeel/Syndicaal statuut)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 11/03/1954 (BS:08/04/1954)

OPGEHEVEN : Wet tot instelling van een centrale examencommissie voor de toekenning van de graad van geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs voor de handelswetenschappen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 22/07/1955 (BS:12/08/1955)

OPGEHEVEN : Wet waarbij aan sommige handelshogescholen toelating gegeven wordt tot het verlenen van de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de handelswetenschappen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 09/04/1965 (BS:27/04/1965)

OPGEHEVEN : Wet houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 24/03/1971 (BS:16/09/1971)

OPGEHEVEN : Wet tot wijziging van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, gewijzigd door de wet van 9 april 1965 houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie en van de wet van 5 juli 1920 tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de Staatsuniversiteiten Gent en Luik. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 28/05/1971 (BS:17/07/1971)

OPGEHEVEN : Wet houdende nieuwe maatregelen van de universitaire expansie. (uittreksel).

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 06/07/1972 (BS:09/09/1972)

OPGEHEVEN : Wet tot aanvulling, wat betreft de overgangsbepalingen, van de wet van 9 april 1965 houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 20/05/1976 (BS:30/07/1976)

OPGEHEVEN : Wet betreffende het behalen van wettelijke graden door vluchtelingen die aan een Belgische universiteit of daarmee gelijkgestelde inrichtingen, universitaire studiën ten wetenschappelijke titel aangevat of voleindigd hebben.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 28/10/1955 (BS:16/03/1956)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de bezoldigde werkzaamheden verricht door de laboratoria, de klinieken of andere soortgelijke diensten der Rijksuniversiteiten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 21/11/1955 (BS:17/12/1955)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 30 december 1952 waarbij de studenten der rijksuniversiteiten en der met de universiteiten gelijkgestelde rijksinrichtingen voor hoger onderwijs onderworpen worden aan een geneeskundig onderzoek met het oog op het opsporen der besmettelijke ziekten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 14/01/1956 (BS:29/01/1956)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot regeling van de wijze van toekenning, door sommige handelshogescholen, van de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs voor de handelswetenschappen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 20/08/1957 (BS:06/11/1957)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wetten op het lager onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 26/03/1960 (BS:11/05/1960)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende toepassing van de artikelen 24 en 37 der wet van 29 mei 1959.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 07/03/1961 (BS:16/03/1961)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de wedden van sommige leden van het onderwijzend personeel van de Staat. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 13/08/1962 (BS:25/08/1962)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot regeling van de psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 04/03/1963 (BS:12/03/1963)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten van eedaflegging voor de personeelsleden van de vrije onderwijsinrichtingen, van de vrije diensten voor studie- en beroepsoriëntering en van de vrije psycho-medisch-sociale centra, met het oog op de betaling der staatstoelagen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 05/03/1964 (BS:19/03/1964)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 31 juli 1963 betreffende het pensioen der leden van het personeel van de diensten voor school- en beroepsoriëntering en van de psycho-medisch-sociale centra, die een weddetoelage van het Rijk ontvangen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 08/01/1965 (BS:19/02/1965)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de administratieve en geldelijke toestand der leden van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur die hun dienstplicht vervullen in vredestijd. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 29/08/1966 (BS:31/08/1966)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende het statuut van de leden van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 30/11/1966 (BS:03/12/1966)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 7, lid 2, 2°, van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 01/08/1967 (BS:04/11/1967)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de geldelijke toestand van de tot het Gesubsidieerd onderwijs behorende leden van de homologatiecommissie en van de examencommissie van de Staat voor het secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 23/10/1967 (BS:27/01/1968)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende het algemeen reglement voor de rijksuniversiteiten en de rijkuniversitaire centra.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 13/02/1968 (BS:28/02/1968)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende erkenning van de definitieve benoeming van de personeelsleden der gesubsidieerde officiële en vrije inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, secundair en hoger onderwijs van het korte en van het lange type met volledig leerplan, en van de tehuizen voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 03/05/1968 (BS:22/08/1968)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de houders van de benoemingsbrief ter vervanging van het brevet van officier der artillerie of der genie, die uit de Applicatieschool komt (specialiteit bouwkunde) de graad van burgerlijk metallurgisch ingenieur kan behalen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 30/12/1952 (BS:21/01/1953)

OPGEHEVEN : Wet waarbij de studenten der rijksuniversiteiten en der met de universiteiten gelijkgestelde rijksinrichtingen voor hoger onderwijs onderworpen worden aan een geneeskundig onderzoek met het oog op het opsporen der besmettelijke ziekten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 05/06/1968 (BS:11/09/1968)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot regeling van de aanpassing aan de schommelingen van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen van het Rijk, van de toelagen bepaald bij de wet van 3 augustus 1960 houdende toekenning van sociale voordelen aan de universiteiten en gelijkgestelde inrichtingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 09/03/1981 (BS:18/04/1981)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 02/10/1968 (BS:22/10/1968)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling en rangschikking van de ambten der leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel bij de inrichtingen voor kleuteronderwijs, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, en van de ambten der leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 22/04/1969 (BS:29/04/1969)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de lichamelijke geschiktheid vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel der rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 22/04/1969 (BS:01/05/1969)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel der rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 25/09/1969 (BS:27/10/1969)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende opname van de Rijksfaculteit der landbouwwetenschappen te Gent in de Rijksuniversiteit te Gent.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 20/08/1970 (BS:30/09/1970)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende toepassing van art. 34 van de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd op 31 december 1949, wat betreft de vrijstelling van ondervraging, het aantal proeven en de duur van de studiën.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 07/09/1970 (BS:27/10/1970)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder aanstellingen voor een beperkte duur kunnen geschieden aan het College voor de Ontwikkelingslanden van het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 10/09/1971 (BS:24/09/1971)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, gewijzigd bij de wet van 9 april 1965, houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie en aangevuld bij de wet van 16 juli 1970 betreffende de financiering van de universitaire investeringen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 04/08/1972 (BS:26/08/1972)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het bepalen van het aantal studenten in de universitaire instellingen bedoeld in artikel 27, § 1 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 11/08/1972 (BS:19/08/1972)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, gewijzigd bij de wetten van 9 april 1965, houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie, 16 juli 1970, betreffende de financiering van de universitaire investeringen en 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 28/06/1974 (BS:13/07/1974)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 01/07/1974 (BS:19/03/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit waarbij de vakken, het peil van de vereiste kennis en de vrijstellingen van ondervraging worden bepaald voor het door de universiteiten en de "Faculté polytechnique de Mons" georganiseerd examen voor toelating tot de studies van kandidaat burgerlijk ingenieur.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 09/08/1974 (BS:13/02/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag der inschrijvingsgelden in het College voor ontwikkelingslanden van het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 12/02/1975 (BS:09/07/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot aanpassing aan de evolutie van de bouwkosten van de bedragen der leningen toegestaan aan de universitaire inrichtingen bij artikel 8bis, 1ste alinea, van de wet van 2 augustus 1960.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 14/03/1975 (BS:22/03/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van rentetoelagen tot het bouwen van restaurants en tehuizen voor universiteitsstudenten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 20/06/1975 (BS:29/08/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het kleuter- en lager onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 04/08/1975 (BS:29/08/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in de gesubsidieerde officiële inrichtingen die secundair onderwijs verstrekken overeenkomstig de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 14/08/1975 (BS:06/09/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 03/06/1976 (BS:03/09/1976)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit waarbij vrijstelling van de vereiste inzake leeftijdsgrens verleend wordt aan sommige leermeesters, leraars en inspecteurs katholieke en protestantse godsdienst der inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 08/07/1976 (BS:16/06/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit genomen voor de toepassing van artikel 40 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke en protestantse godsdienst der inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 08/07/1976 (BS:16/06/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit genomen voor de toepassing van artikel 45 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke en protestantse godsdienst der inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 31/12/1976 (BS:02/04/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de invordering van door de universitaire instellingen van de Staat ten onrechte betaalde bedragen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 31/03/1977 (BS:14/04/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot regeling van de toestand van sommige personeelsleden van het Rijksonderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 15/04/1977 (BS:02/06/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot uitbreiding tot de universitaire instellingen van de Staat van de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 mei 1975 tot regeling van de tegemoetkomingen van de Staat en van sommige instellingen van openbaar nut in de vervoerkosten van het personeel.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 15/04/1977 (BS:19/05/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de regelen en de voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in sommige ambten van het opvoedend hulppersoneel en van het administratief personeel van de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor het hoger onderwijs, met uitzondering van het universitair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 24/08/1981 (BS:15/09/1981)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1962 tot regeling van de psycho-medisch-sociale centra en van de diensten voor studie- en beroepsoriëntering.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 06/11/1981 (BS:18/12/1981)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1956 houdende oprichting van een afdeling tot opleiding van bouwkundige tekenaars bij het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw te Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 31/07/1982 (BS:07/08/1982)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 82 tot sanering van de financiën van deficitaire universitaire instellingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 15/12/1982 (BS:21/05/1983)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de benaming en de structuur van de door de Staat georganiseerde inrichtingen voor secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 09/03/1983 (BS:26/03/1983)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de Vrije Universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek en houdende vaststelling van de rentevoet voor de tranche 1981-1982.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 25/05/1983 (BS:01/07/1983)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de financiering van acties voor het demonstreren van nieuwe procédés, produkten en uitrustingen voor een rationeel energieverbruik uitgevoerd op initiatief van de universitaire instellingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 31/03/1984 (BS:17/04/1984)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 297 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestaties in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 15/06/1984 (BS:20/06/1984)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm en van de regels voor de uitreiking van het getuigschrift van basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 29/12/1984 (BS:09/01/1985)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende het financieel en materieel beheer van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer in het Rijksonderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 21/10/1985 (BS:07/11/1985)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende het verlof wegens opdracht en de terbeschikkingstelling wegens bijzondere opdracht van de gesubsidieerde personeelsleden van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 10/09/1986 (BS:30/09/1986)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 455 houdende de maatregelen tot sanering van het Academisch Ziekenhuis van de Rijksuniversiteit Gent.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 14/10/1986 (BS:31/10/1986)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 470 tot vaststelling van het maximaal afwijkingspercentage tussen het totale aantal organieke ambten en het totale aantal budgettaire ambten van sommige categorieën van personeelsleden van het Rijksonderwijs en van het gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 24/10/1986 (BS:20/11/1986)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 471 tot beperking van het aantal verloven wegens opdracht en de terbeschikkingstelling wegens opdracht, verleend aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 01/12/1986 (BS:17/02/1987)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot aanduiding van de Rijksinrichtingen voor kunstonderwijs die staatsdiensten zijn met afzonderlijk beheer.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 28/12/1987 (BS:31/03/1988)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot aanduiding van de rijksinternaten en rijkstehuizen die staatsdiensten zijn met afzonderlijk beheer.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 10/01/1989 (BS:09/05/1989)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende klassering van sommige afdelingen in uitvoering van artikel 6, § 2, van het koninklijk besluit nr. 64 van 20 juli 1982 houdende vaststelling van de minimale schoolbevolking van bepaalde afdelingen in het nederlandstalig onderwijs voor sociale promotie.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/12/1997 (BS:18/08/1998)

OPFGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1990, tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 23/10/1991 (BS:20/11/1991)

OPGEHEVEN : Decreet houdende wijziging van artikel 19 en artikel 108 van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 19/12/1998 (BS:24/02/1999)

OPGEHEVEN : Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 september 1998 betreffende de beroepsprofielen van de leraren.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 08/06/2000 (BS:25/08/2000)

OPGEHEVEN : Decreet houdende dringende maatregelen betreffende het lerarenambt.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/07/2006 (BS:08/11/2006)

OPGEHEVEN : Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 09/03/2007 (BS:03/04/2007)

OPGEHEVEN : Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten voor de Opleiding voor Opleiders van Volwassenen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 13/07/2007 (BS:22/08/2007)

OPGEHEVEN : Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2007 betreffende de goedkeuring van tijdelijke projecten in het deeltijds kunstonderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 09/06/1981 (BS:13/06/1981)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ambten van rector en vice-rector bij het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 04/07/2008 (BS:20/10/2008)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/04/1999 (BS:05/08/1999)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de verdeling van de personeelsleden die ten behoeve van het secundair onderwijs een verlof krijgen voor de effectieve begeleiding van de vorming en de ondersteuning van de scholengemeenschappen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 10/07/2008 (BS:10/09/2008)

OPGEHEVEN : Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2008 tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot tijdelijke projecten in het basisonderwijs en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 10/07/2008 (BS:09/10/2008)

OPGEHEVEN : Decreet houdende verlenging van sommige van de tijdelijke projecten die zijn vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 10/07/2008 (BS:16/10/2008)

OPGEHEVEN : Decreet houdende enkele dringende maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/12/1990 (BS:19/02/1991)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/10/1991 (BS:03/12/1991)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanvullende maatregelen betreffende de vertegenwoordiging van de personeelsgeledingen in de raad van bestuur van het Limburgs Universitair Centrum nodig om de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel te regelen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/11/1991 (BS:21/01/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende uitvoering van het decreet van 21 december 1990 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1991, houdende verdeling van de leningsmachtigingen over universiteiten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/02/1992 (BS:30/04/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het reglement voor de verkiezing van de leden van de raad van bestuur van de Universiteit Gent.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/05/1992 (BS:15/08/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het reglement voor de verkiezing van de leden van de raad van bestuur van het Universitair Centrum Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/05/1992 (BS:14/11/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de academische opleidingen die slechts door één universiteit in de Vlaamse Gemeenschap worden aangeboden.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/06/1992 (BS:28/07/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling, voor de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, van de berekeningswijze van de studiepunten en van de minimale voorwaarden van overdracht van examencijfers en van de voorwaarden voor het aanvullen van een jaarprogramma met opleidingsonderdelen van een volgend jaarprogramma.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1992 (BS:14/11/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende financiering van de schijf 1992 van de speciale fondsen voor het onderzoek in de universitaire instellingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/12/1992 (BS:07/04/1993)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vorm van de diploma's waarbij een academische graad wordt toegekend.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/02/1993 (BS:07/04/1993)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie en de werking van de examencommissies van de Vlaamse Gemeenschap voor het academisch onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/10/1994 (BS:23/12/1994)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de benamingen van de academische graden van doctor.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/1995 (BS:23/11/1995)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de omvorming van de opleidingen en opties van de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/07/1995 (BS:29/11/1995)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van de examens in de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/07/1996 (BS:12/09/1996)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende bekrachtiging van de werkingscodes van de pedagogische begeleidingsdiensten in het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/10/1996 (BS:25/10/1996)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende de procedure en de vorm voor de gelijkstelling van de diploma's van een wetenschappelijke graad met de diploma's van een academische graad.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/12/1996 (BS:04/02/1997)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van de commissies tot beheer van het eigen vermogen en de commissies van toezicht in bepaalde instellingen voor hoger kunstonderwijs van het voormalige gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/12/1996 (BS:20/02/1997)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de vorm van de diploma's uitgereikt door de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/07/1997 (BS:02/09/1997)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de omvorming van de lerarenopleidingen van de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/07/1997 (BS:15/10/1997)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de aanwijzing van de personeelsleden bedoeld in artikel 182, § 1, 3°, van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/07/1997 (BS:08/10/1997)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de procedure en de voorwaarden van subsidiëring van innovatieprojecten op het gebied van het hoger onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/07/2000 (BS:22/08/2000)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning van een universitair steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/07/2000 (BS:07/10/2000)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de overdracht van de leerlingendossiers van de PMS- en MST-Centra naar de centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/10/2000 (BS:01/02/2001)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van subsidies aan Vlaamse universiteiten in 2000 voor de uitvoering van interface-activiteiten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/12/2000 (BS:16/06/2001)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende voortzetting van subsidiëring van gecoördineerde initiatieven van institutionele en onderwijskundige grensoverschrijdende samenwerking van Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs met partners uit regio's begrepen onder het zogenaamde "grenslandenbeleid".

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2001 (BS:16/06/2001)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende afwijking van de beperking van het prijsindexcijfer tot 75 % voor het basisonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/10/2001 (BS:12/12/2001)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van subsidies aan Vlaamse universiteiten in 2001 voor de uitvoering van interfaceactiviteiten

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/11/2001 (BS:30/01/2002)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende overheveling van kredieten met betrekking tot het leerlingenvervoer voor het begrotingsjaar 2001.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/11/2001 (BS:30/01/2002)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de opwaardering van het elektronisch netwerk voor de hogescholen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2002 (BS:13/07/2002)

OPFGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van master die de Vrije Universiteit Brussel voor het Instituut voor Europese Studies (IES) uitreikt.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/05/2002 (BS:16/07/2002)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van master die de Confederale Universiteit Antwerpen voor het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB) uitreikt.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/09/2002 (BS:31/10/2002)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de werking van de adviescommissie projecten hoger kunstonderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2002 (BS:15/11/2002)

OPGEHEVEN : Geschilberaadslaging van de Vlaamse regering.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/09/2002 (BS:09/10/2002)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de procedure en de voorwaarden voor de toekenning van aanvullende middelen in het begrotingsjaar 2002 aan de Vlaamse universiteiten en houdende vaststelling van de vorm en de inhoud van de convenants.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/02/2003 (BS:03/04/2003)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de situatie van de personeelsleden uit het onderwijs die in het schooljaar 2002-2003 in de instellingen van het Gemeenschapsonderwijs in Duitsland ter beschikking zijn of worden gesteld wegens ontstentenis van betrekking

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/09/2003 (BS:24/10/2003)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot definitieve regeling van de situatie van de personeelsleden uit het onderwijs die tewerkgesteld zijn in de instellingen van het gemeenschapsonderwijs in Duitsland

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2004 (BS:31/08/2004)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/03/2004 (BS:05/11/2004)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijk project zorgondersteuning in de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/06/2004 (BS:08/11/2004)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de wijze van verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2004 (BS:12/11/2004)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het percentage van aanwending van het extra lesurenpakket onderwijsvoorrang in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2004-2005

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/07/2004 (BS:08/10/2004)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vervroegde inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen ten aanzien van sommige instellingen van hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/07/2004 (BS:23/09/2004)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het experimenteel Brussels curriculum in het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/2005 (BS:28/04/2005)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het project "Huis van het Nederlands"

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/07/2005 (BS:05/10/2005)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de overgangsaccreditatie van sommige hogeschoolopleidingen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/1999 (BS:09/09/1999)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende oproep tot de kandidaten inzake het verlenen van een erkenning en een subsidie aan een universitair Steunpunt Nederlands als Tweede Taal.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/04/2006 (BS:15/06/2006)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de overgangsaccreditatie van sommige universitaire opleidingen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:03/02/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei in het volwassenenonderwijs en de basiseducatie voor het schooljaar 2009-2010 en schooljaar 2010-2011

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/07/2006 (BS:19/10/2006)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelors- en de mastersopleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/12/2006 (BS:15/01/2007)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tweede aanpassing van de overgangsaccreditatie van sommige universitaire opleidingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/02/2007 (BS:03/04/2007)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/05/2007 (BS:28/06/2007)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tweede aanpassing van de overgangsaccreditatie van sommige hogeschoolopleidingen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/11/2007 (BS:07/01/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot derde aanpassing van de overgangsaccreditatie van sommige hogeschoolopleidingen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/03/2008 (BS:14/04/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de methodologie en de criteria van de voortgangstoets voor de academisch gerichte opleidingen van de hogescholen in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/03/2008 (BS:17/10/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van overlegorganen die bijdragen tot een optimale deelname van Vlaamse Gemeenschap aan het Europees actieprogramma Een Leven Lang Leren

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/06/2008 (BS:05/09/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vastlegging van een model van overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de expertisenetwerken en regionale platformen in het kader van de lerarenopleidingen in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/07/2008 (BS:23/10/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vastlegging van een lijst van algemene resultaatsindicatoren voor het Aanmoedigingsfonds hoger onderwijs voor de periode 2008-2011

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/07/2008 (BS:17/10/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering aangaande diversiteitsprojecten in de lerarenopleidingen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/10/2008 (BS:21/11/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2007 aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie in het vrij gesubsidieerd onderwijs met betrekking tot de financiële controle

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2014 (BS:13/01/2015)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie voor de tolkuren Vlaamse Gebarentaal voor secundair, hoger en volwassenenonderwijs voor 2012-2013 en 2013-2014

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/06/2008 (BS:04/09/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de rechten van de Katholieke Universiteit Brussel, gezamenlijk georganiseerd met de Katholieke Universiteit Leuven

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:29/09/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de journalistiek van de XIOS Hogeschool Limburg

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:29/09/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in het communicatiemanagement van de XIOS Hogeschool Limburg

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/11/2008 (BS:15/01/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring als Centrum voor Basiseducatie voor het schooljaar 2008-2009

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/03/2009 (BS:09/04/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de vroedkunde van de Artesis Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/03/2009 (BS:30/04/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de verpleegkunde van de Artesis Hogeschool Antwerpen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2009 (BS:10/09/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vierde aanpassing van de overgangsaccreditaties van sommige hogeschoolopleidingen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/07/2009 (BS:03/09/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de master-na-masteropleiding master in de internationale betrekkingen en de diplomatie van de Universiteit Antwerpen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:21/09/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de overgangsaccreditatie van de opleiding 'master in de ingenieurswetenschappen : biomedische ingenieurstechnieken'

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:23/09/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de master-na-masteropleiding master in de actuariële wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/11/2010 (BS:25/01/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:18/01/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan de expertisenetwerken en het regionaal platform in het kader van de lerarenopleidingen in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 30/04/2009 (BS:16/07/2009)

Decreet betreffende de kwalificatiestructuur

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 30/04/2009 (BS:06/07/2009)

Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

Datum laatste wijziging: 08/02/2017
Decreet van 23/12/2016 (BS:01/02/2017)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2016 betreffende het tijdelijke project "leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs"

Datum laatste wijziging: 01/02/2017
Decreet van 23/12/2016 (BS:26/01/2017)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd

Datum laatste wijziging: 31/01/2017
Decreet van 25/11/2016 (BS:27/01/2017)

Decreet tot bekrachtiging van het reglement tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie inzake het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap en houdende andere bepalingen inzake kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 27/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/12/2016 (BS:19/01/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het projectbureau betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten

Datum laatste wijziging: 19/01/2017
Decreet van 25/11/2016 (BS:10/01/2017)

Decreet betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten

Datum laatste wijziging: 10/01/2017
Ministerieel Besluit van 23/11/2016 (BS:02/01/2017)

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en tandarts in 2017

Datum laatste wijziging: 02/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/09/1994 (BS:07/12/1994)

Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de procedure voor de projecten van het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 06/06/2008 (BS:18/07/2008)

Decreet houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/09/2002 (BS:31/10/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Commissie inzake leerlingenrechten.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2002 (BS:24/09/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/07/2012 (BS:13/08/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van het model van inschrijvingsregister en mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving, de provinciale bemiddelingscel voor gemeenten gelegen buiten het werkingsgebied van het lokaal overlegplatform (LOP) en de procedure voor de goedkeuring van de aanmeldingsprocedure door de Vlaamse Regering na een negatief besluit van de Commissie inzake leerlingenrechten

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/10/2009 (BS:29/12/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/09/2002 (BS:07/11/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2003 (BS:29/01/2004)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende ICT-coördinatie in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/09/2002 (BS:31/10/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Commissie Zorgvuldig bestuur.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/09/2007 (BS:29/10/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de administratieve omkadering in het deeltijds kunstonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:14/12/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting en organisatie van kunstacademies in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:29/03/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/03/2007 (BS:18/06/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het Deeltijds Kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/06/2007 (BS:17/07/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van tijdelijke projecten in het deeltijds kunstonderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2015 (BS:30/06/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van projectsubsidies van maximaal 301.000 euro voor de uitvoering van pilootprojecten in het schooljaar 2015-2016 ter voorbereiding op de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:29/03/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting "Beeldende kunst".

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/09/2005 (BS:30/11/2005)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 30/04/2004 (BS:26/11/2004)

Decreet betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 30/11/2007 (BS:11/02/2008)

Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/09/2003 (BS:30/10/2003)

Besluit van de Vlaamse regering houdende de vorming van het personeel van de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 18/12/2009 (BS:29/01/2010)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 (uittreksel - NO/Infrastructuur)

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/02/2006 (BS:19/04/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de controlemaatregelen inzake de aanwending van de werkingsmiddelen in het vrij gesubsidieerd onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 23/12/2016 (BS:29/12/2016)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 (uittreksel - NO/Middelen)

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Koninklijk Besluit van 16/04/1985 (BS:25/04/1985)

Koninklijk besluit tot vaststelling van de sancties bedoeld in artikel 9 van de wet van 15 juli 1983 houdende oprichting van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 18/12/2015 (BS:29/12/2015)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (uittreksel - NO/Middelen)

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Decreet van 01/12/1993 (BS:21/12/1993)

Decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:22/08/1990)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedure en de modaliteiten inzake de lokale autonomie en inspraakregeling in de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/04/1999 (BS:10/06/1999)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het puntengewicht voor het secundair onderwijs en de internaten.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Koninklijk Besluit van 14/03/1960 (BS:07/05/1960)

Koninklijk besluit houdende toepassing van bepalingen inzake leerlingenvervoer.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/03/2004 (BS:24/05/2004)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de diensten met onderwijsbehoeften

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Wet van 30/07/1963 (BS:22/08/1963)

Wet houdende taalregeling in het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/02/2003 (BS:06/05/2003)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van Vlaamse en Nederlandse studiebewijzen voor het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/10/2004 (BS:10/01/2005)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Koninklijk Besluit van 15/04/1958 (BS:20/04/1958)

Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/11/2003 (BS:11/02/2004)

Besluit van de Vlaamse regering houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Koninklijk Besluit van 01/12/1970 (BS:31/12/1970)

Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Koninklijk Besluit van 16/12/1981 (BS:26/02/1982)

Koninklijk besluit betreffende het syndicaal verlof in het Gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/06/1997 (BS:19/07/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van een vergoeding voor begrafeniskosten in geval van overlijden van personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 (BS:11/09/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/01/2017
Wet van 03/07/1967 (BS:10/08/1967)

Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.

Datum laatste wijziging: 22/12/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/11/2016 (BS:07/12/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijke project "leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs"

Datum laatste wijziging: 07/12/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/10/2016 (BS:02/12/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 02/12/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/2016 (BS:07/11/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleidingen Master in International Management and Strategy en Master in Innovation and Entrepreneurship als nieuwe opleidingen van de Vlerick Business School

Datum laatste wijziging: 07/11/2016
Ministerieel Besluit van 22/06/2001 (BS:07/07/2001)

Ministerieel besluit tot bepaling van sommige gegevens die de centra voor leerlingenbegeleiding moeten registreren

Datum laatste wijziging: 04/11/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie manager housekeeping

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker kamerdienst

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie onderhoudsmonteur

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator digitaal bedrukken van textiel

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent podiumtechnicus

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bandenmonteur

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie constructielasser

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator digitaal drukken in de printmedia/in de papier- en kartonverwerking (digital print operator)

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie lasser-monteerder

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie receptionist

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie pijplasser

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie pijpfitter

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie pijpfitter-fabriceur

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kantwerker

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie siersmid/kunstsmid

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:21/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie zorgkunde

Datum laatste wijziging: 21/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/09/2016 (BS:18/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgregeling in het secundair onderwijs in het schooljaar 2016-2017

Datum laatste wijziging: 18/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/06/2004 (BS:21/09/2004)

Besluit van de Vlaamse Regering inzake sommige werkingsregelen betreffende de raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen bevoegd voor het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/10/2016
Koninklijk Besluit van 20/07/1982 (BS:29/07/1982)

Koninklijk besluit nr. 63 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan.

Datum laatste wijziging: 13/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/11/1997 (BS:06/01/1998)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 05/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2009 (BS:03/09/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 05/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/05/2002 (BS:11/09/2002)

Besluit van de Vlaamse regering inzake de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 05/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/12/2002 (BS:06/02/2003)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.

Datum laatste wijziging: 05/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/09/1997 (BS:31/10/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken.

Datum laatste wijziging: 05/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/06/2015 (BS:23/07/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiesanctionering in opleidingsvorm 1 en 2

Datum laatste wijziging: 05/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/08/2016 (BS:03/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgregeling in het basisonderwijs in het schooljaar 2016-2017

Datum laatste wijziging: 03/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2015 (BS:30/09/2015)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 01/10/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/07/2004 (BS:01/09/2004)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de keuze voor en de vrijstelling van het volgen van een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele zedenleer in het officieel lager en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 28/09/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/02/2015 (BS:03/04/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de inhoud van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en van het attest bij het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs

Datum laatste wijziging: 27/09/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/12/2003 (BS:02/03/2004)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de inclusie van leerlingen met een verstandelijke beperking in het gewoon lager en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 27/09/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/11/2005 (BS:28/02/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Talen

Datum laatste wijziging: 20/09/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (BS:05/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mechanica-elektriciteit

Datum laatste wijziging: 01/09/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:30/09/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied huishoudelijk onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2016
Decreet van 21/12/2012 (BS:31/12/2012)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 01/09/2016
Decreet van 20/06/1996 (BS:09/08/1996)

Decreet betreffende de subsidiëring van ouderkoepelverenigingen

Datum laatste wijziging: 01/09/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/06/2015 (BS:17/07/2015)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van nieuwe programmaties voor het schooljaar 2015-2016 in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/09/2006 (BS:15/07/2008)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van ouderkoepelverenigingen

Datum laatste wijziging: 01/09/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/06/2015 (BS:17/07/2015)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling voor het schooljaar 2015-2016

Datum laatste wijziging: 01/09/2016
Decreet van 14/12/2007 (BS:01/02/2008)

Decreet houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra

Datum laatste wijziging: 01/09/2016
Koninklijk Besluit van 30/01/1979 (BS:07/02/1979)

Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur.

Datum laatste wijziging: 24/08/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/06/2016 (BS:23/08/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 23/08/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/07/2016 (BS:11/08/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van nieuwe programmaties voor het schooljaar 2016-2017 in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 11/08/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/07/2016 (BS:05/08/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van de studieomvang van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de verpleegkunde in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 05/08/2016
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/07/2016 (BS:04/08/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor de tewerkstelling in een gewezen DAC-statuut van personeelsleden in de gesubsidieerde vrije internaten

Datum laatste wijziging: 04/08/2016
Decreet van 10/06/2016 (BS:26/07/2016)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 26/07/2016
Ministerieel Besluit van 14/06/2016 (BS:26/07/2016)

Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 26/07/2016