Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving >

Besluit van de Vlaamse Regering van 20/04/2018 (BS:11/05/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van programmaties voor het schooljaar 2018-2019 in het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 11/05/2108
Decreet van 25/02/1997 (BS:17/04/1997)

Decreet basisonderwijs

Datum laatste wijziging: 30/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:24/06/2011)

Gecodificeerde decreten betreffende het secundair onderwijs [citeeropschrift: "Codex Secundair Onderwijs"]

Datum laatste wijziging: 30/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/10/2013 (BS:27/02/2014)

Gecodificeerde decreten betreffende het hoger onderwijs (citeeropschrift: "Codex Hoger Onderwijs")

Datum laatste wijziging: 17/08/2018
Decreet van 27/03/1991 (BS:25/05/1991)

Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 17/08/2018
Decreet van 07/07/2017 (BS:15/09/2017)

Decreet betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie

Datum laatste wijziging: 17/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/10/2016 (BS:29/12/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs

Datum laatste wijziging: 17/08/2018
Decreet van 02/04/2004 (BS:06/08/2004)

Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

Datum laatste wijziging: 17/08/2018
Decreet van 08/05/2009 (BS:28/08/2009)

Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs

Datum laatste wijziging: 17/08/2018
Decreet van 10/07/2008 (BS:03/10/2008)

Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 17/08/2018
Decreet van 30/04/2009 (BS:16/07/2009)

Decreet betreffende de kwalificatiestructuur

Datum laatste wijziging: 17/08/2018
Decreet van 13/02/2009 (BS:26/03/2009)

Decreet houdende de organisatie van schoolsport

Datum laatste wijziging: 17/08/2018
Decreet van 15/06/2007 (BS:31/08/2007)

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 17/08/2018
Decreet van 06/06/2008 (BS:18/07/2008)

Decreet houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 17/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/09/1997 (BS:31/10/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken.

Datum laatste wijziging: 14/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/11/1997 (BS:06/01/1998)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 14/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/06/2018 (BS:10/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het kader voor de Toets Nieuwe Opleiding specificatie Educatieve Graduaatsopleiding en Educatieve Masteropleiding

Datum laatste wijziging: 10/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/06/2018 (BS:10/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen

Datum laatste wijziging: 10/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/12/2003 (BS:01/06/2004)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 09/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/01/2000 (BS:09/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vakantieregeling van de personeelsleden van een centrum voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 09/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/09/2003 (BS:30/10/2003)

Besluit van de Vlaamse regering houdende de vorming van het personeel van de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 09/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/09/2005 (BS:10/02/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een niet-verworven salarisschaal aan personeelsleden die houder zijn van een getuigschrift of diploma buitengewoon onderwijs

Datum laatste wijziging: 09/08/2018
Koninklijk Besluit van 15/04/1958 (BS:20/04/1958)

Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs.

Datum laatste wijziging: 09/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/06/2018 (BS:08/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van het referentiekader CLBkwaliteit, vermeld in artikel 4, § 2, tweede lid, 2°, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs

Datum laatste wijziging: 08/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/10/2010 (BS:13/01/2011)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met betrekking tot het referentiekader van de inspectie

Datum laatste wijziging: 08/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/10/2000 (BS:06/08/2018)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse regering betreffende de loonkost van sommige personeelsleden van het voormalig medisch schooltoezicht.

Datum laatste wijziging: 06/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/06/2018 (BS:06/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 06/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/11/1999 (BS:06/08/2018)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de nadere regels voor het bepalen van de werkgebieden voor de centra voor leerlingenbegeleiding en van de bemiddelingsprocedure.

Datum laatste wijziging: 06/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2009 (BS:06/08/2018)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 06/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/11/2008 (BS:06/08/2018)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inrichting en de uitrusting van de infrastructuur voor de uitvoering van medische consulten door de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 06/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/06/2018 (BS:02/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de lijst van onderwijsvakken voor de educatieve bacheloropleiding voor het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 02/08/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/09/2017 (BS:06/10/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 12/07/2018
Decreet van 22/06/2018 (BS:12/07/2018)

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 29 december 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verhoging van de inkomensgrensbedragen en de vrijstelling van de inkomsten uit een winstgevende activiteit uitgeoefend in het kader van een studentenovereenkomst voor studenten die een alternerende opleiding volgen en die door een leerovereenkomst verbonden zijn

Datum laatste wijziging: 12/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2018 (BS:06/07/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie marketing deskundige

Datum laatste wijziging: 06/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2018 (BS:06/07/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie sociaal cultureel begeleider

Datum laatste wijziging: 06/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2018 (BS:06/07/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie sommelier

Datum laatste wijziging: 06/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2018 (BS:06/07/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie textielontwerper

Datum laatste wijziging: 06/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2018 (BS:06/07/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent florist

Datum laatste wijziging: 06/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2018 (BS:06/07/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bestuurder interne transportmiddelen

Datum laatste wijziging: 06/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2018 (BS:06/07/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie commercieel assistent

Datum laatste wijziging: 06/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2018 (BS:06/07/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie communicatie deskundige

Datum laatste wijziging: 06/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2018 (BS:06/07/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie digitale gebruikersondersteuner

Datum laatste wijziging: 06/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2018 (BS:06/07/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hr deskundige

Datum laatste wijziging: 06/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2018 (BS:06/07/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie vastgoed assistent

Datum laatste wijziging: 06/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2018 (BS:06/07/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie inspecteur politie

Datum laatste wijziging: 06/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2018 (BS:06/07/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verkeerskundige

Datum laatste wijziging: 06/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2018 (BS:06/07/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kapper stylist

Datum laatste wijziging: 06/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2018 (BS:06/07/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie maatschappelijk assistent

Datum laatste wijziging: 06/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/04/2018 (BS:06/07/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie maatschappelijk werker

Datum laatste wijziging: 06/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/01/2000 (BS:01/01/2000)

floristtitel

Datum laatste wijziging: 06/07/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/06/2014 (BS:13/08/2014)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie 'Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer via het spoor'

Datum laatste wijziging: 22/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/06/2014 (BS:05/08/2014)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie "Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer over de weg"

Datum laatste wijziging: 22/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/06/2014 (BS:13/08/2014)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie 'Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer in een terminal'

Datum laatste wijziging: 22/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/05/2018 (BS:22/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het informatiebeheer: bibliotheek en archief

Datum laatste wijziging: 22/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/05/2018 (BS:22/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het transport en de logistiek en tot opheffing van de diverse besluiten

Datum laatste wijziging: 22/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/06/2014 (BS:06/08/2014)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie "Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer via de lucht"

Datum laatste wijziging: 22/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/05/2018 (BS:20/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de accounting administration

Datum laatste wijziging: 20/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/05/2018 (BS:20/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling en de toekenning van bijkomende leraarsuren voor de indeling HBO5 voor het schooljaar 2018-2019

Datum laatste wijziging: 20/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/05/2018 (BS:20/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in digital design en development als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 20/06/2018
Decreet van 03/04/2009 (BS:18/09/2009)

Decreet houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging

Datum laatste wijziging: 15/06/2018
Decreet van 26/06/1991 (BS:29/06/1991)

Bijzonder decreet betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 15/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/04/2018 (BS:11/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de einddoelen in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 11/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:29/03/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", "Woordkunst" en "Dans".

Datum laatste wijziging: 08/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:29/03/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichting "Beeldende kunst".

Datum laatste wijziging: 08/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2018 (BS:08/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende curriculumdossiers en leerplannen in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 08/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/11/2006 (BS:15/12/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen

Datum laatste wijziging: 08/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2018 (BS:05/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de lokale samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 05/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie stylist

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie installateur gebouwenautomatisering

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie visual merchandiser

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie archiefmedewerker

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie archiefdeskundige

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie diëtist

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie installateur gebouwenautomatisering

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie logopedist

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie syndicaal deskundige

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kinesitherapeut

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie proces en productontwikkelaar

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie regelaar van textielproductiemachines

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie programmeur en mobiletoepassingen

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie archivaris/informatiebeheerder

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bekapper

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bouwkundig tekenaar

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hoefsmid

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus iot

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hr assistent

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie specialist hernieuwbare energietechnieken

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus hernieuwbare energietechnieken

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie koeltechnicus

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie regeltechnicus klimatisatie

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie coördinator installatietechnieken

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie natuurbeheerder

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker natuurbeheer

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grootkeukenkok

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grootkeukenhulpkok

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker fastfood

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie werfleider woningbouw

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie coördinator adviseur decoratieve schilderwerken

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2018 (BS:01/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie werfleider - wegenbouw

Datum laatste wijziging: 01/06/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/06/2014 (BS:13/08/2014)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie 'Graduaat in het zaalmanagement en sommeliertechnieken'

Datum laatste wijziging: 25/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/05/2018 (BS:21/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het logies-, restaurant- en cateringmanagement en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 tot erkenning van de onderwijskwalificatie 'Graduaat in het zaalmanagement en sommeliertechnieken

Datum laatste wijziging: 25/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/10/2010 (BS:26/11/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met betrekking tot de wijze waarop sommige bevoegdheden van de inspectie worden uitgevoerd

Datum laatste wijziging: 25/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/01/2014 (BS:26/02/2014)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de criteria ter beoordeling van verbeteringsplannen

Datum laatste wijziging: 25/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/10/2007 (BS:23/11/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 22/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/08/2016 (BS:05/10/2016)

Besluit betreffende de organisatie van stages en sociaal-maatschappelijke trainingen in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/11/2013 (BS:18/12/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 18/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/10/2008 (BS:23/01/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 18/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/05/2018 (BS:27/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende het stelsel van leren en werken en het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 18/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/07/2017 (BS:24/08/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende basis- en secundair onderwijs, leertijd en leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 18/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:09/11/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Decreet van 02/04/2004 (BS:18/05/2004)

Decreet houdende goedkeuring en uitvoering van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend te Den Haag op 3 september 2003

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Decreet van 03/02/2017 (BS:27/02/2017)

Decreet betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Decreet van 20/02/2009 (BS:29/04/2009)

Decreet betreffende de Hogere Zeevaartschool

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Decreet van 30/11/2007 (BS:11/02/2008)

Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Decreet van 30/04/2009 (BS:20/07/2009)

Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2002 (BS:30/08/2002)

Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de kiesprocedure voor de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/04/2010 (BS:30/06/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 15/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2009 (BS:17/08/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie

Datum laatste wijziging: 14/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2009 (BS:30/09/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de prestatieregeling en de jaarlijkse verlofdagen en feestdagen van de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie

Datum laatste wijziging: 14/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/07/2009 (BS:13/10/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende geldelijke bepalingen voor de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs en het koninklijk besluit van 1 december 1970 houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs

Datum laatste wijziging: 14/05/2018
Decreet van 25/11/2016 (BS:10/01/2017)

Decreet betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten

Datum laatste wijziging: 14/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/10/2013 (BS:27/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Datum laatste wijziging: 14/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:24/06/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 14/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/04/2017 (BS:30/05/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen

Datum laatste wijziging: 14/05/2018
Decreet van 09/03/2018 (BS:11/05/2018)

Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 11/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2018 (BS:18/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de structuur, organisatie en financiering van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/06/2005 (BS:16/08/2005)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie en de financiering van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen

Datum laatste wijziging: 04/05/2018
Decreet van 01/12/1998 (BS:10/04/1999)

OPGEHEVEN:Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 27/04/2018
Decreet van 27/04/2018 (BS:25/06/2018)

Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 27/04/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/03/2018 (BS:20/04/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 20/04/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/06/2017 (BS:14/08/2017)

OPGEHEVEN Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 20/04/2018
Ministerieel Besluit van 07/03/2018 (BS:12/04/2018)

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts in 2018

Datum laatste wijziging: 12/04/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/03/2018 (BS:03/04/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 03/04/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/03/2018 (BS:30/03/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in digital design en development als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

Datum laatste wijziging: 30/03/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/02/2018 (BS:27/03/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is

Datum laatste wijziging: 27/03/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/02/2001 (BS:16/03/2001)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende nadere regels met betrekking tot het toelatingsexamen voor de opleidingen van arts en tandarts.

Datum laatste wijziging: 05/03/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/02/2018 (BS:05/03/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts

Datum laatste wijziging: 05/03/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/02/2018 (BS:05/03/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de toegepaste architectuur als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

Datum laatste wijziging: 05/03/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/02/2018 (BS:01/03/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het onderwijs: meertalig onderwijs als nieuwe opleiding van UC Leuven

Datum laatste wijziging: 01/03/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:22/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent - productie podiumkunsten/audiovisueel

Datum laatste wijziging: 22/02/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:22/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie milieucoördinator type A

Datum laatste wijziging: 22/02/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:22/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie monteur steigerbouw

Datum laatste wijziging: 22/02/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:22/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hulpmonteur steigerbouw

Datum laatste wijziging: 22/02/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:22/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus industriële elektriciteit

Datum laatste wijziging: 22/02/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:22/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieoperator drukken in de printmedia

Datum laatste wijziging: 22/02/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:22/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieoperator drukafwerking in de printmedia

Datum laatste wijziging: 22/02/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:22/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie logistiek assistent magazijn

Datum laatste wijziging: 22/02/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:22/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie logistiek verantwoordelijke magazijn

Datum laatste wijziging: 22/02/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2018 (BS:22/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie chauffeur in de brandstoffenhandel

Datum laatste wijziging: 22/02/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:22/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie epb-verslaggever

Datum laatste wijziging: 22/02/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:22/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie chef-monteur steigerbouw

Datum laatste wijziging: 22/02/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:22/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie milieucoördinator type B

Datum laatste wijziging: 22/02/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:22/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieleider podiumkunsten/audiovisueel

Datum laatste wijziging: 22/02/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:22/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie reisagent

Datum laatste wijziging: 22/02/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:22/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie animator

Datum laatste wijziging: 22/02/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:22/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie audicien

Datum laatste wijziging: 22/02/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:22/10/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie audioloog

Datum laatste wijziging: 22/02/2018
Koninklijk Besluit van 30/01/1979 (BS:07/02/1979)

Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur.

Datum laatste wijziging: 19/02/2018
Decreet van 08/12/2017 (BS:08/02/2018)

Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs en de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat betreft het hoger onderwijs (1)

Datum laatste wijziging: 08/02/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/12/2017 (BS:31/01/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel

Datum laatste wijziging: 31/01/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2017 (BS:22/03/2017)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel

Datum laatste wijziging: 31/01/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2017 (BS:22/03/2017)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

Datum laatste wijziging: 25/01/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/12/2017 (BS:25/01/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

Datum laatste wijziging: 25/01/2018
Ministerieel Besluit van 20/12/2017 (BS:24/01/2018)

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de tarieven voor accreditatieaanvragen en voor aanvragen van de toets nieuwe opleiding bij Vlaamse hogeronderwijsopleidingen

Datum laatste wijziging: 24/01/2018
Decreet van 24/11/2017 (BS:15/01/2018)

Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs (1)

Datum laatste wijziging: 15/01/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/12/2017 (BS:12/01/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de voertuigtechnieken

Datum laatste wijziging: 12/01/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/12/2017 (BS:12/01/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het productiebeheer

Datum laatste wijziging: 12/01/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/12/2017 (BS:12/01/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de elektromechanische systemen en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014 tot erkenning van de onderwijskwalificatie "graduaat industriële onderhoudstechniek"

Datum laatste wijziging: 12/01/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/12/2017 (BS:01/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Biomedical Science

Datum laatste wijziging: 22/12/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/12/2017 (BS:02/02/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Actuarial and Financial Engineering

Datum laatste wijziging: 22/12/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:23/10/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bepaalde aspecten van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde personeelsleden van het onderwijs die opnieuw in actieve dienst treden of prestaties leveren die als overwerk of bijbetrekking worden beschouwd

Datum laatste wijziging: 20/12/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2009 (BS:03/09/2009)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie

Datum laatste wijziging: 20/12/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2009 (BS:30/09/2009)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een verlof voor het uitoefenen van een andere tewerkstelling voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie

Datum laatste wijziging: 20/12/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/11/2017 (BS:20/12/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een aantal personeelsaspecten ter uitvoering van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie

Datum laatste wijziging: 20/12/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:24/11/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie

Datum laatste wijziging: 24/11/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:24/11/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte en het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 24/11/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/11/2017 (BS:12/12/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de leer- en ervaringsbewijzendatabank als authentieke gegevensbron

Datum laatste wijziging: 10/11/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:23/11/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de commissie voor de evaluatie van de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten en de permanente ondersteuningscellen

Datum laatste wijziging: 27/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 (BS:12/09/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 11/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/09/2016 (BS:13/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende transitieprojecten in de lerarenopleidingen

Datum laatste wijziging: 10/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/09/2017 (BS:06/10/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de beroepsprocedure na een evaluatie met een eindconclusie "onvoldoende" en na een ontslag om dringende reden voor de personeelsleden van de basiseducatie

Datum laatste wijziging: 06/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (BS:26/10/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied ambachtelijk erfgoed

Datum laatste wijziging: 05/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:13/08/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, assistentie vrije zorgberoepen en specifieke personenzorg

Datum laatste wijziging: 05/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:28/08/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie

Datum laatste wijziging: 05/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:30/09/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden meubelmakerij en schrijnwerkerij

Datum laatste wijziging: 05/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/2011 (BS:31/10/2011)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied chemie

Datum laatste wijziging: 05/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 01/04/2011 (BS:26/05/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied smeden

Datum laatste wijziging: 05/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/10/2011 (BS:07/11/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied muziekinstrumentenbouw

Datum laatste wijziging: 05/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/06/2017 (BS:11/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen

Datum laatste wijziging: 01/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2017 (BS:24/03/2017)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 01/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/09/2013 (BS:02/10/2013)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/10/2017
Ministerieel Besluit van 27/02/2017 (BS:28/09/2017)

Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd

Datum laatste wijziging: 28/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/04/2016 (BS:26/07/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:29/03/1991)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", Woordkunst en "Dans".

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/09/2007 (BS:17/10/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/10/2016 (BS:31/01/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 08/06/2007 (BS:19/07/2007)

Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 09/12/2005 (BS:02/02/2006)

Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 22/12/1995 (BS:01/02/1996)

Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/11/2013 (BS:13/12/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/07/2016 (BS:01/09/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Koninklijk Besluit van 20/12/1976 (BS:20/04/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen (administratief personeel, meesters-, vak- en dienstpersoneel der rijksonderwijsinrichtingen.)

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/03/2006 (BS:19/04/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige verloven voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Koninklijk Besluit van 14/04/1977 (BS:29/04/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen, van de gesubsidieerde personeelsleden.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/12/1991 (BS:14/03/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/10/2009 (BS:25/11/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/05/2016 (BS:08/07/2016)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling en de toekenning van bijkomende leraarsuren voor de indeling HBO5 voor het schooljaar 2016-2017

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Koninklijk Besluit van 25/11/1976 (BS:21/01/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Koninklijk Besluit van 25/11/1976 (BS:03/02/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/05/2002 (BS:07/09/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/06/2010 (BS:29/07/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied lichaamsverzorging

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:10/09/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied auto.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:01/10/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied voeding

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2008 (BS:30/09/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/02/2010 (BS:22/03/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de prestatieregeling en de vaststelling van het recht op een salaris in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 23/01/2009 (BS:26/03/2009)

Decreet houdende oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 16/06/2017 (BS:07/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling en de toekenning van bijkomende leraarsuren voor de indeling HBO5 voor het schooljaar 2017-2018

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/09/2008 (BS:17/11/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het multidisciplinaire dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:06/09/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Wet van 29/05/1959 (BS:19/06/1959)

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. (uittreksel - NO/Infrastructuur)

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Wet van 15/07/1983 (BS:02/09/1983)

Wet houdende oprichting van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/06/2012 (BS:09/07/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de procedure voor toekenning van projectsubsidies m.b.t. de uitvoering van nascholingsinitiatieven

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1990 (BS:20/10/1990)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/03/2006 (BS:20/04/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen "topsport" Algemeen en technisch secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2015 (BS:25/08/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot verdere uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2002 (BS:04/12/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/01/2014 (BS:27/02/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot programmatie van structuuronderdelen in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/08/2001 (BS:24/10/2001)

Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/06/2017 (BS:17/08/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs

Datum laatste wijziging: 17/08/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/12/1990 (BS:19/02/1991)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd officieel onderwijs.

Datum laatste wijziging: 17/08/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/07/2017 (BS:04/08/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgregeling voor de werkingsmiddelen in het buitengewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 en in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2016-2017

Datum laatste wijziging: 04/08/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/01/2013 (BS:11/02/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 04/08/2017
Wet van 21/07/2017 (BS:01/08/2017)

Wet tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten

Datum laatste wijziging: 01/08/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/07/2017 (BS:01/08/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van nieuwe programmaties voor het schooljaar 2017-2018 in het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 01/08/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/04/2017 (BS:19/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie food and beverage manager

Datum laatste wijziging: 19/07/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/04/2017 (BS:19/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie beveiligingstechnicus

Datum laatste wijziging: 19/07/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/06/2017 (BS:06/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master of Transatlantic Affairs als nieuwe opleiding van het Europacollege

Datum laatste wijziging: 06/07/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/06/2017 (BS:06/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding en de overheveling van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 06/07/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/1999 (BS:01/09/1999)

Besluit van de Vlaamse regering houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten.

Datum laatste wijziging: 27/06/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/04/2017 (BS:14/06/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het kader voor de Toets Nieuwe Opleiding voor de omvorming van HBO5-opleidingen

Datum laatste wijziging: 14/06/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2013 (BS:20/12/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de Commissie Hoger Onderwijs

Datum laatste wijziging: 02/06/2017
Koninklijk Besluit van 28/04/2017 (BS:02/06/2017)

Koninklijk besluit tot vaststelling van boek X - Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën van de codex over het welzijn op het werk (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 02/06/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 05/05/2017 (BS:23/05/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring voor het schooljaar 2017-2018 van oprichting in het buitengewoon basisonderwijs en van programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 23/05/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/03/2017 (BS:20/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 20/04/2017
Decreet van 31/03/2017 (BS:19/04/2017)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen, wat de tweede graad technisch secundair onderwijs betreft

Datum laatste wijziging: 19/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/03/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/03/2010 (BS:19/04/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het secundair volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/04/2009 (BS:16/06/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 voor wervingsambten in het onderwijs en voor sommige functies in de basiseducatie

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/02/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus licht

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/02/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus beeld

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/02/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus mechanica

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/02/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus geluid

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/02/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie toneelmeester

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/02/2017 (BS:14/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie mecanicien tuin-, park- en bosmachines

Datum laatste wijziging: 14/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/04/2015 (BS:13/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van de coördinatieopdracht van het onderwijs aan gedetineerden in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen en opheffingsbepalingen inzake de consortia volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 13/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/03/2017 (BS:11/04/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in de handelswetenschappen als nieuwe opleiding van de Universiteit Hasselt

Datum laatste wijziging: 11/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/07/2009 (BS:08/09/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied mechanica-elektriciteit

Datum laatste wijziging: 10/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/02/2012 (BS:06/04/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied algemene vorming

Datum laatste wijziging: 10/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 11/06/2010 (BS:28/07/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied handel

Datum laatste wijziging: 10/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:28/08/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:24/08/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/04/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2016 (BS:09/08/2016)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 24/03/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2016 (BS:21/06/2016)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel

Datum laatste wijziging: 22/03/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2016 (BS:23/06/2016)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

Datum laatste wijziging: 22/03/2017
Koninklijk Besluit van 24/01/1969 (BS:08/02/1969)

Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.

Datum laatste wijziging: 10/03/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/01/2017 (BS:06/03/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 06/03/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/12/2016 (BS:06/03/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen, wat de tweede graad technisch secundair onderwijs betreft

Datum laatste wijziging: 06/03/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/01/2017 (BS:14/02/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of African Studies

Datum laatste wijziging: 14/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/01/2017 (BS:14/02/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Business and Information Systems Engineering

Datum laatste wijziging: 14/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/01/2017 (BS:14/02/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Economics

Datum laatste wijziging: 14/02/2017
Decreet van 10/06/2016 (BS:17/08/2016)

Decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 23/12/2016 (BS:13/02/2017)

Decreet aangaande de bekrachtiging van de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs, gecodificeerd op 28 oktober 2016

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 28/06/2002 (BS:14/09/2002)

Decreet betreffende gelijke onderwijskansen-I.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 11/03/1954 (BS:08/04/1954)

OPGEHEVEN : Wet tot instelling van een centrale examencommissie voor de toekenning van de graad van geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs voor de handelswetenschappen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 22/07/1955 (BS:12/08/1955)

OPGEHEVEN : Wet waarbij aan sommige handelshogescholen toelating gegeven wordt tot het verlenen van de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de handelswetenschappen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 09/04/1965 (BS:27/04/1965)

OPGEHEVEN : Wet houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 24/03/1971 (BS:16/09/1971)

OPGEHEVEN : Wet tot wijziging van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, gewijzigd door de wet van 9 april 1965 houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie en van de wet van 5 juli 1920 tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de Staatsuniversiteiten Gent en Luik. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 28/05/1971 (BS:17/07/1971)

OPGEHEVEN : Wet houdende nieuwe maatregelen van de universitaire expansie. (uittreksel).

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 06/07/1972 (BS:09/09/1972)

OPGEHEVEN : Wet tot aanvulling, wat betreft de overgangsbepalingen, van de wet van 9 april 1965 houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 20/05/1976 (BS:30/07/1976)

OPGEHEVEN : Wet betreffende het behalen van wettelijke graden door vluchtelingen die aan een Belgische universiteit of daarmee gelijkgestelde inrichtingen, universitaire studiën ten wetenschappelijke titel aangevat of voleindigd hebben.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 28/10/1955 (BS:16/03/1956)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de bezoldigde werkzaamheden verricht door de laboratoria, de klinieken of andere soortgelijke diensten der Rijksuniversiteiten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 21/11/1955 (BS:17/12/1955)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 30 december 1952 waarbij de studenten der rijksuniversiteiten en der met de universiteiten gelijkgestelde rijksinrichtingen voor hoger onderwijs onderworpen worden aan een geneeskundig onderzoek met het oog op het opsporen der besmettelijke ziekten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 14/01/1956 (BS:29/01/1956)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot regeling van de wijze van toekenning, door sommige handelshogescholen, van de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs voor de handelswetenschappen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 20/08/1957 (BS:06/11/1957)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wetten op het lager onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 26/03/1960 (BS:11/05/1960)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende toepassing van de artikelen 24 en 37 der wet van 29 mei 1959.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 07/03/1961 (BS:16/03/1961)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de wedden van sommige leden van het onderwijzend personeel van de Staat. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 13/08/1962 (BS:25/08/1962)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot regeling van de psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 04/03/1963 (BS:12/03/1963)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten van eedaflegging voor de personeelsleden van de vrije onderwijsinrichtingen, van de vrije diensten voor studie- en beroepsoriëntering en van de vrije psycho-medisch-sociale centra, met het oog op de betaling der staatstoelagen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 05/03/1964 (BS:19/03/1964)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 31 juli 1963 betreffende het pensioen der leden van het personeel van de diensten voor school- en beroepsoriëntering en van de psycho-medisch-sociale centra, die een weddetoelage van het Rijk ontvangen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 08/01/1965 (BS:19/02/1965)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de administratieve en geldelijke toestand der leden van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur die hun dienstplicht vervullen in vredestijd. (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 29/08/1966 (BS:31/08/1966)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende het statuut van de leden van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 30/11/1966 (BS:03/12/1966)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 7, lid 2, 2°, van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 30/12/1952 (BS:21/01/1953)

OPGEHEVEN : Wet waarbij de studenten der rijksuniversiteiten en der met de universiteiten gelijkgestelde rijksinrichtingen voor hoger onderwijs onderworpen worden aan een geneeskundig onderzoek met het oog op het opsporen der besmettelijke ziekten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 01/08/1967 (BS:04/11/1967)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de geldelijke toestand van de tot het Gesubsidieerd onderwijs behorende leden van de homologatiecommissie en van de examencommissie van de Staat voor het secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 31/12/1976 (BS:02/04/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de invordering van door de universitaire instellingen van de Staat ten onrechte betaalde bedragen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 23/10/1967 (BS:27/01/1968)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende het algemeen reglement voor de rijksuniversiteiten en de rijkuniversitaire centra.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 13/02/1968 (BS:28/02/1968)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende erkenning van de definitieve benoeming van de personeelsleden der gesubsidieerde officiële en vrije inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, secundair en hoger onderwijs van het korte en van het lange type met volledig leerplan, en van de tehuizen voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 03/05/1968 (BS:22/08/1968)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de houders van de benoemingsbrief ter vervanging van het brevet van officier der artillerie of der genie, die uit de Applicatieschool komt (specialiteit bouwkunde) de graad van burgerlijk metallurgisch ingenieur kan behalen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 05/06/1968 (BS:11/09/1968)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot regeling van de aanpassing aan de schommelingen van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen van het Rijk, van de toelagen bepaald bij de wet van 3 augustus 1960 houdende toekenning van sociale voordelen aan de universiteiten en gelijkgestelde inrichtingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 02/10/1968 (BS:22/10/1968)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling en rangschikking van de ambten der leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel bij de inrichtingen voor kleuteronderwijs, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, en van de ambten der leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 22/04/1969 (BS:29/04/1969)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de lichamelijke geschiktheid vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel der rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 22/04/1969 (BS:01/05/1969)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel der rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 25/09/1969 (BS:27/10/1969)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende opname van de Rijksfaculteit der landbouwwetenschappen te Gent in de Rijksuniversiteit te Gent.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 20/08/1970 (BS:30/09/1970)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende toepassing van art. 34 van de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd op 31 december 1949, wat betreft de vrijstelling van ondervraging, het aantal proeven en de duur van de studiën.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 07/09/1970 (BS:27/10/1970)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder aanstellingen voor een beperkte duur kunnen geschieden aan het College voor de Ontwikkelingslanden van het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 10/09/1971 (BS:24/09/1971)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, gewijzigd bij de wet van 9 april 1965, houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie en aangevuld bij de wet van 16 juli 1970 betreffende de financiering van de universitaire investeringen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 04/08/1972 (BS:26/08/1972)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het bepalen van het aantal studenten in de universitaire instellingen bedoeld in artikel 27, § 1 van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 11/08/1972 (BS:19/08/1972)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, gewijzigd bij de wetten van 9 april 1965, houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie, 16 juli 1970, betreffende de financiering van de universitaire investeringen en 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 28/06/1974 (BS:13/07/1974)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 01/07/1974 (BS:19/03/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit waarbij de vakken, het peil van de vereiste kennis en de vrijstellingen van ondervraging worden bepaald voor het door de universiteiten en de "Faculté polytechnique de Mons" georganiseerd examen voor toelating tot de studies van kandidaat burgerlijk ingenieur.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 09/08/1974 (BS:13/02/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag der inschrijvingsgelden in het College voor ontwikkelingslanden van het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 12/02/1975 (BS:09/07/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot aanpassing aan de evolutie van de bouwkosten van de bedragen der leningen toegestaan aan de universitaire inrichtingen bij artikel 8bis, 1ste alinea, van de wet van 2 augustus 1960.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 14/03/1975 (BS:22/03/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van rentetoelagen tot het bouwen van restaurants en tehuizen voor universiteitsstudenten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 20/06/1975 (BS:29/08/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het kleuter- en lager onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 04/08/1975 (BS:29/08/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in de gesubsidieerde officiële inrichtingen die secundair onderwijs verstrekken overeenkomstig de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 14/08/1975 (BS:06/09/1975)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 03/06/1976 (BS:03/09/1976)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit waarbij vrijstelling van de vereiste inzake leeftijdsgrens verleend wordt aan sommige leermeesters, leraars en inspecteurs katholieke en protestantse godsdienst der inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 08/07/1976 (BS:16/06/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit genomen voor de toepassing van artikel 40 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke en protestantse godsdienst der inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 08/07/1976 (BS:16/06/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit genomen voor de toepassing van artikel 45 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke en protestantse godsdienst der inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 06/07/1970 (BS:25/08/1970)

OPGEHEVEN : Wet op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 10/09/1986 (BS:30/09/1986)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 456 houdende rationalisatie en programmatie van de internaten van het door de Staat georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 31/07/1990 (BS:18/08/1990)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-II. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 31/07/1990 (BS:18/08/1990)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-II. (uittreksel - NO/Middelen)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 28/04/1993 (BS:28/05/1993)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs IV. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 21/12/1994 (BS:16/03/1995)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VI. (uittreksel - NO/Internaten)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 08/07/1996 (BS:05/09/1996)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VII. (uittreksel - NO/Europese programma's)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/07/1998 (BS:29/08/1998)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs IX. (uittreksel - Personeel/Bezoldigingsregeling)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 18/05/1999 (BS:31/08/1999)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XI. (uittreksel - NO/Gemeenschapsonderwijs)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/02/2003 (BS:01/07/2003)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XIV. (uittreksel - NO/Informatisering)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 04/07/2008 (BS:01/09/2008)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVIII (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Wet van 29/05/1959 (BS:19/06/1959)

OPGEHEVEN : Wet tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. (uittreksel - NO/Schoolpact)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 18/04/1967 (BS:20/04/1967)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop het aantal opvoeders in het Rijksonderwijs wordt berekend.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 25/04/2014 (BS:25/09/2014)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XXIV (uittreksel - NO/Middelen)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 21/12/2012 (BS:19/02/2013)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XXII (uittreksel - NO/Internaten)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 25/04/2014 (BS:25/09/2014)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XXIV (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 01/07/2011 (BS:30/08/2011)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XXI (uittreksel - Personeel/Syndicaal statuut)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 07/07/2006 (BS:31/08/2006)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVI (uittreksel - NO/Europese actieprogramma's)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 16/05/2007 (BS:02/07/2007)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende dringende maatregelen voor het onderwijs (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 04/07/2008 (BS:01/09/2008)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVIII (uittreksel - Personeel/Syndicaal statuut)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 01/07/2011 (BS:30/08/2011)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XXI (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/11/2010 (BS:25/01/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:18/01/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan de expertisenetwerken en het regionaal platform in het kader van de lerarenopleidingen in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (BS:03/02/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei in het volwassenenonderwijs en de basiseducatie voor het schooljaar 2009-2010 en schooljaar 2010-2011

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/06/2011 (BS:08/07/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei in de basiseducatie en het volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2011-2012

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/09/2011 (BS:16/11/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende innovatie in de lerarenopleidingen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/09/2011 (BS:21/10/2011)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/06/2012 (BS:17/07/2012)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs inclusief een restrictieve aanwending van de leraarsuren voor de opleidingen NT2 voor vier CVO voor het schooljaar 2012-2013

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/04/2012 (BS:10/05/2012)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van pilootprojecten ter voorbereiding op de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/07/2012 (BS:01/08/2012)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de commissie voor de evaluatie van de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten, de permanente ondersteuningscellen en het Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/10/2012 (BS:22/11/2012)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap voor het schooljaar 2012-2013

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 26/10/2012 (BS:29/11/2012)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2012 aan de schoolbesturen en aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2011

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/05/2013 (BS:02/07/2013)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het percentage van de omvang aan opleidingsonderdelen aangeboden in een andere onderwijstaal dan het Nederlands, zoals bedoeld in artikel 91sexies, § 2, van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/09/2013 (BS:30/10/2013)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bepaling van de mobiliteitstoelage per categorie op advies van het Vlaamse Erasmuscomité

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/11/2013 (BS:08/01/2014)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2013 aan de schoolbesturen en aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2012

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 18/12/1984 (BS:22/12/1984)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot aanduiding van de Rijksscholen en de Rijksscholengroepen die staatsdiensten zijn met afzonderlijk beheer.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 18/12/2009 (BS:29/01/2010)

OPGEHEVEN : Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 (uittreksel - HO/Personeel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 22/06/2007 (BS:21/08/2007)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVII (uittreksel - VWO/CVO/Organisatie).

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 07/07/2006 (BS:31/08/2006)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVI (uittreksel - Personeel/Bezoldigingsregeling)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 27/06/2003 (BS:12/09/2003)

OPGEHEVEN : Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003 (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 13/07/2001 (BS:27/11/2001)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel - VWO/CVO/Personeel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 15/07/1997 (BS:21/08/1997)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VIII. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 08/07/1996 (BS:05/09/1996)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VII. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 08/07/1996 (BS:05/09/1996)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VII. (uittreksel - NO/Leerplicht)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009 (BS:23/09/2009)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de master-na-masteropleiding master in de actuariële wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 15/12/1993 (BS:01/03/1994)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs V. (uittreksel - Personeel/Bezoldigingsregeling)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 15/07/2005 (BS:16/09/2005)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XV. (uittreksel - NO/Middelen)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 23/10/1991 (BS:05/12/1991)

OPGEHEVEN : Financiedecreet voor het begrotingsjaar 1992.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 09/04/1992 (BS:16/05/1992)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-III. (uittreksel - NO/Gemeenschapsonderwijs)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 09/04/1992 (BS:16/05/1992)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-III. (uittreksel - NO/Internaten)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 31/07/1990 (BS:18/08/1990)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-II. (uittreksel - HO/Organisatie)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 30/12/1982 (BS:21/01/1983)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 184 tot vaststelling van de wijze waarop voor de Rijksinstituten voor buitengewoon onderwijs en de tehuizen van het Rijk de ambten worden bepaald van het paramedisch personeel en van het personeel toegekend in het kader van het internaat.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 09/04/1992 (BS:16/05/1992)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-III. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 31/07/1990 (BS:18/08/1990)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-II. (uittreksel - DKO/Organisatie)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 31/07/1990 (BS:18/08/1990)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-II. (uittreksel - SO/BSO)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 15/12/1993 (BS:01/03/1994)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-V. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 21/12/1994 (BS:16/03/1995)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VI. (uittreksel - DKO/Personeel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 21/12/1994 (BS:16/03/1995)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VI. (uittreksel - NO/Middelen)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 08/07/1996 (BS:05/09/1996)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VII. (uittreksel - NO/Speciale onderwijsleermiddelen)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 18/05/1999 (BS:31/08/1999)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XI. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 18/05/1999 (BS:31/08/1999)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XI. (uittreksel - Personeel/AMVD-personeel)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 13/07/2001 (BS:27/11/2001)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel - NO/Zorgvuldig bestuur)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 13/07/2001 (BS:27/11/2001)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel - Personeel/Bezoldigingsregeling)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 13/07/2001 (BS:27/11/2001)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 13/07/2001 (BS:27/11/2001)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel - NO/Gemeenschapsonderwijs)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/02/2003 (BS:01/07/2003)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XIV (uittreksel - NO/Organisatie)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/02/2003 (BS:01/07/2003)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XIV (uittreksel - NO/Gemeenschapsonderwijs)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/02/2003 (BS:01/07/2003)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XIV (uittreksel - Personeel/B+OP)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/02/2003 (BS:01/07/2003)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XIV (uittreksel - Personeel/Bezoldigingsregeling)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/02/2003 (BS:01/07/2003)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XIV (uittreksel - NO/Inspectie)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 15/07/2005 (BS:16/09/2005)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XV. (uittreksel - Personeel/Syndicaal statuut)

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 15/04/1977 (BS:02/06/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot uitbreiding tot de universitaire instellingen van de Staat van de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 mei 1975 tot regeling van de tegemoetkomingen van de Staat en van sommige instellingen van openbaar nut in de vervoerkosten van het personeel.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 15/04/1977 (BS:19/05/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de regelen en de voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in sommige ambten van het opvoedend hulppersoneel en van het administratief personeel van de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor het hoger onderwijs, met uitzondering van het universitair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 09/03/1981 (BS:18/04/1981)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 09/06/1981 (BS:13/06/1981)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ambten van rector en vice-rector bij het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 24/08/1981 (BS:15/09/1981)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1962 tot regeling van de psycho-medisch-sociale centra en van de diensten voor studie- en beroepsoriëntering.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 06/11/1981 (BS:18/12/1981)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1956 houdende oprichting van een afdeling tot opleiding van bouwkundige tekenaars bij het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw te Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 31/07/1982 (BS:07/08/1982)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 82 tot sanering van de financiën van deficitaire universitaire instellingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 15/12/1982 (BS:21/05/1983)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de benaming en de structuur van de door de Staat georganiseerde inrichtingen voor secundair onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 09/03/1983 (BS:26/03/1983)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de Vrije Universiteiten en van diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek en houdende vaststelling van de rentevoet voor de tranche 1981-1982.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 25/05/1983 (BS:01/07/1983)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de financiering van acties voor het demonstreren van nieuwe procédés, produkten en uitrustingen voor een rationeel energieverbruik uitgevoerd op initiatief van de universitaire instellingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 31/03/1984 (BS:17/04/1984)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 297 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestaties in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 15/06/1984 (BS:20/06/1984)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm en van de regels voor de uitreiking van het getuigschrift van basisonderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 29/12/1984 (BS:09/01/1985)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende het financieel en materieel beheer van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer in het Rijksonderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 21/10/1985 (BS:07/11/1985)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende het verlof wegens opdracht en de terbeschikkingstelling wegens bijzondere opdracht van de gesubsidieerde personeelsleden van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 10/09/1986 (BS:30/09/1986)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 455 houdende de maatregelen tot sanering van het Academisch Ziekenhuis van de Rijksuniversiteit Gent.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 14/10/1986 (BS:31/10/1986)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 470 tot vaststelling van het maximaal afwijkingspercentage tussen het totale aantal organieke ambten en het totale aantal budgettaire ambten van sommige categorieën van personeelsleden van het Rijksonderwijs en van het gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 24/10/1986 (BS:20/11/1986)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 471 tot beperking van het aantal verloven wegens opdracht en de terbeschikkingstelling wegens opdracht, verleend aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 01/12/1986 (BS:17/02/1987)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot aanduiding van de Rijksinrichtingen voor kunstonderwijs die staatsdiensten zijn met afzonderlijk beheer.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 28/12/1987 (BS:31/03/1988)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot aanduiding van de rijksinternaten en rijkstehuizen die staatsdiensten zijn met afzonderlijk beheer.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 10/01/1989 (BS:09/05/1989)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende klassering van sommige afdelingen in uitvoering van artikel 6, § 2, van het koninklijk besluit nr. 64 van 20 juli 1982 houdende vaststelling van de minimale schoolbevolking van bepaalde afdelingen in het nederlandstalig onderwijs voor sociale promotie.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 10/12/1996 (BS:20/02/1997)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de vorm van de diploma's uitgereikt door de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 23/10/1991 (BS:20/11/1991)

OPGEHEVEN : Decreet houdende wijziging van artikel 19 en artikel 108 van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 19/12/1998 (BS:24/02/1999)

OPGEHEVEN : Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 september 1998 betreffende de beroepsprofielen van de leraren.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Koninklijk Besluit van 31/03/1977 (BS:14/04/1977)

OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot regeling van de toestand van sommige personeelsleden van het Rijksonderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 08/06/2000 (BS:25/08/2000)

OPGEHEVEN : Decreet houdende dringende maatregelen betreffende het lerarenambt.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/07/1997 (BS:02/09/1997)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de omvorming van de lerarenopleidingen van de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 14/07/2006 (BS:08/11/2006)

OPGEHEVEN : Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 09/03/2007 (BS:03/04/2007)

OPGEHEVEN : Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten voor de Opleiding voor Opleiders van Volwassenen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 13/07/2007 (BS:22/08/2007)

OPGEHEVEN : Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2007 betreffende de goedkeuring van tijdelijke projecten in het deeltijds kunstonderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 04/07/2008 (BS:20/10/2008)

OPGEHEVEN : Decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 10/07/2008 (BS:10/09/2008)

OPGEHEVEN : Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2008 tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot tijdelijke projecten in het basisonderwijs en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 10/07/2008 (BS:09/10/2008)

OPGEHEVEN : Decreet houdende verlenging van sommige van de tijdelijke projecten die zijn vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Decreet van 10/07/2008 (BS:16/10/2008)

OPGEHEVEN : Decreet houdende enkele dringende maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/12/1990 (BS:19/02/1991)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/10/1991 (BS:03/12/1991)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanvullende maatregelen betreffende de vertegenwoordiging van de personeelsgeledingen in de raad van bestuur van het Limburgs Universitair Centrum nodig om de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel te regelen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/11/1991 (BS:21/01/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende uitvoering van het decreet van 21 december 1990 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1991, houdende verdeling van de leningsmachtigingen over universiteiten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/02/1992 (BS:30/04/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het reglement voor de verkiezing van de leden van de raad van bestuur van de Universiteit Gent.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/05/1992 (BS:15/08/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het reglement voor de verkiezing van de leden van de raad van bestuur van het Universitair Centrum Antwerpen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 13/05/1992 (BS:14/11/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de academische opleidingen die slechts door één universiteit in de Vlaamse Gemeenschap worden aangeboden.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/06/1992 (BS:28/07/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling, voor de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, van de berekeningswijze van de studiepunten en van de minimale voorwaarden van overdracht van examencijfers en van de voorwaarden voor het aanvullen van een jaarprogramma met opleidingsonderdelen van een volgend jaarprogramma.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/07/1992 (BS:14/11/1992)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende financiering van de schijf 1992 van de speciale fondsen voor het onderzoek in de universitaire instellingen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 02/12/1992 (BS:07/04/1993)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vorm van de diploma's waarbij een academische graad wordt toegekend.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/02/1993 (BS:07/04/1993)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie en de werking van de examencommissies van de Vlaamse Gemeenschap voor het academisch onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/10/1994 (BS:23/12/1994)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de benamingen van de academische graden van doctor.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/1995 (BS:23/11/1995)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de omvorming van de opleidingen en opties van de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 28/07/1995 (BS:29/11/1995)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van de examens in de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/07/1996 (BS:12/09/1996)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende bekrachtiging van de werkingscodes van de pedagogische begeleidingsdiensten in het onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/10/1996 (BS:25/10/1996)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende de procedure en de vorm voor de gelijkstelling van de diploma's van een wetenschappelijke graad met de diploma's van een academische graad.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/12/1996 (BS:04/02/1997)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van de commissies tot beheer van het eigen vermogen en de commissies van toezicht in bepaalde instellingen voor hoger kunstonderwijs van het voormalige gemeenschapsonderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 23/07/1997 (BS:08/10/1997)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de procedure en de voorwaarden van subsidiëring van innovatieprojecten op het gebied van het hoger onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 09/12/1997 (BS:18/08/1998)

OPFGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1990, tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd onderwijs.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/04/1999 (BS:05/08/1999)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de verdeling van de personeelsleden die ten behoeve van het secundair onderwijs een verlof krijgen voor de effectieve begeleiding van de vorming en de ondersteuning van de scholengemeenschappen.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/1999 (BS:09/09/1999)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende oproep tot de kandidaten inzake het verlenen van een erkenning en een subsidie aan een universitair Steunpunt Nederlands als Tweede Taal.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 07/07/2000 (BS:22/08/2000)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning van een universitair steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/07/2000 (BS:07/10/2000)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de overdracht van de leerlingendossiers van de PMS- en MST-Centra naar de centra voor leerlingenbegeleiding.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/10/2000 (BS:01/02/2001)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van subsidies aan Vlaamse universiteiten in 2000 voor de uitvoering van interface-activiteiten.

Datum laatste wijziging: 13/02/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 15/12/2000 (BS:16/06/2001)

OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende voortzetting van subsidiëring van gecoördineerde initiatieven van institutionele en onderwijskundige grensoverschrijdende samenwerking van Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs met partners uit regio's begrepen onder het zogenaamde "grenslandenbeleid".