Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Hoger Onderwijs > Personeel > hogescholen >

Besluit van de Vlaamse Regering van 16/06/2017 (BS:11/07/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen

Datum laatste wijziging: 01/10/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/05/2002 (BS:07/09/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 31/03/2006 (BS:19/04/2006)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige verloven voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 21/02/2003 (BS:28/04/2003)

Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de loopbaanstructuur en van de salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

Datum laatste wijziging: 12/11/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/02/2002 (BS:12/06/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool.

Datum laatste wijziging: 04/10/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/06/1995 (BS:13/09/1995)

Besluit van de Vlaamse regering tot gelijkstelling van bekwaamheidsbewijzen met de bekwaamheidsbewijzen die toegang geven tot de ambten van het onderwijzend personeel van de hogescholen.

Datum laatste wijziging: 23/01/2004
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/06/2002 (BS:12/09/2002)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de tewerkstelling buiten het hogescholenonderwijs van de personeelsleden van de optie kinesitherapie in afbouw.

Datum laatste wijziging: 12/09/2002
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/06/1995 (BS:06/09/1995)

Besluit van de Vlaamse regering houdende concordantie van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de hogescholen.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Ministerieel Besluit van 14/07/1998 (BS:02/02/1999)

Ministerieel besluit tot bepaling van het verband tussen het diploma van meester in muziek, optie instrument, uitgereikt door de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, en het kunstvak instrument in het deeltijds kunstonderwijs.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/05/1995 (BS:01/09/1995)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de lijst van andere beroepsactiviteiten of bezoldigde activiteiten die een groot gedeelte van de tijd in beslag nemen van een lid van het onderwijzend personeel, werkzaam in de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/05/1995 (BS:29/08/1995)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de salarisschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 18/05/1999 (BS:10/07/1999)

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het administratieve statuut van de commissaris-coördinator bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/06/1997 (BS:06/09/1997)

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de bezoldiging van het tijdelijk onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Datum laatste wijziging: 10/10/2000