Edulex: de onderwijswetgeving en omzendbrieven

Edulex is de databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving.

Documenttype
Goedkeuringsdatum
Publicatiedatum
Datum laatste wijziging
(meer)

Websites

Abonneer je op de Edulex attendering. Elke aanpassing dagvers in je mailbox.

Wetgeving in de rubriek Officieuze codificatie van de wetgeving > Volwassenenonderwijs > Centra voor basiseducatie (cbe) >

Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2009 (BS:17/08/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie

Datum laatste wijziging: 14/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 12/10/2007 (BS:23/11/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

Datum laatste wijziging: 14/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 24/07/2009 (BS:13/10/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende geldelijke bepalingen voor de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs en het koninklijk besluit van 1 december 1970 houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs

Datum laatste wijziging: 14/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2009 (BS:30/09/2009)

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de prestatieregeling en de jaarlijkse verlofdagen en feestdagen van de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie

Datum laatste wijziging: 14/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2009 (BS:03/09/2009)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie

Datum laatste wijziging: 20/12/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/11/2017 (BS:20/12/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een aantal personeelsaspecten ter uitvoering van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie

Datum laatste wijziging: 20/12/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2009 (BS:30/09/2009)

OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een verlof voor het uitoefenen van een andere tewerkstelling voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie

Datum laatste wijziging: 20/12/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 (BS:24/11/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie

Datum laatste wijziging: 24/11/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 08/09/2017 (BS:06/10/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de beroepsprocedure na een evaluatie met een eindconclusie "onvoldoende" en na een ontslag om dringende reden voor de personeelsleden van de basiseducatie

Datum laatste wijziging: 06/10/2017
Decreet van 07/07/2017 (BS:15/09/2017)

Decreet betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie

Datum laatste wijziging: 15/09/2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 19/07/2007 (BS:06/09/2007)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie.

Datum laatste wijziging: 01/09/2017
Decreet van 08/02/2013 (BS:13/03/2013)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied Nederlands van de basiseducatie

Datum laatste wijziging: 13/03/2013
Besluit van de Vlaamse Regering van 30/11/2012 (BS:13/03/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied Nederlands van de basiseducatie

Datum laatste wijziging: 13/03/2013
Decreet van 29/06/2012 (BS:18/07/2012)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied maatschappijoriëntatie van de basiseducatie

Datum laatste wijziging: 18/07/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 04/05/2012 (BS:18/07/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied maatschappijoriëntatie van de basiseducatie

Datum laatste wijziging: 18/07/2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 20/01/2012 (BS:24/05/2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied informatie- en communicatietechnologie van de basiseducatie

Datum laatste wijziging: 24/05/2012
Decreet van 20/04/2012 (BS:24/05/2012)

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied informatie- en communicatietechnologie van de basiseducatie

Datum laatste wijziging: 24/05/2012
Decreet van 21/11/2008 (BS:27/01/2009)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008 (uittreksel)

Datum laatste wijziging: 27/01/2009