OPGEHEVEN : Ministerieel besluit houdende erkenning en aanduiding van psycho-medisch-sociale centra, belast met het uitvoeren van opdrachten ten behoeve van de leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de deelnemers uit de erkende vormingen voor het vervullen van de deeltijdse leerplicht.

  • goedkeuringsdatum
    13 SEPTEMBER 1990
  • publicatiedatum
    B.S.13/12/1990
  • datum laatste wijziging
    18/12/2001

COORDINATIE

M.B. 23-3-1999 - B.S. 11-5-1999

opgeheven door B.Vl.R. 7-9-2001 - B.S. 18-12-2001

De Gemeenschapsminister van Onderwijs,

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 1989 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 1989 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, zoals gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1989 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 1990;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten onder dewelke de leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de voor de vervulling van de leerplicht erkende vorming worden begeleid door de psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 1.

Gelet op het voorstel van :

- de Centrale voor Studie- en Beroepsoriëntering;

- de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs;

- de Cel van het Provinciaal Onderwijs;

- de Permanente Commissie van het Officieel Neutraal Onderwijs en de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten,

Besluit :

Artikel 1.

De volgende psycho-medisch-sociale centra worden erkend voor het uitvoeren van de opdrachten ten behoeve van leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de deelnemers uit de erkende vormingen voor het vervullen van de deeltijdse leerplicht :

[a) Gesubsidieerde Vrije psycho-medisch-sociale centra :

Instellingsnummer : 051301 Vrij PMS-Antwerpen 5 Holleweg 9 2550 Kontich

Instellingsnummer : 051607 Vrij PMS-Centrum Stationsstraat 160 2440 Geel

Instellingsnummer : 051532 Vrij PMS-Centrum 1 Begijnenstraat 50 2300 Turnhout

Instellingsnummer : 051755 Vrij PMS-Centrum 1 Bethaniëlei 2 2980 Zoersel

Instellingsnummer : 051243 Vrij PMS-Centrum Weverstraat 1A 1730 Asse

Instellingsnummer : 051128 Vrij PMS-Centrum Dinantstraat 39 1000 Brussel

Instellingsnummer : 051789 Vrij PMS-Centrum 1 Diestsevest 48 3000 Leuven

Instellingsnummer : 051706 Vrij PMS-Centrum 2 Vijfhoek 1 2800 Mechelen

Instellingsnummer : 052051 Vrij PMS-Centrum 1 Zevenbonderstraat 80 3600 Genk

Instellingsnummer : 051904 Vij PMS-Centrum 2 Rozenstraat 28 3500 Hasselt

Instellingsnummer : 052084 Vrij PMS-Centrum Prinsenhoflaan 33 3680 Maaseik

Instellingsnummer : 052175 Vrij PMS-Centrum 1 Sooi Willemsplein 3 3910 Neerpelt

Instellingsnummer : 052101 Vrij PMS-Centrum 1 Dirikenlaan 4 3700 Tongeren

Instellingsnummer : 052902 Vrij PMS-Centrum 2 Langestraat 12 9300 Aalst

Instellingsnummer : 052837 Vrij PMS-Centrum 1 Dijkstraat 43 9200 Dendermonde

Instellingsnummer : 052696 Vrij PMS-Centrum 3 Holstraat 95 9000 Gent

Instellingsnummer : 053033 Vrij PMS-Centrum Burgscheldestraat 7 9700 Oudenaarde

Instellingsnummer : 052795 Vrij PMS-Centrum Beveren Ciamberlanidreef 246 9120 Beveren-Waas

Instellingsnummer : 052266 Vrij PMS-Centrum 1 Sint-Maartensbilk 2 8000 Brugge

Instellingsnummer : 052449 Vrij PMS-Centrum 3 Kasteelstraat 29 8500 Kortrijk

Instellingsnummer : 052531 Vrij PMS-Centrum 1 Kattenstraat 65 8800 Roeselare

Instellingsnummer : 052341 Vrij PMS-Centrum 1 Frère-Orbanstraat 145 8400 Oostende

Instellingsnummer : 052605 Vrij PMS-Centrum 1 Bukkerstraat 38 8900 Ieper

Instellingsnummer : 052472 Vrij PMS-Centrum Oude Beestenmarkt 6 8630 Veurne

b) Psycho-medisch-sociale centra van het Gemeenschapsonderwijs :

Instellingsnummer : 051201 PMS-Centrum van het Gemeenschapsonderwijs Dieleghemsesteenweg 24-26 1090 Brussel

Instellingsnummer : 051953 PMS-Centrum van het Gemeenschapsonderwijs 2 Vilderstraat 2 3500 Hasselt

Instellingsnummer : 051599 PMS-Centrum van het Gemeenschapsonderwijs Schansstraat 41 2400 Mol

Instellingsnummer : 052126 PMS-Centrum van het Gemeenschapsonderwijs Sacramentstraat 70 3700 Tongeren

Instellingsnummer : 052886 PMS-Centrum van het Gemeenschapsonderwijs Zonnestraat 25 9300 Aalst

Instellingsnummer : 052688 PMS-Centrum van het Gemeenschapsonderwijs 1 Graaf van Vlaanderenplein 23 9000 Gent

Instellingsnummer : 053546 PMS-Centrum van het Gemeenschapsonderwijs Woeker 20, bus A2/B2 9700 Oudenaarde

Instellingsnummer : 052811 PMS-Centrum van het Gemeenschapsonderwijs Dr. A. Verdurmenstraat 2 9100 Sint-Niklaas

Instellingsnummer : 052241 PMS-Centrum van het Gemeenschapsonderwijs 2 Klaverstraat 49 8000 Brugge

Instellingsnummer : 052481 PMS-Centrum van het Gemeenschapsonderwijs Smissestraat 10 8630 Veurne

Instellingsnummer : 052399 PMS-Centrum van het Gemeenschapsonderwijs Burgemeester Nolfstraat 11 8500 Kortrijk

Instellingsnummer : 051326 PMS-Centrum van het Gemeenschapsonderwijs Van Stralenstraat 48 2060 Antwerpen 6

Instellingsnummer : 052332 PMS-Centrum van het Gemeenschapsonderwijs Hennepstraat 53 8400 Oostende

Instellingsnummer : 051383 PMS-Centrum van het Gemeenschapsonderwijs Arendshoflaan 4 2100 Deurne

Instellingsnummer : 051656 PMS-Centrum van het Gemeenschapsonderwijs Augustijnenstraat 82 2800 Mechelen

Instellingsnummer : 051524 PMS-Centrum van het Gemeenschapsonderwijs Grote Markt 52 2300 Turnhout

Instellingsnummer : 051805 PMS-Centrum van het Gemeenschapsonderwijs Redingenstraat 86 B Bus 1-2 3000 Leuven

c) Gesubsidieerde Officiële psycho-medisch-sociale centra :

Instellingsnummer : 053504 Stedelijk PMS-Centrum 2 Lange Gasthuisstraat 29 2000 Antwerpen 1

Instellingsnummer : 051391 Stedelijk PMS-Centrum P. Van Isackerlaan 1 A 2100 Deurne

Instellingsnummer : 051136 PMS Brussel V.G.C. Technologiestraat 1 1082 Sint-Agatha-Berchem

Instellingsnummer : 052662 Stedelijk PMS-Centrum Jubileumlaan 215 Bus 2 9000 Gent

Instellingsnummer : 051681 Stedelijk PMS-Centrum 1 Van Benedenlaan 60 2800 Mechelen

Instellingsnummer : 052365 Stedelijk PMS-Centrum Northlaan 14 8400 Oostende

Instellingsnummer : 051334 Provinciaal PMS-Centrum Markgravelei 86 2018 Antwerpen]

M.B.23-3-1999

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking op 1 september 1990.