Decreet houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    25 JUNI 1992
  • publicatiedatum
    B.S.11/07/1992
  • datum laatste wijziging
    24/06/2011

COORDINATIE

Decr. 13-7-2001 - B.S. 27-11-2001

B.Vl.R. 17-12-2010 - B.S. 24-6-2011

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, bekrachtigen hetgeen volgt :

...

HOOFDSTUK VII. - Onderwijs

...

Afdeling 3. - Financiering

Art. 78.

[De dotaties aan het Gemeenschapsonderwijs en de werkingsmiddelen van de scholengroepen van het gemeenschapsonderwijs worden elk jaar gestort in drie gelijke schijven, respectievelijk in januari, mei en september.]

Decr.13-7-2001

Art. 79.

§ 1. Het bedrag aan werkingsmiddelen van het Gemeenschapsonderwijs zoals bepaald en toegekend [...], wordt vanaf 1992 verhoogd met 88,8 miljoen.

§ 2. De Autonome raad voor het Gemeenschapsonderwijs int zelf de ontvangsten uit eigen vervoer van niet-rechthebbende leerlingen, voor het gewoon onderwijs.

B.Vl.R. 17-12-2010

...