Decreet houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    25 JUNI 1992
  • publicatiedatum
    B.S.11/07/1992
  • datum laatste wijziging
    18/02/2002

COORDINATIE

Decr. 21-12-1994 - B.S. 16-3-1995

Decr. 7-12-2001 - B.S. 12-2-2002

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

...

HOOFDSTUK VII. - Onderwijs

...

Afdeling 2. - UZ Gent

Art. 74.

Het Universitair Ziekenhuis Gent wordt ertoe gemachtigd een inversteringsfonds op te richten.

In dit fonds worden volgende ontvangsten geboekt :

1° 42,5 % van de toelage in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1991 met betrekking tot de exploitatie van het Universitair Ziekenhuis Gent; dit percentage kan door de Vlaamse Regering worden gewijzigd;

2° de door de Vlaamse Regering toegekende, specifieke investeringskredieten;

3° [de specifieke kredieten voor wetenschappelijke en technische uitrusting en installatie van zware medische apparatuur.]

Decr.21-12-1994

Art. 75 t.e.m. 77.

[...]

Decr.7-12-2001

...