OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot vaststelling van de Centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    19 NOVEMBER 1990
  • publicatiedatum
    B.S.04/12/1990
  • datum laatste wijziging
    19/09/2002

COORDINATIE

M.B. 4-8-1993 - B.S. 7-9-1993

M.B. 1-10-1993 - B.S. 8-1-1994

M.B. 3-6-1994 - B.S. 7-7-1994

M.B. 3-11-1994 - B.S. 13-1-1995

opgeheven door B.M. 5-3-2002 - B.S. 19-9-2002

De Gemeenschapsminister van Onderwijs,

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs - II, inzonderheid op Titel IV, hoofdstuk I, afdeling 3, onderafdeling 2, artikel 66, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 1989 tot bepaling van bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 1989 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het voorstel van de representatieve verenigingen van inrichtende machten of van de inrichtende machten,

Besluit :

Artikel 1.

In toepassing van artikel 66, § 2, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs - II, worden volgende Centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs opgericht of gesubsidieerd :

Centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Provincie Antwerpen :

- K.T.A., Marktgravenstraat 25, 2200 Herentals.

- H.R.I.T.O., Ruggeveldlaan 496, 2100 Deurne.

- K.T.A., F. Coeckelbergstraat 22, 2220 Heist-op-den-Berg.

- SITO 2, Lange Klarenstraat 11, 2000 Antwerpen.

- Provinciale Technische Scholen, Beukenlaan 44/1, 2850 Boom.

- S.T.I.M., Wollemarkt 36, 2800 Mechelen.

- Vrije Technische School Technicum, Londenstraat 43, 2000 Antwerpen.

- Technisch Instituut Sint-Jozef, Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel.

- Don Bosco Technisch Instituut, Salesianenlaan 1, 2660 Hoboken.

- Technische Scholen Mechelen, Jef Denijnplein 2, 2800 Mechelen.

- Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs Sint-Lambertus, Antwerpseweg 48, 2340 Beerse.

[- Technicum Rerum Novarum, Sint-Bartholomeusstraat 91, 2170 Merksem]

M.B. 3-11-1994

Provincie Brabant :

- K.A., Redingenstraat, 3000 Leuven.

- K.T.A., Oudstrijderslaan 200, 1140 Brussel.

- Instituut Funck, Fonteinstraat 2, 1000 Brussel.

- Damiaaninstituut, Pastoor Dergentlaan 220, 3200 Aarschot.

- Technisch Instituut Don Bosco, Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle.

- [...]

M.B.1-10-1993

Provincie Limburg :

- K.A., Leopoldlaan 45, 3900 Overpelt.

- K.T.A. II, Vilderstraat 3, 3500 Hasselt.

- [...]

M.B. 4-8-1993

- Provinciale Technische en Beroepsscholen, Europaplein 36, 3630 Eisden-Maasmechelen.

- Provinciaal Instituut voor Technisch en Beroepsonderwijs, Duinenstraat 1, 3920 Lommel.

- Technisch Instituut Sint-Lodewijk, Mosselerlaan 110, 3600 Genk.

- Technisch Instituut H. Hart, Kleine Breemstraat 5, 3500 Hasselt.

- Technisch Instituut Sint-Jansberg, Sint-Jansberg 39, 3680 Maaseik.

- [...]

M.B.1-10-1993

- Technicum, Gildestraat 22, 3800 Sint-Truiden.

- Vrij Technisch Instituut, Burgemeester Geyskensstraat 11, 3580 Beringen.

Provincie Oost-Vlaanderen :

- H.R.I.T.O., Welvaartstraat 70, 9300 Aalst.

- K.T.A., Bergstraat 36, 9700 Oudenaarde.

- K.T.A., Noordlaan 32, 9100 Sint-Niklaas.

- R.M.S. IV, Sint-Baafskouterstraat 129, 9040 Sint-Amandsberg.

- Provinciale Technische en Beroepsschool, Stoepestraat 38, 9960 Assenede.

- Vrij Technisch Instituut, Vakschoolstraat 41, 9300 Aalst.

- Hoger Technisch Instituut, Sint-Antonius, Holstraat 66, 9000 Gent.

- Vrij Instituut Sint-Lucas, Gelukstede 2, 9700 Oudenaarde.

- Vrije Technische Scholen, O.-L.-Vrouwplein 5, 9100 Sint-Niklaas.

- Stedelijk Instituut voor het Bouwbedrijf, Martelaarslaan 13, 9000 Gent.

- Vrij Technisch Instituut, E. Van Winckellaan 6, 9200 Dendermonde.

Provincie West-Vlaanderen :

- K.T.A., Jacobijnessenstraat, 8000 Brugge.

- K.T.A. II, Moorseelsestraat 170, 8501 Heule.

- K.T.A., Sint-Elisabethlaan 2, 8660 De Panne.

- S.H.T.I., Leopold III-laan 1, 8400 Oostende.

- Vrij Technisch Instituut, Boeveriestraat 73, 8000 Brugge.

- Vrij Technisch Instituut, Steenweg op Oudenaarde 168, 8500 Kortrijk.

- Vrij Technisch Instituut, Stuiversstraat 108, 8400 Oostende.

- Vrij Technisch Instituut, Boeschepestraat 44, 8970 Poperinge.

- Vrij Technisch Instituut, Leenstraat 32-58,8800 Roeselare.

[- het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs, Sint-Elisabethlaan 2, 8660 De Panne.]

M.B. 4-8-1993

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1990.