OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    05 JULI 1989
  • publicatiedatum
    B.S.25/08/1989
  • datum laatste wijziging
    01/09/2008

COORDINATIE

Decr. 9-4-1992 - B.S. 16-5-1992

Decr. 14-7-1998 - B.S. 29-8-1998

opgeheven door Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

...

HOOFDSTUK VII. - Secundair Onderwijs

...

Art. 47.

In het secundair onderwijs van het type II zijn voor de oprichting van een zevende vervolmakings- of specialisatiejaar van het technisch, kunst- en beroepssecundair onderwijs en voor de oprichting van een zevende leerjaar van het beroepssecundair onderwijs de volgende normen vereist :

- 13 leerlingen;

- 10 leerlingen, indien ten minste één derde van het lessenrooster gemeenschappelijk gevolgd wordt met de leerlingen van hetzelfde of van een ander leerjaar;

- 5 leerlingen, indien ten minste twee derde van het lessenrooster gemeenschappelijk gevolgd wordt met de leerlingen van hetzelfde of van een ander leerjaar;

- 1 leerling, indien het volledig lessenrooster gemeenschappelijk gevolgd wordt met de leerlingen van hetzelfde of van een ander leerjaar.

Art. 48.

[...]

Decr.14-7-1998

...