OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot vastlegging van de overeenstemmende onderverdelingen in het voltijds secundair onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    10 MAART 1995
  • publicatiedatum
    B.S.01/06/1995
  • datum laatste wijziging
    01/09/2004

COORDINATIE

M.B. 13-5-1996 - B.S. 18-7-1996

B.M. 30-6-1997 - B.S. 5-8-1997

M.B. 13-7-1998 - B.S. 28-8-1998

M.B. 14-6-1999 - B.S. 30-7-1999

M.B. 3-5-2000 - B.S. 15-6-2000

M.B. 6-6-2001 - B.S. 19-7-2001

M.B. 22-7-2002 - B.S. 6-8-2002

M.B. 17-11-2003 - B.S. 2-12-2003

opgeheven door B.Vl.R. 19-7-2002 - B.S. 4-12-2002

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken,

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 1991 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs, inzonderheid op de artikelen 2, 3°, en 28;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 november 1994 tot uniformisering en vereenvoudiging van de benamingen van structuuronderdelen in het voltijds gewoon algemeen, technisch, kunst- en beroepssecundair onderwijs;

Gelet op het overleg dat, ingevolge artikel 5 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, met de afgevaardigden van de inrichtende machten heeft plaats gehad op 23 februari 1995,

Besluit :

Artikel 1.

[Voor wat betreft de toegang tot het derde leerjaar van de derde graad, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, gelden tijdens de schooljaren 2002-2003 en 2003-2004 als overeenstemmende onderverdelingen :

1) de onderverdelingen vermeld in de bijlage aan dit besluit;

2) de onderverdelingen waarvan, in toepassing van de regelgeving op het studieaanbod in het voltijds secundair onderwijs, de oorspronkelijke benaming werd omgezet naar een nieuwe benaming die op basis van de bijlage aan dit besluit als overeenstemmend is vastgelegd;

3) de onderverdelingen gedurende één of meer volledige studiejaren, al dan niet met vrucht, in het hoger onderwijs gevolgd, voorzover aan alle volgende voorwaarden is voldaan :

a) de toelatingsklassenraad brengt een gunstig en gemotiveerd advies uit;

b) in het hoger onderwijs werd een onderverdeling gevolgd die verwantschap vertoont met het beoogde specialisatiejaar;

c) de Minister, bevoegd voor het Onderwijs, of zijn gemachtigde treft een gunstige beslissing na aanvraag van de directeur van de instelling voor secundair onderwijs;

4) de onderverdelingen gedurende één of meer volledige leerjaren, al dan niet met vrucht, in de vierde graad van het voltijds secundair onderwijs gevolgd, voorzover aan alle volgende voorwaarden is voldaan :

a) de toelatingsklassenraad brengt een gunstig en gemotiveerd advies uit;

b) in de vierde graad werd een onderverdeling gevolgd die verwantschap vertoont met het beoogde specialisatiejaar;

c) de Minister, bevoegd voor het Onderwijs, of zijn gemachtigde treft een gunstige beslissing na aanvraag van de directeur van de instelling voor secundair onderwijs;]

M.B.22-7-2002

[5) de onderverdelingen van het tweede leerjaar van de derde graad van het voltijds secundair onderwijs, voorzover aan alle volgende voorwaarden is voldaan :

a) de toelatingsklassenraad brengt een gunstig en gemotiveerd advies uit;

b) de minister bevoegd voor het onderwijs of zijn gemachtigde treft een gunstige beslissing na aanvraag van de directeur van de instelling voor secundair onderwijs.]

M.B.17-11-2003

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het schooljaar 1995-1996.

[BIJLAGE

Toegang tot het derde leerjaar van de derde graad T.S.O., K.S.O. en B.S.O., ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar (hieronder vermeld in hoofdletters), vanuit overeenstemmende onderverdelingen van het tweede leerjaar van de derde graad A.S.O., T.S.O., K.S.O. of B.S.O. (hieronder vermeld in kleine letters).

1.T.S.O.-specialisatiejaren.

1.1. ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN T.S.O.

Boekhouden-informatica T.S.O.

Economie-moderne talen A.S.O.

Economie-wiskunde A.S.O.

Handel T.S.O.

Informatica T.S.O.

Kantoor B.S.O.

Onthaal en public relations T.S.O.

Secretariaat-talen T.S.O.

Toerisme T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.2. AUDIO-, VIDEO- EN TELETECHNIEKEN T.S.O.

Elektriciteit T.S.O.

Elektriciteit-elektronica T.S.O.

Elektronica T.S.O.

Elektrotechnieken T.S.O.

Industriële informatica T.S.O.

Telecommunicatie T.S.O.

1.3. BAKKERIJTECHNICUS T.S.O.

Brood- en banketbakkerij en confiserie T.S.O.

Brood- en banketbakkerij en confiserie B.S.O.

Confiserie en banketbakkerij T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.4. BEDRIJFSLEIDING LAND- EN TUINBOUW T.S.O.

Biotechniek T.S.O.

Landbouw T.S.O.

Landbouw B.S.O.

Land- en tuinbouw T.S.O.

Land- en tuinbouw B.S.O.

Tuinbouw T.S.O.

Tuinbouw B.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.5. BIOCHEMIE T.S.O.

Apotheekhulp T.S.O.

Biotechniek T.S.O.

Chemie T.S.O.

Chemie-voeding T.S.O.

Techniek-wetenschappen T.S.O.

1.6. BOUW CONSTRUCTIE- EN PLANNINGSTECHNIEKEN T.S.O.

Bouw B.S.O.

Bouwkunde T.S.O.

Bouwkundig tekenen T.S.O.

Bouwtechnieken T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.7. BUTLER T.S.O.

Hotel T.S.O.

Hotel B.S.O.

Hotel-keuken T.S.O.

Hotel-keuken B.S.O.

Hotel-restaurant T.S.O.

Hotel-restaurant B.S.O.

Onthaal en public relations T.S.O.

Toerisme T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.8. CAD-CONFECTIE T.S.O.

Kleding-confectie B.S.O.

Kleding-verkoop en retouches B.S.O.

Maatkleding heren B.S.O.

Mode en kleding T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.9. CHEMISCHE PROCESTECHNIEKEN T.S.O.

Chemie T.S.O.

Techniek-wetenschappen T.S.O.

1.10. COMMERCIEEL WEBVERKEER T.S.O.

Boekhouden-informatica T.S.O.

Economie-moderne talen A.S.O.

Economie-wiskunde A.S.O.

Handel T.S.O.

Informatica T.S.O.

Kantoor B.S.O.

Onthaal en public relations T.S.O.

Secretariaat-talen T.S.O.

Toerisme T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.11. COMPUTERGESTUURDE MECHANISCHE PRODUKTIETECHNIEKEN T.S.O.

Elektromechanica T.S.O.

Fijnmechanische technieken T.S.O.

Industriële wetenschappen T.S.O.

Kunststoftechnieken T.S.O.

Kunststofverwerking B.S.O.

Mechanica T.S.O.

Mechanische vormgevingstechnieken T.S.O.

Metaalbewerking B.S.O.

Papierfabricatietechnieken T.S.O.

Werktuigmachines B.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.12. CONTACTOLOGIE-OPTOMETRIE T.S.O.

Optiek T.S.O.

1.13. DENTAALTECHNIEKEN EN SUPRA-STRUCTUREN T.S.O.

Tandtechnieken T.S.O.

1.14. DROGISTERIJ-COSMETICA T.S.O.

Apotheekhulp T.S.O.

Chemie T.S.O.

Haarverzorging T.S.O.

Schoonheidsverzorging T.S.O.

Techniek-wetenschappen T.S.O.

1.15. ESTHETISCHE LICHAAMSVERZORGING T.S.O.

Haarverzorging T.S.O.

Schoonheidsverzorging T.S.O.

1.16. GESTANDAARDISEERDE EN GEPROGRAMMEERDE DRUKTECHNIEKEN T.S.O.

Druk- en afwerkingstechnieken T.S.O.

Druk- en afwerkingstechnieken B.S.O.

Grafische technieken T.S.O.

Grafische technieken B.S.O.

Grafische wetenschappen T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.17. GRIME T.S.O.

Haartooi B.S.O.

Haarverzorging T.S.O.

Schoonheidsverzorging T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.18. HAVENTECHNIEKEN T.S.O.

Autotechnieken T.S.O.

Autotechnieken B.S.O.

Elektromechanica T.S.O.

Fijnmechanische technieken T.S.O.

Haventechnieken B.S.O.

Industriële wetenschappen T.S.O.

Koelinstallaties B.S.O.

Koel- en warmtechnieken T.S.O.

Mechanica T.S.O.

Mechanische vormgevingstechnieken T.S.O.

Metaalbewerking B.S.O.

Rijn- en binnenvaart B.S.O.

Scheepsbouw B.S.O.

Scheepsbouwtechnieken T.S.O.

Scheepsmotoren T.S.O.

Werktuigmachines B.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.19. HOTELBEHEER T.S.O.

Hotel T.S.O.

Hotel B.S.O.

Hotel-keuken T.S.O.

Hotel-keuken B.S.O.

Hotel-restaurant T.S.O.

Hotel-restaurant B.S.O.

Onthaal en public relations T.S.O.

Toerisme T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.20. HOUT CONSTRUCTIE- EN PLANNINGSTECHNIEKEN T.S.O.

Houtbewerking B.S.O.

Houtbewerking-meubelmakerij B.S.O.

Houtbewerking-schrijnwerkerij B.S.O.

Houttechnieken T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.21. IMMOBILIENBEHEER T.S.O.

Boekhouden-informatica T.S.O.

Economie-moderne talen A.S.O.

Economie-wiskunde A.S.O.

Handel T.S.O.

Informatica T.S.O.

Kantoor B.S.O.

Onthaal en public relations T.S.O.

Secretariaat-talen T.S.O.

Toerisme T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.22. INDUSTRIELE BOUWTECHNIEKEN T.S.O.

Bouw B.S.O.

Bouwkunde T.S.O.

Bouwkundig tekenen T.S.O.

Bouwtechnieken T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.23. INDUSTRIELE COMPUTERTECHNIEKEN T.S.O.

Elektriciteit T.S.O.

Elektriciteit-elektronica T.S.O.

Elektromechanica T.S.O.

Elektrotechnieken T.S.O.

Elektronica T.S.O.

Industriële informatica T.S.O.

Industriële wetenschappen T.S.O.

Telecommunicatie T.S.O.

Vliegtuigtechnieken T.S.O.

1.24. INDUSTRIELE ELEKTRONICATECHNIEKEN T.S.O.

Elektriciteit T.S.O.

Elektriciteit-elektronica T.S.O.

Elektrische installaties B.S.O.

Elektromechanica T.S.O.

Elektronica T.S.O.

Elektrotechnieken T.S.O.

Industriële informatica T.S.O.

Industriële wetenschappen T.S.O.

Telecommunicatie T.S.O.

Vliegtuigtechnieken T.S.O.

1.25. INDUSTRIELE KOELTECHNIEKEN T.S.O.

Koel- en warmtechnieken T.S.O.

Koelinstallaties B.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.26. INDUSTRIELE ONDERHOUDSTECHNIEKEN T.S.O.

Centrale verwarming B.S.O.

Centrale verwarming en sanitaire installaties B.S.O.

Elektriciteit T.S.O.

Elektriciteit-elektronica T.S.O.

Elektrische installaties B.S.O.

Elektromechanica T.S.O.

Elektrotechnieken T.S.O.

Fijnmechanische technieken T.S.O.

Industriële wetenschappen T.S.O.

Koel- en warmtechnieken T.S.O.

Koelinstallaties B.S.O.

Kunststoftechnieken T.S.O.

Kunststofverwerking B.S.O.

Lassen-constructie B.S.O.

Mechanica T.S.O.

Mechanische vormgevingstechnieken T.S.O.

Metaalbewerking B.S.O.

Papierfabricatietechnieken T.S.O.

Vliegtuigtechnieken T.S.O.

Werktuigmachines B.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.27. INDUSTRIELE WARMTETECHNIEKEN T.S.O.

Centrale verwarming B.S.O.

Centrale verwarming en sanitaire installaties B.S.O.

Koel- en warmtechnieken T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.28. INTERACTIEVE MULTIMEDIATECHNIEKEN T.S.O.

Multimediatechnieken T.S.O.

1.29. INTERNAATSWERKING T.S.O.

Bijzondere jeugdzorg T.S.O.

Gezins- en sanitaire hulp B.S.O.

Kinderverzorging B.S.O.

Lichamelijke opvoeding en sport T.S.O.

Menswetenschappen A.S.O.

Sociale en technische wetenschappen T.S.O.

Verpleegaspiranten T.S.O.

Verzorging B.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.30. INTERNATIONAAL TRANSPORT EN GOEDERENVERZENDING T.S.O.

Boekhouden-informatica T.S.O.

Economie-moderne talen A.S.O.

Economie-wiskunde A.S.O.

Handel T.S.O.

Informatica T.S.O.

Kantoor B.S.O.

Onthaal en public relations T.S.O.

Secretariaat-talen T.S.O.

Toerisme T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.31. K.M.O.-ADMINISTRATIE T.S.O.

Boekhouden-informatica T.S.O.

Economie-moderne talen A.S.O.

Economie-wiskunde A.S.O.

Handel T.S.O.

Informatica T.S.O.

Kantoor B.S.O.

Onthaal en public relations T.S.O.

Secretariaat-talen T.S.O.

Toerisme T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.32. KUNSTSTOFVORMGEVINGSTECHNIEKEN T.S.O.

Kunststoftechnieken T.S.O.

Kunststofverwerking B.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.33. LANDBOUWMECHANISATIE T.S.O.

Autotechnieken T.S.O.

Autotechnieken B.S.O.

Fijnmechanische technieken T.S.O.

Landbouw T.S.O. Landbouw B.S.O.

Land- en tuinbouw T.S.O. Land- en tuinbouw B.S.O.

Mechanica T.S.O.

Mechanische vormgevingstechnieken T.S.O.

Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren B.S.O.

Vrachtwagenchauffeur B.S.O.

Werktuigmachines B.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.34. LEEFGROEPENWERKING T.S.O.

Bijzondere jeugdzorg T.S.O.

Gezins- en sanitaire hulp B.S.O.

Kinderverzorging B.S.O.

Lichamelijke opvoeding en sport T.S.O.

Menswetenschappen A.S.O.

Sociale en technische wetenschappen T.S.O.

Verpleegaspiranten T.S.O.

Verzorging B.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.35. MECHANICA CONSTRUCTIE- EN PLANNINGSTECHNIEKEN T.S.O.

Elektromechanica T.S.O.

Fijnmechanische technieken T.S.O.

Industriële wetenschappen T.S.O.

Kunststoftechnieken T.S.O.

Mechanica T.S.O.

Mechanische vormgevingstechnieken T.S.O.

Metaalbewerking B.S.O.

Papierfabricatietechnieken T.S.O.

Werktuigmachines B.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.36. MEDICO-SOCIALE ADMINISTRATIE T.S.O.

Boekhouden-informatica T.S.O.

Economie-moderne talen A.S.O.

Economie-wiskunde A.S.O.

Handel T.S.O.

Informatica T.S.O.

Kantoor B.S.O.

Onthaal en public relations T.S.O.

Secretariaat-talen T.S.O.

Toerisme T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.37. MODEL- EN PATROONONTWERPEN T.S.O.

Kleding-confectie B.S.O.

Kleding-verkoop en retouches B.S.O.

Maatkleding heren B.S.O.

Mode en kleding T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.38. ORTHOPEDISCHE INSTRUMENTEN T.S.O.

Orthopedische technieken T.S.O.

1.39. PEDICURE T.S.O.

Schoonheidsverzorging T.S.O.

1.40. PUBLIC RELATIONS T.S.O.

Economie-moderne talen A.S.O.

Handel T.S.O.

Onthaal en public relations T.S.O.

Secretariaat-talen T.S.O.

Toerisme T.S.O.

1.41. REGELTECHNIEKEN T.S.O.

Elektriciteit T.S.O.

Elektriciteit-elektronica T.S.O.

Elektromechanica T.S.O.

Elektronica T.S.O.

Elektrotechnieken T.S.O.

Fijnmechanische technieken T.S.O.

Industriële informatica T.S.O.

Industriële wetenschappen T.S.O.

Mechanica T.S.O.

Mechanische vormgevingstechnieken T.S.O.

Telecommunicatie T.S.O.

1.42. ROTATIEDRUKTECHNIEKEN T.S.O.

Druk- en afwerkingstechnieken T.S.O.

Druk- en afwerkingstechnieken B.S.O.

Grafische technieken T.S.O.

Grafische technieken B.S.O.

Grafische wetenschappen T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.43. SPORT- EN VRIJETIJDSANIMATIE T.S.O.

Lichamelijke opvoeding en sport T.S.O.

Sport-wetenschappen A.S.O.

Topsport T.S.O.

Wetenschappen-Topsport A.S.O.

1.44. STUUR- EN BEWAKINGSTECHNIEKEN T.S.O.

Elektriciteit T.S.O.

Elektriciteit-elektronica T.S.O.

Elektromechanica T.S.O.

Elektronica T.S.O.

Elektrotechnieken T.S.O.

Elektrische installaties B.S.O.

Industriële informatica T.S.O.

Industriële wetenschappen T.S.O.

Telecommunicatie T.S.O.

Vliegtuigtechnieken T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.45. TEKST- EN BEELDINTEGRATIETECHNIEKEN T.S.O.

Drukvoorbereidingstechnieken T.S.O.

Drukvoorbereidingstechnieken B.S.O.

Grafische technieken T.S.O.

Grafische technieken B.S.O.

Grafische wetenschappen T.S.O.

Toegepaste beeldende kunst K.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.46. TEXTIELDRUKDESIGN T.S.O.

Artistieke opleiding K.S.O.

Textiel T.S.O.

Textielontwerpen T.S.O.

Textielveredeling T.S.O.

Toegepaste beeldende kunst K.S.O.

1.47. TEXTIELVEREDELING EN BREIKUNDE T.S.O.

Textiel T.S.O.

Textielontwerpen T.S.O.

Textielveredeling T.S.O.

1.48. TOEGEPASTE AUTOTECHNIEKEN T.S.O.

Autotechnieken T.S.O.

Autotechnieken B.S.O.

Scheepsmotoren T.S.O.

Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren B.S.O.

Vrachtwagenchauffeur B.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.49. TOERISME EN ORGANISATIE T.S.O.

Economie-moderne talen A.S.O.

Handel T.S.O.

Onthaal en public relations T.S.O.

Secretariaat-talen T.S.O.

Toerisme T.S.O. 1.50.

TOERISME EN RECREATIE T.S.O.

Economie-moderne talen A.S.O.

Handel T.S.O.

Onthaal en public relations T.S.O.

Secretariaat-talen T.S.O.

Toerisme T.S.O.

1.51. VERKOOP EN DISTRIBUTIE T.S.O.

Boekhouden-informatica T.S.O.

Economie-moderne talen A.S.O.

Economie-wiskunde A.S.O.

Handel T.S.O.

Informatica T.S.O.

Kantoor B.S.O.

Onthaal en public relations T.S.O.

Secretariaat-talen T.S.O.

Toerisme T.S.O.

Verkoop en etalage B.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.52. VLEESWARENTECHNICUS T.S.O.

Slagerij en verkoopsklare gerechten B.S.O.

Slagerij en vleeswarenbereiding T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

1.53. VOEDSELBEHANDELING T.S.O.

Apotheekhulp T.S.O.

Biotechniek T.S.O.

Chemie T.S.O.

Chemie-voeding T.S.O.

Hotel T.S.O.

Hotel-keuken T.S.O.

Sociale en technische wetenschappen T.S.O.

Techniek-wetenschappen T.S.O.

1.54. WATER- EN LUCHTBEHEERSINGSTECHNIEKEN T.S.O.

Biotechniek T.S.O.

Chemie T.S.O.

Techniek-wetenschappen T.S.O.

1.55. WEG- EN WATERBOUWTECHNIEKEN T.S.O.

Bouw B.S.O.

Bouwkunde T.S.O.

Bouwkundig tekenen T.S.O.

Bouwtechnieken T.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

2. K.S.O.-specialisatiejaren.

2.1. ARCHITECTURALE VORMGEVING K.S.O.

Architecturale kunst K.S.O.

Architecturale vorming K.S.O.

Bouwkunde T.S.O.

Bouwkundig tekenen T.S.O.

2.2. AUDIOVISUELE VORMGEVING K.S.O.

Audiovisuele kunst K.S.O.

Audiovisuele vorming K.S.O.

Fotografie T.S.O.

2.3. GRAFISCHE VORMGEVING K.S.O.

Artistieke opleiding K.S.O.

Beeldende vorming K.S.O.

Druk- en afwerkingstechnieken T.S.O.

Drukvoorbereidingstechnieken T.S.O.

Grafische technieken T.S.O.

Grafische wetenschappen T.S.O.

Industriële kunst K.S.O.

Publiciteitsgrafiek B.S.O.

Reclame B.S.O.

Reclametekenen T.S.O.

Siertechnieken T.S.O.

Toegepaste beeldende kunst K.S.O.

Vrije beeldende kunst K.S.O.

Noot : B.S.O.-onderverdelingen slechts overeenstemmend mits diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardig.

2.4. INDUSTRIELE KUNST K.S.O.

Architecturale kunst K.S.O.

Architecturale vorming K.S.O.

Artistieke opleiding K.S.O.

Beeldende vorming K.S.O.

Binnenhuiskunst K.S.O.

Industriële kunst K.S.O.

Toegepaste beeldende kunst K.S.O.

Vrije beeldende kunst K.S.O.

2.5. RUIMTELIJKE VORMGEVING K.S.O.

Architecturale kunst K.S.O.

Architecturale vorming K.S.O.

Artistieke opleiding K.S.O.

Beeldende vorming K.S.O.

Binnenhuisinrichting T.S.O.

Binnenhuiskunst K.S.O.

Industriële kunst K.S.O.

Toegepaste beeldende kunst K.S.O.

Vrije beeldende kunst K.S.O.

3. B.S.O.-specialisatiejaren.

3.1. AUTO-ELEKTRICITEIT B.S.O.

Autotechnieken T.S.O.

Autotechnieken B.S.O.

Elektriciteit T.S.O.

Elektriciteit-elektronica T.S.O.

Elektrische installaties B.S.O.

Elektromechanica T.S.O.

Elektronica T.S.O.

Elektrotechnieken T.S.O.

Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren B.S.O.

Vrachtwagenchauffeur B.S.O.

3.2. BANKETAANNEMER-TRAITEUR B.S.O.

Hotel T.S.O.

Hotel B.S.O.

Hotel-keuken T.S.O.

Hotel-keuken B.S.O.

Hotel-restaurant T.S.O.

Hotel-restaurant B.S.O.

3.3. BANKETBAKKERIJ-CHOCOLADEBEWERKING B.S.O.

Brood- en banketbakkerij en confiserie T.S.O.

Brood- en banketbakkerij en confiserie B.S.O.

Hotel T.S.O.

Hotel B.S.O.

Hotel-keuken T.S.O.

Hotel-keuken B.S.O.

Hotel-restaurant T.S.O.

Hotel-restaurant B.S.O.

3.4. BEDRIJFSGRAFIEK B.S.O.

Artistieke opleiding K.S.O.

Beeldende vorming K.S.O.

Drukvoorbereidingstechnieken T.S.O.

Drukvoorbereidingstechnieken B.S.O.

Fotografie T.S.O.

Grafische technieken T.S.O.

Grafische technieken B.S.O.

Grafische wetenschappen T.S.O.

Publiciteitsgrafiek B.S.O.

Reclame B.S.O.

Reclametekenen T.S.O.

Toegepaste beeldende kunst K.S.O.

Vrije beeldende kunst K.S.O.

3.5. BEDRIJFSVLOEREN EN WATERDICHTE BEKUIPINGEN B.S.O.

Bouw B.S.O.

Bouwkunde T.S.O.

Bouwtechnieken T.S.O.

Ruwbouwafwerking B.S.O.

3.6. BEDRIJFSVOERTUIGEN B.S.O.

Autotechnieken T.S.O.

Autotechnieken B.S.O.

Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren B.S.O.

Vrachtwagenchauffeur B.S.O.

3.7. BEPERKTE KUSTVAART B.S.O.

Dek T.S.O.

Motoren T.S.O.

Rijn- en binnenvaart B.S.O.

3.8. BIJZONDERE SCHRIJNWERKCONSTRUCTIES B.S.O.

Houtbewerking B.S.O.

Houtbewerking-meubelmakerij B.S.O.

Houtbewerking-schrijnwerkerij B.S.O.

Houtbewerking-snijwerk B.S.O.

Hout- en metaalconstructies B.S.O.

Houttechnieken T.S.O.

3.9. BIJZONDER TRANSPORT B.S.O.

Vrachtwagenchauffeur B.S.O.

3.10. BLOEMSIERKUNST B.S.O.

Biotechniek T.S.O.

Bloemsierkunst B.S.O.

Land- en tuinbouw T.S.O.

Land- en tuinbouw B.S.O.

Tuinbouw T.S.O.

Tuinbouw B.S.O.

3.11. BOSBOUW B.S.O.

Landbouw T.S.O.

Landbouw B.S.O.

Land- en tuinbouw T.S.O.

Land- en tuinbouw B.S.O.

Tuinbouw T.S.O.

Tuinbouw B.S.O.

3.12. CARROSSERIE- EN SPUITWERK B.S.O.

Carrosserie-plaatbewerking B.S.O.

Industriële plaatbewerking B.S.O.

Lassen-constructie B.S.O.

3.13. COMPOSIETVERWERKING B.S.O.

Kunststoftechnieken T.S.O.

Kunststofverwerking B.S.O.

3.14. COMPUTERGESTUURDE WERKTUIGMACHINES B.S.O.

Elektromechanica T.S.O.

Fijnmechanische technieken T.S.O.

Kunststoftechnieken T.S.O.

Kunststofverwerking B.S.O.

Mechanica T.S.O.

Mechanische vormgevingstechnieken T.S.O.

Metaalbewerking B.S.O.

Papierfabricatietechnieken T.S.O.

Werktuigmachines B.S.O.

3.15. CONFECTIE-MODELMAKEN B.S.O.

Kleding-confectie B.S.O.

Kleding-verkoop en retouches B.S.O.

Maatkleding heren B.S.O.

Mode en kleding T.S.O.

3.16. DAKWERKEN B.S.O.

Bouw B.S.O.

Bouwkunde T.S.O.

Bouwtechnieken T.S.O.

Houtbewerking B.S.O.

Houtbewerking-schrijnwerkerij B.S.O.

Hout- en metaalconstructies B.S.O.

Houttechnieken T.S.O.

3.17. DECORATIE EN RESTAURATIE SCHILDERWERK B.S.O.

Schilder- en decoratietechnieken B.S.O.

3.18. DECOR- EN STANDENBOUW B.S.O.

Architecturale kunst K.S.O.

Artistieke opleiding K.S.O.

Binnenhuisinrichting T.S.O.

Binnenhuiskunst K.S.O.

Decoratie B.S.O.

Etalage B.S.O.

Publiciteitsgrafiek B.S.O.

Reclame B.S.O.

Schilder- en decoratietechnieken B.S.O.

Siertechnieken T.S.O.

Toegepaste beeldende kunst K.S.O.

Vrije beeldende kunst K.S.O.

3.19. DIAMANTKWALIFICATIE EN AUTOMATISERING B.S.O.

Diamantbewerking B.S.O.

Goudsmeden B.S.O.

Goudsmeden-juwelen T.S.O.

Juwelierskunst B.S.O.

3.20. DIEETBAKKERIJ B.S.O.

Brood- en banketbakkerij en confiserie T.S.O.

Brood- en banketbakkerij en confiserie B.S.O.

3.21. DIESEL- EN LPG-MOTOREN B.S.O.

Autotechnieken T.S.O.

Autotechnieken B.S.O.

Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren B.S.O.

Vrachtwagenchauffeur B.S.O.

3.22. FOTOLASSEN B.S.O.

Industriële plaatbewerking B.S.O.

Lassen-constructie B.S.O.

Scheepsbouw B.S.O.

3.23. GEMEENSCHAPSRESTAURATIE B.S.O.

Groepskoken B.S.O.

Hotel T.S.O.

Hotel B.S.O.

Hotel-keuken T.S.O.

Hotel-keuken B.S.O.

Hotel-restaurant T.S.O.

Hotel-restaurant B.S.O.

3.24. GLASINSTRUMENTENBOUW B.S.O.

Glasinstrumentenbouw B.S.O.

3.25. GRAFISCHE OPMAAKSYSTEMEN B.S.O.

Drukvoorbereidingstechnieken T.S.O.

Drukvoorbereidingstechnieken B.S.O.

Grafische technieken T.S.O.

Grafische technieken B.S.O.

Grafische wetenschappen T.S.O.

Publiciteitsgrafiek B.S.O.

3.26. GROENBEHEER EN -VERFRAAIING B.S.O.

Bloemsierkunst B.S.O.

Land- en tuinbouw T.S.O.

Land- en tuinbouw B.S.O.

Tuinbouw T.S.O.

Tuinbouw B.S.O.

3.27. HAARKAPPER B.S.O.

Haartooi B.S.O.

Haarverzorging T.S.O.

3.28. HAARSTILIST-GRIMEUR B.S.O.

Haartooi B.S.O.

Haarverzorging T.S.O.

Schoonheidsverzorging T.S.O.

3.29. HOTELONTHAAL B.S.O.

Hotel T.S.O.

Hotel B.S.O.

Hotel-restaurant T.S.O.

Hotel-restaurant B.S.O.

Onthaal en public relations T.S.O.

Toerisme T.S.O.

3.30. INDUSTRIEEL ONDERHOUD B.S.O.

Centrale verwarming B.S.O.

Centrale verwarming en sanitaire installaties B.S.O.

Elektriciteit T.S.O.

Elektriciteit-elektronica T.S.O.

Elektrische installaties B.S.O.

Elektromechanica T.S.O.

Elektrotechnieken T.S.O.

Fijnmechanische technieken T.S.O.

Hout- en metaalconstructies B.S.O.

Industriële plaatbewerking B.S.O.

Koel- en warmtechnieken T.S.O.

Koelinstallaties B.S.O.

Lassen-constructie B.S.O.

Mechanica T.S.O.

Mechanische vormgevingstechnieken T.S.O.

Metaalbewerking B.S.O.

Papierfabricatietechnieken T.S.O.

Vliegtuigtechnieken T.S.O.

Werktuigmachines B.S.O.

3.31. INDUSTRIELE ELEKTRICITEIT B.S.O.

Elektriciteit T.S.O.

Elektriciteit-elektronica T.S.O.

Elektrische installaties B.S.O.

Elektrotechnieken T.S.O.

3.32. INDUSTRIELE HOUTBEWERKING B.S.O.

Houtbewerking B.S.O.

Houtbewerking-meubelmakerij B.S.O.

Houtbewerking-schrijnwerkerij B.S.O.

Houtbewerking-snijwerk B.S.O.

Hout- en metaalconstructies B.S.O.

Houttechnieken T.S.O.

3.33. INSTELLEN VAN TEXTIELMACHINES B.S.O.

Textiel T.S.O.

Textielproduktie T.S.O.

Textielproduktie B.S.O.

3.34. INTERIEURINRICHTING B.S.O.

Houtbewerking B.S.O.

Houtbewerking-meubelmakerij B.S.O.

Houtbewerking-schrijnwerkerij B.S.O.

Houtbewerking-snijwerk B.S.O.

Houttechnieken T.S.O.

3.35. JUWELENCREATIE B.S.O.

Diamantbewerking B.S.O.

Goudsmeden B.S.O.

Juwelierskunst B.S.O.

3.36. KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER B.S.O.

Kantoor B.S.O.

3.37. KINDERZORG B.S.O.

Bijzondere jeugdzorg T.S.O.

Gezins- en sanitaire hulp B.S.O.

Kinderverzorging B.S.O.

Verpleegaspiranten T.S.O.

Verzorging B.S.O.

3.38. KOELTECHNISCHE INSTALLATIES B.S.O.

Koel- en warmtechnieken T.S.O.

Koelinstallaties B.S.O.

3.39. LANDBOUWDIVERSIFICATIE B.S.O.

Biotechniek T.S.O.

Landbouw T.S.O.

Landbouw B.S.O.

Land- en tuinbouw T.S.O.

Land- en tuinbouw B.S.O.

Tuinbouw T.S.O.

Tuinbouw B.S.O.

3.40. LANDBOUWTEELTEN B.S.O.

Landbouw T.S.O.

Landbouw B.S.O.

Land- en tuinbouw T.S.O.

Land- en tuinbouw B.S.O.

3.41. MANEGEHOUDER-RIJMEESTER B.S.O.

Paardrijden en -verzorgen B.S.O.

3.42. MATRIJZENBOUW B.S.O.

Fijnmechanische technieken T.S.O.

Kunststoftechnieken T.S.O.

Kunststofverwerking B.S.O.

Mechanica T.S.O.

Mechanische vormgevingstechnieken T.S.O.

Metaalbewerking B.S.O.

Papierfabricatietechnieken T.S.O.

Werktuigmachines B.S.O.

3.43. MECHANISCHE EN HYDRAULISCHE KRANEN B.S.O.

Bouwplaatsmachinist B.S.O.

3.44. MEERKLEURENDRUK-DRUKWERKVEREDELING B.S.O.

Druk- en afwerkingstechnieken T.S.O.

Druk- en afwerkingstechnieken B.S.O.

Grafische technieken T.S.O.

Grafische technieken B.S.O.

3.45. METAAL- EN KUNSTSTOFSCHRIJNWERK B.S.O.

Elektromechanica T.S.O.

Fijnmechanische technieken T.S.O.

Houtbewerking B.S.O.

Houtbewerking-meubelmakerij B.S.O.

Houtbewerking-schrijnwerkerij B.S.O.

Hout- en metaalconstructies B.S.O.

Houttechnieken T.S.O.

Industriële plaatbewerking B.S.O.

Kunststoftechnieken T.S.O.

Kunststofverwerking B.S.O.

Lassen-constructie B.S.O.

Mechanica T.S.O.

Mechanische vormgevingstechnieken T.S.O.

Metaalbewerking B.S.O.

Werktuigmachines B.S.O.

3.46. MEUBELGARNEREN B.S.O.

Binnenhuisinrichting T.S.O.

Houtbewerking B.S.O.

Houtbewerking-meubelmakerij B.S.O.

Houtbewerking-schrijnwerkerij B.S.O.

Houtbewerking-snijwerk B.S.O.

Houttechnieken T.S.O.

Kleding-confectie B.S.O.

Schilder- en decoratietechnieken B.S.O.

3.47. MODE- EN MAATKLEDING DAMES B.S.O.

Kleding-confectie B.S.O.

Kleding-verkoop en retouches B.S.O.

Maatkleding heren B.S.O.

Mode en kleding T.S.O.

3.48. MODE- EN MAATKLEDING HEREN B.S.O.

Kleding-confectie B.S.O.

Kleding-verkoop en retouches B.S.O.

Maatkleding heren B.S.O.

Mode en kleding T.S.O.

3.49. MODELMAKERIJ B.S.O.

Houtbewerking B.S.O.

Houtbewerking-meubelmakerij B.S.O.

Houtbewerking-schrijnwerkerij B.S.O.

Houtbewerking-snijwerk B.S.O.

Houttechnieken T.S.O.

3.50. MUZIEKINSTRUMENTENBOUW B.S.O.

Muziekinstrumentenbouw B.S.O.

3.51. NON-FERRO METALEN DAKBEDEKKINGEN B.S.O.

Centrale verwarming en sanitaire installaties B.S.O.

Industriële plaatbewerking B.S.O.

Koel- en warmtechnieken T.S.O.

Metaalbewerking B.S.O.

Sanitaire installaties B.S.O.

3.52. ORGANISATIE-ASSISTENTIE B.S.O.

Gezins- en sanitaire hulp B.S.O.

Groepskoken B.S.O.

Kinderverzorging B.S.O.

Organisatiehulp B.S.O.

Sociale en technische wetenschappen T.S.O.

Verpleegaspiranten T.S.O.

Verzorging B.S.O.

3.53. PIJPFITTEN-LASSEN-MONTEREN B.S.O.

Industriële plaatbewerking B.S.O.

Lassen-constructie B.S.O.

Scheepsbouw B.S.O.

3.54. PUBLICITEIT EN ILLUSTRATIE B.S.O.

Artistieke opleiding K.S.O.

Binnenhuiskunst K.S.O.

Drukvoorbereidingstechnieken T.S.O.

Drukvoorbereidingstechnieken B.S.O.

Grafische technieken T.S.O.

Grafische technieken B.S.O.

Publiciteitsgrafiek B.S.O.

Reclame B.S.O.

Reclametekenen T.S.O.

Siertechnieken T.S.O.

Toegepaste beeldende kunst K.S.O.

Vrije beeldende kunst K.S.O.

3.55. RESTAURANTBEDRIJF EN DRANKENKENNIS B.S.O.

Hotel T.S.O.

Hotel B.S.O.

Hotel-keuken T.S.O.

Hotel-keuken B.S.O.

Hotel-restaurant T.S.O.

Hotel-restaurant B.S.O.

3.56. RESTAURATIE-RENOVATIE BOUW B.S.O.

Bouw B.S.O.

Bouwtechnieken T.S.O.

Steen- en marmerbewerking B.S.O.

3.57. RESTAURATIE VAN MEUBELEN B.S.O.

Houtbewerking B.S.O.

Houtbewerking-meubelmakerij B.S.O.

Houtbewerking-schrijnwerkerij B.S.O.

Houtbewerking-snijwerk B.S.O.

Houttechnieken T.S.O.

3.58. RESTAURATIE VAN SCHRIJNWERK B.S.O.

Houtbewerking B.S.O.

Houtbewerking-meubelmakerij B.S.O.

Houtbewerking-schrijnwerkerij B.S.O.

Houtbewerking-snijwerk B.S.O.

Houttechnieken T.S.O.

3.59. RUWBOUWAFWERKING B.S.O.

Bouw B.S.O.

Bouwtechnieken T.S.O.

Steen- en marmerbewerking B.S.O.

3.60. SCHEEPS- EN HAVENWERK B.S.O.

Autotechnieken T.S.O.

Autotechnieken B.S.O.

Elektromechanica T.S.O.

Fijnmechanische technieken T.S.O.

Haventechnieken B.S.O.

Industriële plaatbewerking B.S.O.

Lassen-constructie B.S.O.

Mechanica T.S.O.

Mechanische vormgevingstechnieken T.S.O.

Metaalbewerking B.S.O.

Scheepsbouw B.S.O.

Scheepsbouwtechnieken T.S.O.

Scheepsmotoren T.S.O.

Werktuigmachines B.S.O.

3.61. SLAGERIJ-FIJNKOSTTRAITEUR B.S.O.

Hotel B.S.O.

Hotel-keuken B.S.O.

Slagerij en verkoopsklare gerechten B.S.O.

Slagerij en vleeswarenbereiding T.S.O.

3.62. SPECIALITEITENRESTAURANT B.S.O.

Hotel T.S.O.

Hotel B.S.O.

Hotel-keuken T.S.O.

Hotel-keuken B.S.O.

Hotel-restaurant T.S.O.

Hotel-restaurant B.S.O.

3.63. STIJL- EN DESIGNMEUBELEN B.S.O.

Houtbewerking B.S.O.

Houtbewerking-meubelmakerij B.S.O.

Houtbewerking-snijwerk B.S.O.

Houttechnieken T.S.O.

3.64. STILEREN-MODELLEREN-PATROONTEKENEN B.S.O.

Mode en kleding T.S.O.

3.65. THUIS- EN BEJAARDENZORG B.S.O.

Bijzondere jeugdzorg T.S.O.

Gezins- en sanitaire hulp B.S.O.

Kinderverzorging B.S.O.

Verpleegaspiranten T.S.O.

Verzorging B.S.O.

3.66. TUINBOUWMECHANISATIE B.S.O.

Autotechnieken T.S.O.

Autotechnieken B.S.O.

Land- en tuinbouw T.S.O.

Land- en tuinbouw B.S.O.

Tuinbouw T.S.O.

Tuinbouw B.S.O.

Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren B.S.O.

3.67. TUINBOUWTEELTEN B.S.O.

Land- en tuinbouw T.S.O.

Land- en tuinbouw B.S.O.

Tuinbouw T.S.O.

Tuinbouw B.S.O.

3.68. UURWERKHERSTELLING B.S.O.

Uurwerkmaken B.S.O.

3.69. VEEHOUDERIJ B.S.O.

Landbouw T.S.O.

Landbouw B.S.O.

Land- en tuinbouw T.S.O.

Land- en tuinbouw B.S.O.

3.70. VERKOOP EN VERTEGENWOORDIGING B.S.O.

Handel T.S.O.

Kantoor B.S.O.

Kleding-verkoop en retouches B.S.O.

Verkoop en etalage B.S.O.

3.71. VLIEGTUIGONDERHOUD B.S.O.

Elektromechanica T.S.O.

Fijnmechanische technieken T.S.O.

Koel- en warmtechnieken T.S.O.

Koelinstallaties B.S.O.

Lassen-constructie B.S.O.

Mechanica T.S.O.

Mechanische vormgevingstechnieken T.S.O.

Metaalbewerking B.S.O.

Vliegtuigtechnieken T.S.O.

Werktuigmachines B.S.O.

3.72. WARMTETECHNISCHE INSTALLATIES B.S.O.

Centrale verwarming B.S.O.

Centrale verwarming en sanitaire installaties B.S.O.

Koel- en warmtechnieken T.S.O.

3.73. WEGENBOUWMACHINES B.S.O.

Bouwplaatsmachinist B.S.O.

3.74. WERELDGASTRONOMIE B.S.O.

Hotel T.S.O.

Hotel B.S.O.

Hotel-keuken T.S.O.

Hotel-keuken B.S.O.

Hotel-restaurant T.S.O.

Hotel-restaurant B.S.O.

3.75. WINKELBEHEER EN ETALAGE B.S.O.

Handel T.S.O.

Kantoor B.S.O.

Kleding-verkoop en retouches B.S.O.

Verkoop en etalage B.S.O.

3.76. ZEEFDRUK B.S.O.

Artistieke opleiding K.S.O.

Beeldende vorming K.S.O.

Druk- en afwerkingstechnieken T.S.O.

Druk- en afwerkingstechnieken B.S.O.

Drukvoorbereidingstechnieken T.S.O.

Drukvoorbereidingstechnieken B.S.O.

Fotografie T.S.O.

Grafische technieken T.S.O.

Grafische technieken B.S.O.

Grafische wetenschappen T.S.O.

Publiciteitsgrafiek B.S.O.

Reclame B.S.O.

Reclametekenen T.S.O.

Toegepaste beeldende kunst K.S.O.

Vrije beeldende kunst K.S.O.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 22 juli 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 1995 tot vastlegging van de overeenstemmende onderverdelingen in het voltijds secundair onderwijs.