OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot vastlegging van de benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    05 JULI 1999
  • publicatiedatum
    B.S.10/09/1999
  • datum laatste wijziging
    03/10/2008

COORDINATIE

M.B. 7-6-2000 - B.S. 18-7-2000

M.B. 2-7-2001 - B.S. 23-8-2001

B.M. 22-5-2002 - B.S. 13-6-2002

B.M. 21-5-2003 - B.S. 6-6-2003

M.B. 6-7-2004 - B.S. 23-7-2004

M.B. 18-4-2005 - B.S. 9-5-2005

M.B. 20-3-2006 - B.S. 6-4-2006

M.B. 6-7-2006 - B.S. 31-7-2006

M.B. 20-2-2007 - B.S. 13-3-2007

M.B. 30-5-2007 - B.S. 20-6-2007

M.B. 4-7-2007 - B.S. 20-7-2007

opgeheven door Decr. 10-7-2008 - B.S. 3-10-2008

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken,

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende inrichting van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, inzonderheid op artikel 10ter, § 2, aldaar ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 1997;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 28 september en 19 december 1998,

Besluit :

Artikel 1.

De onderstaande lijst bevat de benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, uitgereikt vanaf het schooljaar 1999-2000 in toepassing van de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende inrichting van het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Uitsluitend uit hoofde van overzichtelijkheid wordt bedoelde lijst ingedeeld in rubrieken en wordt aan elke benaming een volgnummer toegekend.

Rubriek BOUW :

1. Bekister

2. Dakbedekker

3. Dakwerker

4. Dekvloerlegger

5. Gevelreiniger

6. Glasbewerker

7. Ijzervlechter

8. Industrieel isolatievakman

9. Industrieel isolatievakman : monteur

10. Industrieel isolatievakman : plaatwerker

11. Kasseier

12. Metselaar

13. Steenhouwer

14. Stukadoor

15. Vloerlegger/Wand- en tegelzetter

16. Voeger

17. Wand- en plafondplaatser

18. Wegenarbeider

19. Wegmarkeerder

20. Werfbediener

Rubriek DECORATIE :

21. Publiciteitsschilder

22. Schilder

23. Schilder-behanger

24. Schilder-behanger-vloerbekleder

25. Stoffeerder-capittoneerder

26. Stoffeerder-garnierder

Rubriek DIAMANTBEWERKING :

Rubriek DISTRIBUTIE :

27. Goederenbehandelaar-magazijnier

28. Goederenbehandelaar-magazijnier-heftruckchauffeur

29. Goederen behandelaar-magazijnmedewerker

30. Verpakkingsoperator

Rubriek ELEKTRICITEIT/ELEKTRONICA :

31. Assistent-podiumtechnieker

32. Bedrader-bestukker in de elektronica

33. Elektricien residentiële elektriciteit

34. Hersteller elektrische huishoudtoestellen

35. Hulpelektricien industriële installaties

36. Hulpelektricien residentiële elektriciteit

37. Industriële monteur van elektrische uitrusting van voertuigen

38. Installateur alarminstallaties; het aanbod van deze kwalificatie is voorbehouden aan centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs die door de bevoegde overheid erkend zijn als opleidingscentrum;

39. Installateur domotica

40. Installateur hard- en software

41. Installateur telecommunicatie

42. Netwerkassistent

43. Netwerkoperator

44. Nijverheidselektricien

Rubriek GRAFISCHE NIJVERHEID :

45. Assistent flexodrukker

46. Drukafwerker

47. Drukvoorbereider

48. Hulpdrukker

Rubriek HANDEL EN ADMINISTRATIE :

49. Administratief helper

50. Bewakingsagent

51. Callcentermedewerker

52. Enquêteur

53. Helpdeskmedewerker

54. Host(ess)

55. Kantoorbediende

56. Kassier

57. Maritiem bediende

58. Rayonchef

59. Receptieassistent

60. Winkelbediende

Rubriek HOUT :

61. Binnenschrijnwerker

62. Buitenschrijnwerker

63. Daktimmerman

64. Houtbewerker

65. Machinale houtbewerker

66. Meubelmaker

67. Parketlegger

68. Productieoperator hout

69. Schrijnwerker

70. Schrijnwerker-timmerman

71. Trappenmaker

Rubriek KLEDING EN CONFECTIE :

72. Operator in de snij- en stikafdeling

73. Operator in de stikafdeling

74. Operator in de strijk- en persafdeling

75. Operator in de wasserij

76. Patronenmaker

77. Retoucheerder

78. Stikster

Rubriek LAND- EN TUINBOUW :

79. Arbeider in bos- en natuurbeheer

80. Hovenier

81. Medewerker bloemenzaak en tuincentrum

82. Schaal- en schelpdierenkweker

83. Tuinbouwarbeider

84. Tuinbouwer

Rubriek METAAL EN KUNSTSTOFFEN :

85. Aluminiumschrijnwerker

86. Bediener werktuigmachines

87. Buizenbewerker

88. Containerhersteller

89. Draaier

90. Draaier-frezer

91. Frezer

92. Hoefsmid

93. Installateur sanitaire installaties

94. Installateur verwarmingsinstallaties

95. Kunststofbewerker

96. Lasser

97. Lasser-monteur

98. Lasser-plaatbewerker

99. Mig/Mag-lasser

100. Monteur sanitaire installaties

101. Monteur verwarmingsinstallaties

102. Onderhoudsmonteur liften

103. Onderhoudsmonteur machines

104. Onderhoudswerker in de metaalnijverheid

105. Operator assemblage

106. Operator kunststoffen

107. Procesoperator in de chemische en petrochemische nijverheid

108. Stellingbouwer

109. Tig-lasser

Rubriek MILIEU :

110. Recyclagearbeider

Rubriek ONDERHOUD :

111. Hulp in het huishouden

112. Industriële schoonmaker

113. Kermismedewerker

114. Kermiswerker

115. Onderhoudswerker gebouwen

Rubriek PERSONENZORG :

116. Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

117. Logistiek assistent in de ziekenhuizen

118. Logistiek helper in de verzorgingsinstellingen

119. Onthaalmoeder

120. Verzorgende

Rubriek SCHOONHEIDSZORG :

121. Assistent kapper

122. Kapper

Rubriek SPORT EN VRIJE TIJD :

123. Animator in de evenementensector

124. Buurtsportwerker

125. Initiator-sportbegeleider

126. Onderhoudswerker sportinfrastructuur en -materiaal

Rubriek TEXTIEL :

127. Co-operator textielmachines

128. Operator textielmachines

Rubriek TRANSPORT :

129. Automecanicien

130. Carrossier

131. Fietshersteller

132. Fietskadermonteur

133. Hulpmecanicien landbouwmachines

134. Hulpmecanicien personenwagens

135. Hulpmecanicien vrachtwagens

136. Mecanicien lichte verbrandingsmotoren

137. Machinist mobiele kraan

138. Onderhoudsmonteur

139. Pistoolschilder

140. Plaatslager

141. Rigger-monteerder

142. Voorbewerker pistoolschilderen

143. Vrachtwagenchauffeur

Rubriek VOEDING-HORECA :

144. Bakker-patissier

145. Bakkersgast

146. Bankwerker-kneder-ovenman

147. Horecamedewerker : snackbar en tearoom

148. Hulpkok

149. Industrieel maaltijdenbereider

150. Industriële vleesbewerker

151. Industriële vleeswarenbereider

152. Keukenhulp

153. Kok

154. Logistiek helper hotel

155. Marsepein- en chocoladebewerker

156. Productie-operator in de voedingsnijverheid

157. Slager

158. Slagersgast

159. Uitbener-uitsnijder

160. Zaalbediener

161. Zaal- en keukenhulp

162. Zaalhulp

Rubriek ZEEVISSERIJ :

163. Matroos

M.B. 7-6-2000; M.B. 6-7-2004; M.B.18-4-2005; M.B. 20-3-2006; M.B. 6-7-2006

Art. 2.

[...]

M.B.2-7-2001

Art. 3.

De inrichtende machten van de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs kunnen andere benamingen dan deze weergegeven in artikel 1 ter goedkeuring voorleggen.

Een dergelijk gemotiveerd voorstel dient voor 30 november van het voorafgaand schooljaar aan de bevoegde administratie van het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap te worden gericht.

De minister bevoegd voor het onderwijs beslist over het voorstel na kennisname van een advies van de Vlaamse onderwijsraad.

Art. 4.

Het ministerieel besluit van 29 mei 1995 tot vastlegging van de benamingen die kunnen worden vermeld op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs wordt opgeheven.

Art. 5.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1999.