OPGEHEVEN : Ministerieel besluit houdende erkenning van een instantie van de erkende godsdiensten

  • goedkeuringsdatum
    06 JUNI 2000
  • publicatiedatum
    B.S.11/07/2000
  • datum laatste wijziging
    23/09/2002

COORDINATIE

opgeheven door M.B. 23-9-2002 - B.S. -

De Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming,

Gelet op het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, inzonderheid op de artikelen 8 en 15;

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming van 27 januari 2000 met betrekking tot de aanvraag tot erkenning van 28 december 1999 van het Executief van de Moslims van België,

Besluit :

Artikel 1.

Enig artikel. In uitvoering van artikel 5 van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken wordt het Executief van de Moslims van België, Louizalaan 500, te 1050 Brussel, voor een periode van vijf jaar erkend, met ingang van 1 januari 2000.