OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot vaststelling van de instellingen met experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel

  • goedkeuringsdatum
    11 JUNI 2004
  • publicatiedatum
    B.S.09/07/2004
  • datum laatste wijziging
    01/09/2008

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 33 van B.Vl.R. 1-3-2002 - B.S. 19-6-2002

De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, inzonderheid op de artikelen 4, § 1, en 22;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 29 augustus 2003, 24 oktober 2003 en 18 februari 2004,

Besluit :

Artikel 1.

In uitvoering van de artikelen 4, § 1, en 22 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, gaat in bijlage aan dit besluit de lijst van de instellingen die in de eveneens opgegeven studiegebieden onder modulaire vorm, naargelang van het geval, voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs, buitengewoon beroepssecundair onderwijs en/of deeltijds beroepssecundair onderwijs organiseren.

Art. 2.

Het ministerieel besluit van 25 maart 2002 tot vaststelling van de scholen met experimenteel secundair onderwijs volgens modulair stelsel wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2004.

Bijlage

instellingen die vanaf 1 september 2004 de opgegeven studiegebieden modulair organiseren

1. Voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs

1.1. Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs Augustijnenstraat 92, te 2800 Mechelen

studiegebied personenzorg (opleiding verpleegkunde)

1.2. Koninklijk Technisch Atheneum II van het Gemeenschapsonderwijs Moorseelsestraat 170, te 8501 Heule

studiegebied bouw

1.3. Koninklijk Technisch Atheneum II van het Gemeenschapsonderwijs Sint-Baafskouterstraat 129, te 9040 Sint-Amandsberg

studiegebied personenzorg

1.4. Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs Zijp 14-16, te 1780 Wemmel

studiegebied voeding

1.5. Koninklijk Technisch Atheneum Vesaliusinstituut van het Gemeenschapsonderwijs Leffingestraat 1, te 8400 Oostende

studiegebied personenzorg (opleiding verpleegkunde)

1.6. Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten Cadixstraat 2, te 2000 Antwerpen

studiegebieden bouw, grafische technieken, lichaamsverzorging

1.7. Gemeentelijk Instituut voor Technisch en Beroepsonderwijs Molenstraat 2, te 3140 Keerbergen

studiegebieden auto, bouw, hout, koeling en warmte, mechanica-elektriciteit

1.8. School voor Verkoop, Informatieverwerking en Personenzorg Neermeerskaai 1A, te 9000 Gent

studiegebied handel

1.9. Provinciale Technische School Europaplein 36, te 3630 Maasmechelen

studiegebieden auto, bouw, hout, mechanica-elektriciteit

1.10. Provinciale Secundaire School Gouverneur Verwilghensingel, 3, te 3500 Hasselt

studiegebied personenzorg (opleiding verpleegkunde)

1.11. Gemeentelijk Instituut voor Secundair Onderwijs C. Peetersstraat 39, te 1830 Machelen

studiegebieden auto, mechanica-elektriciteit

1.12. Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs nr. 5 VIIde Olympiadelaan 2, te 2020 Antwerpen

studiegebied lichaamsverzorging

1.13. Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs nr. 7 Lamorinièrestraat 244-248, te 2018 Antwerpen-1

studiegebied personenzorg (opleiding verpleegkunde)

1.14. Provinciaal Technisch Instituut Graaf Karel de Goedelaan 7, te 8500 Kortrijk

studiegebied textiel

1.15. Technisch Instituut Sint-Lodewijk Mosselerlaan 110, te 3600 Genk

studiegebied bouw

1.16. Vrij Technisch Instituut Groenplein 6, te 3500 Hasselt

studiegebieden handel, lichaamsverzorging, personenzorg (met inbegrip van de opleiding verpleegkunde)

1.17. Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkunde Sint-Jan - Sint-Jozef Koning Albert I-laan 6, te 8200 Sint-Michiels-Brugge

studiegebied personenzorg (opleiding verpleegkunde)

1.18. Vrij Technisch Instituut Boeveriestraat 73, te 8000 Brugge

studiegebied bouw

1.19. Francesco Paviljoen Bovenrij 30, te 2200 Herentals

studiegebied handel

1.20. Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Herentalsstraat 70, te 2300 Turnhout

studiegebied personenzorg (met inbegrip van de opleiding verpleegkunde)

1.21. Vrij Technisch Instituut Leon Declerqstraat 1, te 9800 Deinze

studiegebied bouw, hout

1.22. Ic Dien Westlaan 99, te 8800 Roeselare

studiegebied personenzorg (opleiding verpleegkunde)

1.23. Damiaaninstituut - TSO/BSO P.Dergentlaan 220, te 3200 Aarschot

studiegebieden auto, hout, koeling en warmte, mechanica-elektriciteit

1.24. Sint-Jozefinstituut Waaiberg 5, te 3300 Tienen

studiegebied mechanica-elektriciteit

1.25. Sint-Augustinusinstituut voor Verpleegkunde Leopoldlaan 9, te 9300 Aalst

studiegebied personenzorg (met inbegrip van de opleiding verpleegkunde)

1.26. Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius Molenaarsstaat 22, te 9000 Gent

studiegebied personenzorg (met inbegrip van de opleiding verpleegkunde)

1.27. Instituut voor Verpleegkunde Aleydis Vijfseweg 2, te 8790 Waregem

studiegebied personenzorg (opleiding verpleegkunde)

1.28. Regina Mundi Grotestraat 25, te 3600 Genk

studiegebied personenzorg (opleiding verpleegkunde)

1.29. Sint-Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde Kolveniersvest 24, te 2500 Lier

studiegebied personenzorg (opleiding verpleegkunde)

1.30. Technisch Instituut Sint-Carolus Hospitaalstraat 2, te 9100 Sint-Niklaas

studiegebied personenzorg (opleiding verpleegkunde)

1.31. Sint-Fransiscusinstituut voor Verpleegkunde Naamsestraat 105, te 3000 Leuven

studiegebied personenzorg (opleiding verpleegkunde)

1.32. Sint-Guido-instituut Dr. Jacobsstraat 67, te 1070 Anderlecht

studiegebied personenzorg (opleiding verpleegkunde)

1.33. Sint-Niklaasinstituut Doorniksesteenweg 145, te 8500 Kortrijk

studiegebied personenzorg (opleiding verpleegkunde)

1.34. Sint-Norbertusinstituut Amerikalei 47, te 2000 Antwerpen

studiegebied personenzorg (opleiding verpleegkunde)

1.35. Sint-Norbertusinstituut ASO - TSO - BSO Stationstraat 6, te 2570 Duffel

studiegebied personenzorg (opleiding verpleegkunde)

2. Deeltijds beroepssecundair onderwijs

2.1. Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs - CDBSO Augustijnenlaan 32, te 2200 Herentals

studiegebied personenzorg

2.2. Koninklijk Technisch Atheneum II van het Gemeenschapsonderwijs - CDBSO Moorseelsestraat 170, te 8501 Heule

studiegebied bouw, hout

2.3. Provinciale Technische School - CDBSO Europaplein 36, te 3630 Maasmechelen

studiegebieden bouw, handel

2.4. Stedelijk Instituut voor Handel en Ambachten Bredastraat 35-37, te 2060 Antwerpen

studiegebieden bouw, handel, hout, voeding

2.5. Provinciale Technische Scholen Boom - CDBSO Beukenlaan 44/1, te 2850 Boom

studiegebieden handel, mechanica-elektriciteit, voeding

2.6. Vrij Technisch Instituut - CDBSO Boeveriestraat 73, te 8000 Brugge

studiegebied bouw

2.7. Centrum Noorderkempen VTST - CDBSO Zandstraat 101, te 2300 Turnhout

studiegebied personenzorg

2.8. Vrij Technisch Instituut - CDBSO Oudenaardsesteenweg 168, te 8500 Kortrijk

studiegebieden auto, bouw, handel, mechanica-elektriciteit, personenzorg, voeding

2.9. Damiaaninstituut - CDBSO P. Dergentlaan 220, te 3200 Aarschot

studiegebieden auto, handel, voeding

2.10. Don Bosco Hoboken - CDBSO Salesianenlaan 1, te 2660 Hoboken

studiegebieden handel, mechanica-elektriciteit, voeding

3. Buitengewoon beroepssecundair onderwijs

3.1. Kasterlinden - Secundair onderwijs voor gehoor- en gezichtsgestoorden Dilbeekstraat 1, te 1082 Sint-Agatha-Berchem

studiegebieden handel, mechanica-elektriciteit, voeding

3.2. Gemeentelijke School Buitengewoon Secundair Onderwijs "Galbergen" Don Boscostraat 37-39, te 2400 Mol

studiegebieden bouw, mechanica-elektriciteit, personenzorg, voeding

3.3. Bu.S.O. Sint-Idesbald De Zilten 52, te 8800 Roeselare

studiegebieden bouw, handel, hout, koeling en warmte, mechanica-elektriciteit, personenzorg, voeding