Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt

  • goedkeuringsdatum
    25 NOVEMBER 2005
  • publicatiedatum
    B.S.29/12/2005
  • datum laatste wijziging
    09/01/2006

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op artikel 6, 1°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op artikel 3, § 2;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 14 september 2005;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 16 november 2005;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de volgende beroepen kan een overeenkomstige titel van beroepsbekwaamheid worden uitgereikt :

1° autobuschauffeur met de overeenkomstige titel van autobuschauffeur, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel "autobuschauffeur" van de beroepencluster personenvervoer, met als uniek volgnummer 05/01;

2° autocarchauffeur met de overeenkomstige titel van autocarchauffeur, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel "autocarchauffeur" van de beroepencluster personenvervoer, met als uniek volgnummer 05/02;

3° begeleider buitenschoolse kinderopvang met de overeenkomstige titel van begeleider buitenschoolse kinderopvang, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel "begeleider buitenschoolse kinderopvang", met als uniek volgnummer 05/03;

4° brood- en banketbakker met de overeenkomstige titel van brood- en banketbakker, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel "ambachtelijke brood- en banketbakker, uitgezonderd het onderdeel bedrijfsbeheer", met als uniek volgnummer 05/04;

5° callcenteroperator met de overeenkomstige titel van callcenteroperator, verwijzend naar het beroepsprofiel "callcenteroperator" dat door de SERV gelegitimeerd is, met als uniek volgnummer 05/05;

6° industriële schilder met de overeenkomstige titel van industriële schilder, verwijzend naar het beroepsprofiel "industriële schilder" dat door de SERV gelegitimeerd is, met als uniek volgnummer 05/06;

7° kapper met de overeenkomstige titel van kapper, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel "kapper" van de beroepencluster haartooi, met als uniek volgnummer 05/07;

8° kapper-salonbeheerder met de overeenkomstige titel van kapper-salonbeheerder, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel "kapper-salonbeheerder" van de beroepencluster haartooi, met als uniek volgnummer 05/08;

9° platwever met de overeenkomstige titel van platwever, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel "wever" wat betreft de onderdelen plat-, armure- en jacquardwever, met als uniek volgnummer 05/09;

10° torenkraanbestuurder met de overeenkomstige titel van torenkraanbestuurder, verwijzend naar het beroepsprofiel "torenkraanbestuurder" dat door de SERV gelegitimeerd is, met als uniek volgnummer 05/10.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de Beroepsomscholing en -Bijscholing, de Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de Post- en Parascolaire Vorming, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.