Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt

  • goedkeuringsdatum
    20 JULI 2006
  • publicatiedatum
    B.S.16/10/2006
  • datum laatste wijziging
    24/03/2009

COORDINATIE

B.Vl.R. 1-2-2008 - B.S. 14-3-2008

B.Vl.R. 30-1-2009 - B.S. 24-3-2009

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op artikel 6, 1°;

Gelet op het advies 36.467/1 van de Raad van State, gegeven op 12 februari 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op artikel 3, § 2;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 8 maart 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 19 juli 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 juni 2006;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de volgende beroepen kan een overeenkomstige titel van beroepsbekwaamheid worden uitgereikt :

1° assistent-podiumtechnicus met de overeenkomstige titel van assistent-podiumtechnicus, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel assistent-podiumtechnicus' van de beroepencluster podiumtechniek', met als uniek volgnummer 06/01;

2° bestuurder mobiele kraan met de overeenkomstige titel van bestuurder mobiele kraan, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel bestuurder mobiele kraan', met als uniek volgnummer 06/02;

3° calculator bouw met de overeenkomstige titel van calculator bouw, verwijzend naar het beroepsprofiel calculator' dat door de SERV gelegitimeerd is, met als uniek volgnummer 06/03;

4° heftruckchauffeur met de overeenkomstige titel van heftruckchauffeur, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'bestuurder heftruck/reachtruck', uitgezonderd het onderdeel reachtruck, met als uniek volgnummer 06/04;

5° installateur liften met de overeenkomstige titel van installateur liften, waarvan het beroepsprofiel nog in ontwikkeling is, met als uniek volgnummer 06/05;

[...]²

7° zaal- of keukenmedewerker met de overeenkomstige titel van zaal- of keukenmedewerker, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'zaal- en keukenmedewerker', met als uniek volgnummer 06/07;

8° koelmonteur met de overeenkomstige titel van koelmonteur, waarvan het beroepsprofiel nog in ontwikkeling is, met als uniek volgnummer 06/08;

9° magazijnmedewerker met de overeenkomstige titel van magazijnmedewerker, verwijzend naar de SERV-beroepencluster 'goederenbehandeling in de sector van het goederenvervoer' voor het onderdeel magazijnmedewerker', met als uniek volgnummer 06/09;

10°[mecanicien met de overeenkomstige titel van mecanicien]², verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'mecanicien bedrijfs- en vrachtwagens', met als uniek volgnummer 06/10;

11° monitor beschutte en sociale werkplaatsen met de overeenkomstige titel van monitor beschutte en sociale werkplaatsen, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'monitor/begeleider in beschutte en sociale werkplaatsen', met als uniek volgnummer 06/11;

12° onderhoudstechnicus liften met de overeenkomstige titel van onderhoudstechnicus liften, waarvan het beroepsprofiel nog in ontwikkeling is, met als uniek volgnummer 06/12;

13° pijpfitter met de overeenkomstige titel van pijpfitter, waarvan het beroepsprofiel nog in ontwikkeling is, met als uniek volgnummer 06/13;

14° podiumtechnicus met de overeenkomstige titel van podiumtechnicus, verwijzend naar het beroepsprofiel 'podiumtechnicus' van de SERV-beroepencluster 'podiumtechniek', met als uniek volgnummer 06/14;

15° productieoperator voeding met de overeenkomstige titel van productieoperator voeding, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'productieoperator in de voedingsindustrie', met als uniek volgnummer 06/15;

16° reachtruckchauffeur met de overeenkomstige titel van reachtruckchauffeur, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'bestuurder heftruck/reachtruck', uitgezonderd het onderdeel heftruck, met als uniek volgnummer 06/16;

17° rigger-monteerder met de overeenkomstige titel van rigger-monteerder, waarvan het beroepsprofiel nog in ontwikkeling is, met als uniek volgnummer 06/17;

18° stellingbouwer met de overeenkomstige titel van stellingbouwer, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'stellingbouwer', met als uniek volgnummer 06/18;

19° stikster met de overeenkomstige titel van stikster, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'confectiestikster', met als uniek volgnummer 06/19;

20° [...]¹

21° toneelmeester met de overeenkomstige titel van toneelmeester, verwijzend naar het beroepsprofiel 'toneelmeester' van de SERV-beroepencluster 'podiumtechniek', met als uniek volgnummer 06/21;

22° uitsnijder-uitbener met de overeenkomstige titel van uitsnijder-uitbener, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel uitsnijder-uitbener', met als uniek volgnummer 06/22;

23° verhuizer-drager met de overeenkomstige titel van verhuizer-drager, verwijzend naar de SERV-beroepencluster 'verhuizingen' voor het onderdeel 'verhuizer-drager', met als uniek volgnummer 06/23;

24° verhuizer-inpakker met de overeenkomstige titel van verhuizer-inpakker, verwijzend naar de SERV-beroepencluster 'verhuizingen' voor het onderdeel 'verhuizer-inpakker', met als uniek volgnummer 06/24;

25° vrachtwagenchauffeur met de overeenkomstige titel van vrachtwagenchauffeur, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'vrachtwagenchauffeur', met uitzondering van de specifieke tabellen, met als uniek volgnummer 06/25;

26° zelfstandige kapper met de overeenkomstige titel van zelfstandige kapper, waarvan het beroepsprofiel nog in ontwikkeling is, met als uniek volgnummer 06/26.

[ ]¹ B.Vl.R. 1-2-2008; [ ]² B.Vl.R. 30-1-2009

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de Beroepsomscholing en -bijscholing, het Onderwijs en de Post- en Parascolaire vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.