OPGEHEVEN : Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    21 DECEMBER 2007
  • publicatiedatum
    B.S.31/12/2007
  • datum laatste wijziging
    27/06/2008

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 14-3-2008 - B.S. 26-6-2008

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008.

HOOFDSTUK I. - Algemeen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK II. - Onderwijs

...

Afdeling IX. - Financiering hoger onderwijs 2008

Art. 15.

In afwijking van de bepalingen in de artikelen 130, 130bis en 136 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en in afwijking van de bepalingen in titel IV, hoofdstuk I, afdeling 5, van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de artikelen 179, 9°, 18Ibis, 182 en 190bis, is het totale bedrag van de uitkeringen voor elke instelling vastgesteld als volgt :

Arteveldehogeschool

41.537.042,52

Erasmushogeschool Brussel

29.539.683,91

Hogeschool Antwerpen

47.399,718,99

Hogeschool Gent

78.329.192,89

Hogeschool Sint-Lukas Brussel

7.734.257,53

Hogeschool voor Wetenschap & Kunst

41.446.092,89

Hogeschool West-Vlaanderen

21.783.566,40

Karel de grote - Hogeschool KH Antwerpen

41.576.794,83

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

18.406.478,95

Katholieke Hogeschool Kempen

33.390.400,07

Katholieke Hogeschool Leuven

28.039.921,88

Katholieke Hogeschool Limburg

32.732.491,95

Katholieke Hogeschool Mechelen

20.602.528,71

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

28.214.058,92

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

32.078.768,20

Lessius Hogeschool

14.396.371,83

Plantijn - Hogeschool

14.573.023,43

Provinciale Hogeschool Limburg

21.717.503,44

groep T - Leuven Hogeschool

11.637.363,70

EHSAL - Europese Hogeschool Brussel

23.764.831,58

XIOS Hogeschool Limburg

16.570.719,81

KUBrussel

3.629.885,60

KULeuven

247.887.942,63

tUL

0,00

UGent

204.096.822,81

Universiteit Antwerpen

89.138.706,08

VUB

84.930.522,41

UHasselt

25.089.040,25

Totaal

1.260.243.732,21

...

HOOFDSTUK XIV. - Slotbepalingen

Art. 63.

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2008, met uitzondering van :

...