Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt

  • goedkeuringsdatum
    01 FEBRUARI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.14/03/2008
  • datum laatste wijziging
    30/07/2010

COORDINATIE

B.Vl.R. 30-1-2009 - B.S. 24-3-2009

B.Vl.R. 2-7-2010 - B.S. 30-7-2010

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op artikel 6, 1°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op artikel 3, § 2;

Gelet op het besluit van 20 juli 2006 tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het advies nr. 43.918/1 van de Raad van State, gegeven op 20 december 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 14 februari 2007;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 26 oktober 2007;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de volgende beroepen kan een overeenkomstige titel van beroepsbekwaamheid worden uitgereikt :

1° [...]¹

2° bestuurder hydraulische graafmachine, met de overeenkomstige titel van bestuurder hydraulische graafmachine, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'bouwplaatsmachinist, gedeelte besturen van een hydraulische graafmachine', met als uniek volgnummer 07/02;

3° dubbelstuk tapijtwever, met de overeenkomstige titel van dubbelstuk tapijtwever, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'wever', met als uniek volgnummer 07/03;

4° dubbelstuk fluweelwever, met de overeenkomstige titel van dubbelstuk fluweelwever, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'wever', met als uniek volgnummer 07/04;

5° fitnessbegeleider, met de overeenkomstige titel van fitnessbegeleider, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel voor de SERV-beroepencluster 'fitness en groepsfitness', met als uniek volgnummer 07/05;

6° groepsfitnessbegeleider, met de overeenkomstige titel van groepsfitnessbegeleider, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel voor de SERV-beroepencluster 'fitness en groepsfitness', met als uniek volgnummer 07/06;

7° hoeknaadlasser, met de overeenkomstige titel van hoeknaadlasser, verwijzend naar het overeenstemmende SERV-beroepsprofiel, met als uniek volgnummer 07/07;

8° hovenier aanleg parken en tuinen, met de overeenkomstige titel van hovenier aanleg parken en tuinen, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel voor de SERV-beroepencluster 'aanleg parken en tuinen en onderhoud parken en tuinen', met als uniek volgnummer 07/08;

9° hovenier onderhoud parken en tuinen, met de overeenkomstige titel van hovenier onderhoud parken en tuinen, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel voor de SERV-beroepencluster 'aanleg parken en tuinen en onderhoud parken en tuinen', met als uniek volgnummer 07/09;

10° opleider-begeleider, met de overeenkomstige titel van opleider-begeleider, verwijzend naar het overeenstemmende SERV-beroepsprofiel, met als uniek volgnummer 07/10;

11° patronenmaakster, met de overeenkomstige titel van patronenmaakster, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'patronenmaakster', met als uniek volgnummer 07/11;

12° personal trainer, met de overeenkomstige titel van personal trainer, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel voor de SERV-beroepencluster 'fitness en groepsfitness', met als uniek volgnummer 07/12;

13°[pijplasser, met de overeenkomstige titel van pijplasser, verwijzend naar het overeenstemmende SERV-beroepsprofiel, met als uniek volgnummer 07/13;]²

14°[plaatlasser, met de overeenkomstige titel van plaatlasser, verwijzend naar het overeenstemmende SERV-beroepsprofiel, met als uniek volgnummer 07/14;]²

15 podiumtechnicus geluid, met de overeenkomstige titel van podiumtechnicus geluid, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel voor de SERV-beroepencluster 'podiumtechniek', met als uniek volgnummer 07/15;

16° podiumtechnicus licht, met de overeenkomstige titel van podiumtechnicus licht, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel voor de SERV-beroepencluster 'podiumtechniek', met als uniek volgnummer 07/16;

17° podiumtechnicus beeld, met de overeenkomstige titel van podiumtechnicus beeld, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel voor de SERV-beroepencluster 'podiumtechniek', met als uniek volgnummer 07/17;

18° sociaal tolk, met de overeenkomstige titel van sociaal tolk, verwijzend naar het overeenstemmende SERV-beroepsprofiel, met als uniek volgnummer 07/18;

19° strijkster, met de overeenkomstige titel van strijkster, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'strijkster', met als uniek volgnummer 07/19;

20° technicus bedrijfs- en vrachtwagens, met de overeenkomstige titel van technicus bedrijfs- en vrachtwagens, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'technicus bedrijfs- en vrachtwagens', met als uniek volgnummer 07/20.

[ ]¹ B.Vl.R. 30-1-2009; [ ]² B.Vl.R. 2-7-2010

Art. 2.

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt, wordt punt 20° opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de Beroepsomscholing en -bijscholing, de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de Post- en Parascolaire vorming, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.