Ministerieel besluit houdende de erkenning als beoordelingsinstantie in het kader van de herkennings- en beoordelingsprocedure tot het verkrijgen van een titel van beroepsbekwaamheid

  • goedkeuringsdatum
    05 MEI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.20/05/2008
  • datum laatste wijziging
    20/05/2008

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op hoofdstuk VI, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober 2007 en 14 november 2007;

Besluit :

Artikel 1.

Volgende beoordelingsinstanties zijn voor onbepaalde duur erkend op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 :

1°Cobot VZW, Poortakkerstraat 92, 9051 Sint-Denijs-Westrem, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van dubbelstuk tapijtwever;

2° @thetys, Vilvoordselaan 296, 1130 Brussel, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van heftruckchauffeur;

3° @thetys, Vilvoordselaan 296, 1130 Brussel, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van reachtruckchauffeur;

4° @thetys, Vilvoordselaan 296, 1130 Brussel, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van magazijnmedewerker;

5° VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van heftruckchauffeur;

6° VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van reachtruckchauffeur;

7° VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van magazijnmedewerker;

8° VZW WEB, steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van monitor/begeleider in beschutte en sociale werkplaatsen;

9° SYNTRA Limburg, Herkenrodestraat 20, 3600 Genk, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van kapper.

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008, met uitzondering van artikel 1, 9°, hetwelk uitwerking heeft met ingang van 24 juli 2007.