Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt

  • goedkeuringsdatum
    03 OKTOBER 2008
  • publicatiedatum
    B.S.13/11/2008
  • datum laatste wijziging
    30/07/2010

COORDINATIE

B.Vl.R. 2-7-2010 - B.S. 30-7-2010

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op artikel 6, 1°;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007, inzonderheid op artikel 3, § 2;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse Minister van Begroting, gegeven op16 juni 2008;

Gelet op het advies 44.831/1 van de Raad van State, gegeven op 15 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 16 januari 2008;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de volgende beroepen kan een overeenkomstige titel van beroepsbekwaamheid worden uitgereikt :

[basisoperator proceschemie], met de overeenkomstige titel van veldoperator continuproductie, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'procesoperator chemie, gedeelte veldwerk', met als uniek volgnummer 07/21;

[allround operator proceschemie], met de overeenkomstige titel van schermoperator continuproductie, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'procesoperator chemie, gedeelte controlekamer', met als uniek volgnummer 07/22;

3° residentieel elektrotechnisch installateur, met de overeenkomstige titel van residentieel elektrotechnisch installateur, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'residentieel elektrotechnisch installateur', met als uniek volgnummer 07/23;

4° bandenmonteur, met de overeenkomstige titel van bandenmonteur, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'hulpmecanicien en mecanicien onderhoud en herstelling van personen- en lichte bedrijfswagens en onderhoud en herstelling van bedrijfs- en vrachtwagens', met als uniek volgnummer 07/24;

5° ruitenplaatser, met de overeenkomstige titel van ruitenplaatser, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'koetswerkhersteller, gedeelte monteren en demonteren van ruiten', met als uniek volgnummer 07/25;

6° sorteerder, met de overeenkomstige titel van sorteerder, met als uniek volgnummer 07/26;

7° helpdesk-operator, met de overeenkomstige titel van helpdesk-operator, verwijzend naar het overeenstemmende Cevora-SERV-beroepsprofiel 'helpdesk-operator', met als uniek volgnummer 07/27;

8° uitvoerend CAD-tekenaar bouwkunde, met de overeenkomstige titel van uitvoerend CAD-tekenaar bouwkunde, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'Beroepsprofiel bouwkundig tekenaar, gedeelte instapvereisten', met als uniek volgnummer 07/28;

9° dispatcher, met de overeenkomstige titel van dispatcher, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'dispatcher', met als uniek volgnummer 07/29;

10° hulpboekhouder, met de overeenkomstige titel van hulpboekhouder, verwijzend naar het overeenstemmende SERV-beroepsprofiel 'boekhoudkundig bediende', met als uniek volgnummer 07/30.

B.Vl.R. 2-7-2010

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de Beroepsomscholing en -bijscholing, de Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de Post- en Parascolaire Vorming, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.