Ministerieel besluit houdende de erkenning als beoordelingsinstantie in het kader van de herkennings- en beoordelingsprocedure tot het verkrijgen van een titel van beroepsbekwaamheid

  • goedkeuringsdatum
    14 OKTOBER 2008
  • publicatiedatum
    B.S.17/11/2008
  • datum laatste wijziging
    17/11/2008

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op hoofdstuk VI, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober 2007 en 14 november 2007;

Besluit :

Artikel 1.

Volgende beoordelingsinstanties zijn voor onbepaalde duur erkend op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 :

1° VZW Provinciale Commissie Buitenschoolse Opvang (PCBO), Stadsomvaart 9, 3500 Hasselt, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van begeleider buitenschoolse kinderopvang;

2° VCOK VZW, Raas van Gaverstraat 67a, 9000 Gent, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van begeleider buitenschoolse kinderopvang;

3° Vlaamse Dienst Kind'Opvang VZW (VDKO), Hendrik I-lei 17, 1800 Vilvoorde, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van begeleider buitenschoolse kinderopvang;

4° Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB), Koningsstraat 45, 1000 Brussel, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van bestuurder hydraulische graafmachine;

5° Ergoteam Opleidingscentrum, Voordries 3, 9050 Gent, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van heftruckchauffeur;

6° Randstad Training, Dendermondsesteenweg 75F, 9300 Aalst, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van heftruckchauffeur;

7° VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van hovenier aanleg parken en tuinen;

8° VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van hovenier onderhoud parken en tuinen;

9° Vlaams Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector VZW, Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van keukenmedewerker;

10° Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn (O.C.M.W.) Gent, Fransevaart 30, 9050 Gent, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van monitor/begeleider in de beschutte en sociale werkplaatsen;

11° VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van patronenmaakster;

12° Ergoteam Opleidingscentrum, Voordries 3, 9050 Gent, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van reachtruckchauffeur;

13° Randstad Training, Dendermondsesteenweg 75F, 9300 Aalst, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van reachtruckchauffeur;

14° Unie van Belgische Kappers (UBK), Zuidstationstraat 3, bus 206, 9000 Gent, als erkende beoordelingsinstantie voor een titel van zelfstandig kapper.

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 juli 2008.