Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt

  • goedkeuringsdatum
    30 JANUARI 2009
  • publicatiedatum
    B.S.24/03/2009
  • datum laatste wijziging
    24/03/2009

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, artikel 6, 1°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007, artikel 3, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008 tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 9 juli 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 september 2008;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister van Begroting, gegeven op 4 december 2008;

Gelet op het advies 45.640/1 van de Raad van State, gegeven op 8 januari 2009, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de volgende beroepen kan een overeenkomstige titel van beroepsbekwaamheid worden uitgereikt :

1° administratief commercieel medewerker binnendienst, met de overeenkomstige titel van administratief commercieel medewerker binnendienst, met als uniek volgnummer 08/01;

2° arbeidsconsulent, met de overeenkomstige titel van arbeidsconsulent, met als uniek volgnummer 08/02;

3° autoverkoper, met de overeenkomstige titel van autoverkoper, met als uniek volgnummer 08/03;

4° industrieel elektrotechnisch installateur, met de overeenkomstige titel van industrieel elektrotechnisch installateur, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel "industrieel elektrotechnisch installateur", met als uniek volgnummer 08/04;

5° internetontwikkelaar, met de overeenkomstige titel van internetontwikkelaar, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel "internetontwikkelaar", met als uniek volgnummer 08/05;

6° koetswerkopbouwer, met de overeenkomstige titel van koetswerkopbouwer, met als uniek volgnummer 08/06;

7° magazijnier, met de overeenkomstige titel van magazijnier, verwijzend naar het overeenstemmende SERV-beroepsprofiel "magazijnier", met als uniek volgnummer 08/07;

8° machineregelaar kunststofverwerking, met de overeenkomstige titel van machineregelaar kunststofverwerking, verwijzend naar de SERV-beroepencluster "kunststofverwerking, beroep machineregelaar kunststofverwerking", met als uniek volgnummer 08/08;

9° operator verpakking in de farmaceutische industrie, met de overeenkomstige titel van operator verpakking in de farmaceutische industrie, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel "operator/operatrice verpakking in de farmaceutische industrie", met als uniek volgnummer 08/09;

10° pc- en netwerktechnicus, met de overeenkomstige titel van pc- en netwerktechnicus, verwijzend naar het overeenstemmende SERV-beroepsprofiel "PC-engineer", met als uniek volgnummer 08/10;

11° plaatwerker, met de overeenkomstige titel van plaatwerker, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel "koetswerkhersteller, gedeelte plaatwerk algemeen", met als uniek volgnummer 08/11;

12° productiemedewerker kunststofverwerking, met de overeenkomstige titel van productiemedewerker kunststofverwerking, verwijzend naar de SERV-beroepencluster "kunststofverwerking", beroep productiemedewerker kunststofverwerking, met als uniek volgnummer 08/12;

13° receptionist-telefonist, met de overeenkomstige titel van receptionist-telefonist, verwijzend naar het Cevora-SERV-beroepsprofiel "receptionist(e)- telefonist(e)", met als uniek volgnummer 08/13;

14° spuiter, met de overeenkomstige titel van spuiter, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel "koetswerkhersteller, gedeelte afwerking en spuiten", met als uniek volgnummer 08/14;

15° tertiair elektrotechnisch installateur, met de overeenkomstige titel van tertiair elektrotechnisch installateur, met als uniek volgnummer 08/15;

16° voorbereider plaatwerker, met de overeenkomstige titel van voorbereider plaatwerker, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel "koetswerkhersteller, gedeelte monteren - demonteren en licht plaatwerk", met als uniek volgnummer 08/16;

17° voorbereider spuiter, met de overeenkomstige titel van voorbereider spuiter, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel "koetswerkhersteller, gedeelte voorbereiding", met als uniek volgnummer 08/17;

18° webdesigner, met de overeenkomstige titel van webdesigner, met als uniek volgnummer 08/18.

Art. 2.

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ...

Art. 3.

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008 tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt, wordt punt 1° opgeheven.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de beroepsomscholing en -bijscholing, de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de post- en parascolaire vorming, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.