Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt

  • goedkeuringsdatum
    02 JULI 2010
  • publicatiedatum
    B.S.30/07/2010
  • datum laatste wijziging
    30/07/2010

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, artikel 6, 1°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008 tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2008 tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 4 maart 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 28 juni 2010;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de standaarden voor de nieuwe titels dringend moeten worden vastgesteld ten einde dienstverlening rond het ervaringsbewijs voor de burger te kunnen continueren;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de volgende beroepen kan een overeenkomstige titel van beroepsbekwaamheid worden uitgereikt :

1° dierenverzorger, met de overeenkomstige titel van dierenverzorger, verwijzend naar het functieprofiel dierenverzorger, met als uniek volgnummer 08/19;

2° functioneel applicatiebeheerder, met de overeenkomstige titel van functioneel applicatiebeheerder, verwijzend naar het functieprofiel functioneel applicatiebeheerder, met als uniek volgnummer 08/20;

3° gezinsondersteuner, met de overeenkomstige titel van gezinsondersteuner, verwijzend naar het functieprofiel gezinsondersteuner, met als uniek volgnummer 08/21;

4° GIS-medewerker, met de overeenkomstige titel van GIS-medewerker, verwijzend naar het functieprofiel GIS-medewerker, met als uniek volgnummer 08/22;

5° GIS-specialist, met de overeenkomstige titel van GIS-specialist, verwijzend naar het functieprofiel GIS-specialist, met als uniek volgnummer 08/23;

6° GIS-deskundige, met de overeenkomstige titel van GIS-deskundige, verwijzend naar het functieprofiel GIS-deskundige, met als uniek volgnummer 08/24;

7° ICT-ondersteuner, met de overeenkomstige titel van ICT-ondersteuner, verwijzend naar het functieprofiel ICT-ondersteuner met als uniek volgnummer 08/25;

8° kinderverzorgster in meerlingengezinnen, met de overeenkomstige titel van kinderverzorgster in meerlingengezinnen, verwijzend naar het functieprofiel kinderverzorgster in meerlingengezinnen, met als uniek volgnummer 08/26;

9° landmeterhulp, met de overeenkomstige titel van landmeterhulp, verwijzend naar het functieprofiel landmeterhulp, met als uniek volgnummer 08/27;

10° onderhoudstechnicus elektromechanische installaties, met de overeenkomstige titel van onderhoudstechnicus elektromechanische installaties, verwijzend naar het functieprofiel onderhoudstechnicus elektromechanische installaties, met als uniek volgnummer 08/29;

11° poetshulp in gezinnen, met de overeenkomstige titel van poetshulp in gezinnen, met als uniek volgnummer 08/30;

12° polyvalent assistent, met de overeenkomstige titel van polyvalent assistent, met als uniek volgnummer 08/31;

13° programmeur, met de overeenkomstige titel van programmeur, verwijzend naar het functieprofiel programmeur, met als uniek volgnummer 08/32;

14° datarapporteerder, met de overeenkomstige titel van datarapporteerder, verwijzend naar het functieprofiel datarapporteerder, met als uniek volgnummer 08/33;

15° tandartsassistent, met de overeenkomstige titel van tandartsassistent, verwijzend naar het beroepscompetentieprofiel tandartsassistent, met als uniek volgnummer 08/34.

Art. 2.

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008 tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, worden punt 13° en 14° vervangen door wat volgt : ...

Art. 3.

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2008 tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ...

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de professionele vorming, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.