Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basis- en secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    17 JUNI 2011
  • publicatiedatum
    B.S.12/07/2011
  • datum laatste wijziging
    12/07/2011

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basis- en secundair onderwijs

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basis- en secundair onderwijs wordt bekrachtigd.

Art. 3.

Het besluit, vermeld in artikel 2, treedt in werking vanaf het schooljaar 2011-2012, met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot :

1° de eindtermen moderne vreemde talen (Frans/Engels) van de tweede graad algemeen secundair onderwijs, die in werking treden vanaf het schooljaar 2013-2014;

2° de eindtermen moderne vreemde talen (Frans/Engels) van de derde graad algemeen secundair onderwijs, die in werking treden vanaf het schooljaar 2015-2016.