Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanwijzing van de accreditatieorgaan voor het hoger beroepsonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    15 JULI 2011
  • publicatiedatum
    B.S.16/08/2011
  • datum laatste wijziging
    02/09/2013

COORDINATIE

Decr. 12-7-2013 - B.S. 30-8-2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 12;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 juli 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie wordt aangewezen om de taken van [de accreditatieorganisatie] uit te voeren als vermeld in artikel 12 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair en het hoger beroepsonderwijs.

Decr. 12-7-2013

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2011.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.