Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie "graduaat in het winkelmanagement".

  • goedkeuringsdatum
    22 februari 2013
  • publicatiedatum
    B.S.13/03/2013
  • datum laatste wijziging
    13/03/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15;

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelmanager klein of middelgroot verkooppunt;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 tot erkenning van de beroepskwalificatie departementsverantwoordelijke groot verkooppunt;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 16, 17 en 18;

Gelet op het advies van AKOV, gegeven op 10 oktober 2012;

Gelet op het advies van de Commissie HBO, gegeven op 12 november 2012;

Gelet op het advies van de Vlor, gegeven op 20 december 2012;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 29 januari 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 februari 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De onderwijskwalificatie "graduaat in het winkelmanagement", ingeschaald op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De onderwijskwalificatie "graduaat in het winkelmanagement" is ondergebracht in het studiegebied "handelswetenschappen en bedrijfskunde" van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

Art. 2.

De competenties van de onderwijskwalificatie "graduaat in het winkelmanagement" zijn opgenomen in de beroepskwalificaties :

1° winkelmanager klein of middelgroot verkooppunt, erkend bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012;

2° departementsverantwoordelijke groot verkooppunt, erkend bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.