OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel

  • goedkeuringsdatum
    07 februari 2014
  • publicatiedatum
    B.S.19/03/2014
  • datum laatste wijziging
    07/05/2015

COORDINATIE

B.Vl.R. 6-6-2014 - B.S. 1-10-2014

opgeheven door B.Vl.R. 3-4-2015 - B.S. 7-5-2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, artikel II.76;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 januari 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit:

Artikel 1.

De lijst, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, bevat de volgende opleidingen :

1° de bacheloropleidingen waarbij diegene die gerechtigd is de titel van bachelor te voeren, ook de titel, vermeld in de lijst, mag voeren als hij de desbetreffende opleiding heeft voltooid;

2° de masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding waarbij diegene die gerechtigd is de titel van master te voeren, ook de titel, vermeld in de lijst, mag voeren als hij de desbetreffende opleiding of afstudeerrichting heeft voltooid.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 november 2008, 26 november 2010, 8 juli 2011, 7 oktober 2011 en 15 juni 2012, wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2013-2014.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

De bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

De bijlage wordt gewijzigd door B.Vl.R. 6-6-2014, Art. 1. De wijzigingen zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad.