Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kapper

  • goedkeuringsdatum
    31 januari 2014
  • publicatiedatum
    B.S.18/04/2014
  • datum laatste wijziging
    18/04/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 7 januari 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 januari 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van kapper, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van kapper (m/v) (BK0090) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Kapper (m/v)

b. Definitie

Het ontvangen van klanten, het adviseren en helpen bij de keuze van kapsels, haarsnitten en haarstukken, het rekening houden met modetrends, de kenmerken en de wensen van de klant en het adviseren en verkopen van producten teneinde autonoom haarbehandelingen te realiseren vanuit esthetisch en hygiënisch oogpunt met respect voor de geldende regels binnen het kapsalon.

c. Niveau

3

d. Jaartal

2014

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Ondersteunende activiteiten

* Legt een afspraak vast met de klant (co00542)

- Staat de klant te woord aan de telefoon of aan de receptie

- Schat de tijdsduur van de gewenste behandeling in

- Maakt een afspraak met de klant en legt deze vast in de agenda

- Gebruikt informatie- en communicatietechnologie (computer, rekenmachine)

* Bereidt de werkpost voor (co00543)

- Zorgt voor de orde en netheid van de werkpost

- Controleert en zet het materieel klaar

- Bereidt het te gebruiken materieel en producten eigen aan de activiteit voor

* Verwelkomt de klant en spoort de verwachtingen op (Id 21185)

- Maakt (oog)contact met de klant bij het binnentreden van het kapsalon

- Ontvangt de klant beleefd

- Informeert zich over de verwachtingen van de klant

- Neemt de jas van de klant aan en hangt deze weg

- Begeleidt en installeert de klant

- Beschermt de kledij van de klant

* Bereidt voor op de toe te passen technieken (Id 12005-c)

- Informeert zich over de verwachtingen van de klant

- Luistert naar de wens en de eerdere ervaringen van de klant

- Observeert de klant

- Gaat na of er allergieën zijn

- Stelt de juiste haar- en hoofdhuiddiagnose en stelt de kenmerken ervan vast

- Bepaalt de te gebruiken techniek en producten

- Past gebruiksaanwijzingen van het materieel en de producten toe

* Adviseert de klant (Id 24001-c)

- Volgt de evoluties/trends in het vakgebied op

- Houdt rekening met de morfologie, de wensen en de noden van de klant

- Raadt de juiste behandeling aan in overleg met de klant

- Doet een voorstel (snit, stijl, lengte, vorm, kleur) en spreekt de prijs af

- Toont voorbeelden indien gewenst (kapselboeken, media en kleurenkaart)

- Stelt in functie van de behandeling producten en accessoires voor, adviseert en verkoopt ze

* Past shampoos en specifieke haarverzorging toe (Id 6508-c, co00544)

- Borstelt en ontwart het haar

- Voert elke stap van de werkwijze uit volgens de verdere behandeling

- Brengt de gewenste haar- en huidverzorging aan en masseert eventueel de hoofdhuid

* Volgt de klant op (co00545)

- Houdt de klantenfiche bij en vult de gegevens van elke behandeling in

- Begeleidt de klant naar de volgende stap en garandeert de opvolging van de klant

- Verstrekt uitleg over de behandeling en de gebruikte producten indien gewenst

* Toont het kapsel aan de klant (Id 16663)

- Toont het kapsel met behulp van een handspiegel

- Informeert naar de tevredenheid van de klant

- Werkt het kapsel bij indien nodig

* Neemt afscheid van de klant (co00546)

- Gaat na of de klant tevreden is

- Geeft de klant advies in functie van het volgende bezoek

- Legt eventueel een nieuwe afspraak vast

- Begeleidt de klant naar het onthaal voor de afrekening

- Overloopt en rekent de behandeling en/of producten af met de klant

- Geeft de jas aan de klant

- Begeleidt de klant naar de voordeur

- Neemt beleefd afscheid van de klant

* Ruimt de werkpost op en maakt deze schoon (Id 16295-c)

- Houdt zich aan de richtlijnen voor hygiëne, veiligheid en ergonomie

- Ruimt de gebruikte werkpost op na elke behandeling en reinigt deze

- Reinigt het gebruikte materieel en ontsmet indien nodig

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

* Neemt deel aan de organisatie van het kapsalon (Id 33467-c)

- Houdt zich aan de geldende regels van het kapsalon

- Voert opdrachten uit volgens de werking van het kapsalon

- Werkt samen in team

Kernactiviteiten

* Voert basis- en gecombineerde snitten uit (Id 16349)

- Stemt de techniek en het materieel af op de snit

- Houdt rekening met de gradatie- en volumezones, de assen, de projectiehoeken en de lengtes van de lokken

- Maakt verdelingen

- Realiseert en verpersoonlijkt het kapsel volgens de wensen van de klant

- Analyseert en verbetert het resultaat indien nodig

* Vormt het haar tijdelijk om (watergolf, brushen, föhnen) (Id 16726-c)

- Stemt de techniek en het materieel af op de omvorming (watergolf, brushen, föhnen)

- Brengt een fixerend product aan indien nodig

- Geeft het haar vorm of volume (krullen, brushing,...)

- Werkt het kapsel af

- Voert indien nodig een naverzorging uit

- Analyseert en verbetert het resultaat indien nodig

* Vormt het haar blijvend om (krullen, ontkrullen) (Id 33464-c)

- Voert indien nodig een voorverzorging uit

- Stelt de juiste omvormingsdiagnose

- Stemt de techniek en het materieel af op de omvorming (krullen, ontkrullen)

- Brengt een product aan

- Controleert de omvorming van het haar en respecteert de pauzetijd

- Neutraliseert het haar volgens de richtlijnen van het gebruikte product

- Voert indien nodig een naverzorging uit

- Analyseert en verbetert het resultaat indien nodig

* Kleurt het haar (volledig of haarlokken) (Id 23889-c)

- Stelt de juiste kleurdiagnose

- Stemt de techniek en het materieel af op de kleuring

- Berekent en past de juiste formule toe

- Bereidt het kleurmengsel

- Brengt de vereiste producten aan volgens de haar- en huidanalyse en de behandeling (uitgroei, lengtes, punten, haarlokken)

- Bepaalt de inwerktijd en houdt zich aan de instructies

- Volgt de pauzetijd van de kleuring op

- Emulgeert (Het product met een beetje water opschuimen zodat het loskomt van haar en hoofdhuid.) en spoelt het haar

- Voert een naverzorging uit

- Analyseert en verbetert het resultaat indien nodig

* Ontkleurt het haar (volledig of haarlokken) (Id 23889-c)

- Stelt de juiste diagnose

- Stemt de techniek en het materieel af op de ontkleuring

- Berekent en past de juiste formule toe

- Bereidt het mengsel

- Brengt de vereiste producten aan volgens de haar- en huidanalyse en de behandeling (uitgroei, lengtes, punten, haarlokken)

- Bepaalt de inwerktijd en houdt zich aan de instructies

- Volgt de pauzetijd van de ontkleuring op

- Spoelt het haar

- Voert een naverzorging uit

- Analyseert en verbetert het resultaat indien nodig

* Scheert en/of knipt baard, bakkebaard en snor (Id 33453-c, co00547)

- Voert indien nodig een voorverzorging uit

- Zeept de huid indien nodig in

- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht

- Past de juiste scheer- en/of kniptechniek toe

- Spoelt de huid indien nodig

- Voert indien nodig een naverzorging uit

* Voert een gelegenheidskapsel uit (Id 33454-c, co00548)

- Stemt de techniek en het materieel af op het gelegenheidskapsel

- Gebruikt eventueel accessoires om het gewenste kapsel te realiseren

- Realiseert opsteekkapsels of vlechten

- Gebruikt de juiste producten om het gewenste resultaat te bekomen

- Werkt het kapsel af

- Analyseert en verbetert het resultaat indien nodig

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

* Voert een make-up en/of manicure uit (Id 16260-c, Id 22820)

- Reinigt de huid in functie van de verdere behandeling

- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht

- Brengt producten aan volgens de gekozen behandeling

- Past de massagetechniek toe

- Voert de behandeling uit volgens de wens van de klant

* Brengt pruiken, haarstukken of haarverlengingen aan (Id 20261-c)

- Verzorgt en onderhoudt de pruik, het haarstuk of de haarverlenging (snit, kleur..)

- Plaatst de pruik, het haarstuk of de haarverlenging

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van manicure en make-up

- Basiskennis van ICT

- Basiskennis van haar- en hoofdhuidproblemen en van allergieën

- Kennis van de procedure voor haar- en (hoofd)huiddiagnose

- Kennis van haar-, huid- en hoofdhuidtypes

- Kennis van cosmeticaproducten en hun effecten op de huid

- Kennis van chemische processen in functie van de behandeling, hun effecten op het haar en de hoofdhuid

- Kennis van materieel

- Kennis van modetrends

- Kennis van kapsels (dames, heren, kinderen,...)

- Kennis van was- en verzorgingstechnieken

- Kennis van kniptechnieken

- Kennis van technieken voor tijdelijke omvorming (watergolf, brushen, föhnen)

- Kennis van technieken voor blijvende omvorming (krullen, ontkrullen)

- Kennis van kleurenleer

- Kennis van (ont)kleuringstechnieken

- Kennis van emulsietechnieken

- Kennis van droogtechnieken

- Kennis van brushtechnieken

- Kennis van opkamtechnieken

- Kennis van opsteek- en vlechttechnieken

- Kennis van afwerkingstechnieken

- Kennis van types haarstukken (synthetisch, gemengd of natuurhaar)

- Kennis van onderhoudstechnieken voor pruiken, haarstukken of haarverlengingen

- Kennis van technieken om pruiken, haarstukken of haarverlengingen te plaatsen

- Kennis van technieken voor inzepen en scheren

- Kennis van hoofdhuid-, gelaats- en handmassage

- Kennis van rekenen, meten, lezen en schrijven

- Kennis van tarieven en van betaalmiddelen

- Kennis van hygiëneregels en ontsmettingsregels

- Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures en -producten

- Kennis van ergonomie

- Kennis van veiligheidsregels

- Kennis van beschermingsmaatregelen voor personen en kledij

- Kennis van milieureglementering

- Kennis van beleefdheids- en hoffelijkheidsregels

- Kennis van principes van klantvriendelijkheid

- Kennis van de sectorale deontologische code

- Kennis van (commerciële) communicatietechnieken

- Kennis van advies- en verkooptechnieken

- Kennis van organisatieregels

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen de klant te woord staan aan de telefoon of aan de receptie

- Het kunnen inschatten van de tijdsduur van de gewenste behandeling

- Het kunnen maken van een afspraak met de klant en deze vastleggen in de agenda

- Het kunnen gebruiken van informatie- en communicatietechnologie

- Het kunnen ontvangen en afscheid nemen van een klant volgens de geldende regels

- Het zich kunnen informeren over en luisteren naar de verwachtingen en eerdere ervaringen van de klant

- Het kunnen observeren van de klant en nagaan of er allergieën zijn

- Het kunnen stellen van de juiste haar- en hoofdhuiddiagnose en het kunnen vaststellen van de kenmerken ervan

- Het kunnen bepalen van de te gebruiken techniek en producten

- Het kunnen toepassen van de gebruiksaanwijzingen van het materieel en de producten

- Het kunnen doen van een voorstel en het kunnen afspreken van de prijs

- Het kunnen voorstellen, adviseren en verkopen van producten en accessoires in functie van de behandeling

- Het kunnen uitvoeren van elke stap van de werkwijze volgens de verdere behandeling

- Het kunnen bijhouden van de klantenfiche en invullen van de gegevens van elke behandeling

- Het kunnen begeleiden van de klant naar de volgende stap en het kunnen garanderen van de opvolging van de klant

- Het kunnen verstrekken van uitleg over de behandeling en de gebruikte producten indien gewenst

- Het kunnen afstemmen van de techniek en het materieel op de snit, de omvorming (watergolf, brushen, föhnen, krullen, ontkrullen), de (ont)kleuring, het gelegenheidskapsel, het scheren en de snit van baard, bakkebaard en snor, het aanbrengen van pruik, haarstuk of haarverlening, de manicure of de make-up

- Het kunnen rekening houden bij het knippen met de gradatie- en volumezones, de assen, de projectiehoeken en de lengtes van de lokken

- Het kunnen stellen van de juiste omvormingsdiagnose, het kunnen controleren van de omvorming van het haar en het kunnen respecteren van de pauzetijd

- Het kunnen neutraliseren van het haar volgens de richtlijnen van het gebruikte product

- Het kunnen stellen van de juiste (kleur)diagnose, het kunnen berekenen en toepassen van de juiste formule en het kunnen bereiden van het (kleur)mengsel

- Het kunnen bepalen van de inwerktijd, het zich kunnen houden aan de instructies en het kunnen opvolgen van de pauzetijd van de (ont)kleuring

- Het kunnen gebruiken van de juiste producten om het gewenste resultaat te bekomen

- Het kunnen afwerken van het kapsel

- Het kunnen informeren naar de tevredenheid van de klant

- Het kunnen geven van advies aan de klant in functie van het volgende bezoek

- Het kunnen vastleggen van een nieuwe afspraak

- Het kunnen overlopen en afrekenen van de behandeling en/of producten met de klant

- Het kunnen opvolgen van de evoluties/trends in het vakgebied

- Het kunnen controleren en klaarzetten van het materieel

- Het zich kunnen houden aan de richtlijnen voor hygiëne, veiligheid en ergonomie

- Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen

- Het zich kunnen houden aan en het kunnen uitvoeren van opdrachten volgens de geldende regels van het kapsalon

- Het kunnen samenwerken in team

Probleemoplossende vaardigheden

- Het tijdig kunnen ingrijpen bij en gepast reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid en gezondheid, rekening houdend met de voorschriften/procedures

- Het kunnen aanraden van de juiste behandeling in overleg met de klant (stijl, allergie,...), rekening houdend met de morfologie, wensen en noden van de klant

- Het kunnen analyseren, bijwerken en verbeteren van het resultaat indien nodig

- Het kunnen realiseren en verpersoonlijken van het kapsel volgens de wensen van de klant.

Motorische vaardigheden

- Het kunnen zorgen voor de orde en netheid van de werkpost

- Het kunnen voorbereiden van het te gebruiken materieel en producten eigen aan de activiteit

- Het kunnen aannemen, weghangen en teruggeven van de jas van de klant

- Het kunnen begeleiden en installeren van de klant en het kunnen beschermen van de kledij van de klant

- Het kunnen tonen van voorbeelden indien gewenst (kapselboeken, media, kleurenkaart)

- Het kunnen borstelen en ontwarren van het haar

- Het kunnen aanbrengen van de gewenste haar- en huidverzorging en het eventueel kunnen masseren van de hoofdhuid

- Het kunnen maken van verdelingen

- Het kunnen (indien nodig) aanbrengen van een (fixerend) product

- Het kunnen vorm of volume (krullen, brushing,...) geven aan het haar

- Het kunnen (indien nodig) uitvoeren van een voor- en/of naverzorging

- Het kunnen aanbrengen van de vereiste producten volgens de haar- en huidanalyse en de behandeling (uitgroei, lengtes, punten, haarlokken)

- Het kunnen emulgeren en spoelen van het haar

- Het kunnen indien nodig inzepen en spoelen van de huid

- Het kunnen toepassen van de juiste scheer- en/of kniptechnieken

- Het kunnen realiseren van opsteekkapsels of vlechten

- Het eventueel kunnen gebruiken van accessoires om het gewenste kapsel te realiseren

- Het kunnen reinigen van de huid in functie van de verdere behandeling

- Het kunnen toepassen van de massagetechniek

- Het kunnen aanbrengen van producten volgens de gekozen behandeling

- Het kunnen uitvoeren van de behandeling volgens de wensen van de klant

- Het kunnen verzorgen en onderhouden van de pruik, het haarstuk of de haarverlenging

- Het kunnen plaatsen van de pruik, het haarstuk of de haarverlenging

- Het kunnen tonen van het kapsel met behulp van een handspiegel

- Het kunnen begeleiden van de klant naar het onthaal voor de afrekening

- Het kunnen opruimen en reinigen van de gebruikte werkpost na elke behandeling

- Het kunnen reinigen en indien nodig ontsmetten van het gebruikte materieel

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Het beroep wordt uitgeoefend in kapsalons of op verplaatsing. De beroepsuitoefening varieert naargelang de vestiging en volgens bepaalde factoren

- Het beroep wordt uitgeoefend tijdens de dag, zowel in de week als tijdens het weekend (zaterdag en eventueel zondag naargelang de situatie)

- Klantenstromen variëren volgens het uur van de dag, de dag van de week en de periode van het jaar

- Preventief werken en zich houden aan regels en richtlijnen op vlak van veiligheid, gezondheid en hygiëne is belangrijk in functie van de eigen gezondheid en deze van de klant

- Het beroep kan alleen of in teamverband uitgeoefend worden

- De uitoefening van het beroep vraagt de nodige leergierigheid, flexibiliteit en creativiteit: het bijblijven met de evoluties en trends, het kunnen voldoen aan de variërende wensen van de klant,...

- De procedures en methoden die de werkwijze van de beroepsbeoefenaar bepalen, hangen af van de logica van het dienstentraject binnen het kapsalon

Handelingscontext

- Op een gepaste manier omgaan met verschillende soorten klanten met aandacht voor hun wensen en noden

- Efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht handelen in alle omstandigheden

- Het handelen varieert naargelang de opdracht en de variatie in het werk

- In functie van een behandeling moet een vooropgestelde tijd gerespecteerd worden

- Meerdere (be)handelingen tegelijk kunnen uitvoeren of in het oog houden

- Ecologisch en economisch omgaan met producten

- Voortdurend aandacht hebben voor de preventie van of de bescherming tegen (beroeps)specifieke risico's (bij zichzelf en/of bij de klant)

- Voorzichtig en gepast omgaan met producten en situaties, rekening houdend met de geldende regels of voorschriften

- Op een constructieve manier informatie uitwisselen met collega's

2.2.4 Autonomie

- Is autonoom in het voorbereiden en uitvoeren van de in dit dossier opgenomen activiteiten

- Is gebonden aan

- de geldende regels van het kapsalon - veiligheids-, hygiëne-, gezondheids-, en milieureglementering

- de vraag en wensen van de klant en de haalbaarheidsgraad van de realisatie (overleg met de klant om tot het beste, meest esthetische resultaat te komen)

- Doet beroep op

- de leidinggevende/collega in geval er nood is aan advies, raadgeving of bij problemen.

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Het vastleggen van een afspraak met de klant

- Het voorbereiden van de werkpost

- Het verwelkomen van de klant en het opsporen van de verwachtingen

- Het observeren van de klant en uitvoeren van een haar- en hoofdhuiddiagnose

- Het adviseren van de klant

- Het toepassen van shampoos en specifieke haarverzorging

- Het opvolgen van de klant en het bijhouden van klantengegevens

- Het tonen van het kapsel aan de klant

- Het afrekenen met en afscheid nemen van de klant

- Het opruimen en schoonmaken van de werkpost

- Het deelnemen aan de organisatie van het kapsalon

- Het uitvoeren van basis- en gecombineerde snitten

- Het tijdelijk omvormen van het haar

- Het blijvend omvormen van het haar

- Het kleuren van het haar

- Het ontkleuren van het haar (volledig of van haarlokken)

- Het scheren en/of knippen van de baard, bakkenbaard en snor

- Het uitvoeren van een gelegenheidskapsel

- Het uitvoeren van manicure en/of make-up

- Het aanbrengen van pruiken, haarstukken of haarverleningen

2.3 Vereiste attesten

Geen attesten vereist