OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

  • goedkeuringsdatum
    21 maart 2014
  • publicatiedatum
    B.S.20/05/2014
  • datum laatste wijziging
    13/05/2015

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 3-4-2015 - B.S. 13-5-2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel II.77;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd;

Gelet op het advies van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad en van de Vlaamse Vereniging van Studenten, gegeven op 30 januari 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 maart 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd, zijn vermeld in de lijst, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2013-2014.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.