Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie 'Graduaat in het zaalmanagement en sommeliertechnieken'

  • goedkeuringsdatum
    06 juni 2014
  • publicatiedatum
    B.S.13/08/2014
  • datum laatste wijziging
    13/08/2014

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15 en 15/1, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 16, 17 en 18;

Gelet op het advies van AKOV, gegeven op 3 april 2014;

Gelet op het advies van de Commissie HO, gegeven op 28 april 2014;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 21 mei 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 juni 2014;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie maître d'hôtel;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie gespecialiseerd drankenkelner;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De onderwijskwalificatie 'graduaat in het zaalmanagement en sommeliertechnieken', ingeschaald op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De onderwijskwalificatie 'graduaat in het zaalmanagement en sommeliertechnieken' is ondergebracht in het studiegebied 'handelswetenschappen en bedrijfskunde' van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt honderdtwintig studiepunten.

Art. 2.

De competenties van de onderwijskwalificatie 'graduaat in het zaalmanagement en sommeliertechnieken' zijn opgenomen in de beroepskwalificaties :

1° maître d'hôtel, erkend bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie maître d'hôtel;

2° gespecialiseerd drankenkelner, erkend bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie gespecialiseerd drankenkelner.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.