OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van nieuwe programmaties voor het schooljaar 2014-2015 in het deeltijds kunstonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    04 juli 2014
  • publicatiedatum
    B.S.10/10/2014
  • datum laatste wijziging
    01/09/2015

COORDINATIE

impliciet opgeheven

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, artikel 93quater, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2010 en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting "Beeldende kunst", artikel 49ter, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2009 en vervangen bij het decreet van 23 december 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", "Woordkunst" en "Dans", artikel 57ter, ingevoegd bij decreet van 18 december 2009 en vervangen bij het decreet van 23 december 2010;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 21 januari 2014 en op 22 april 2014;

Gelet op de adviezen van de onderwijsinspectie en het Agentschap voor Onderwijsdiensten, gegeven op 11 februari 2014 en op 9 april 2014;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 juli 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De volgende inrichtende machten krijgen de toestemming om hun goedgekeurde programmaties op te starten in hun instellingen voor deeltijds kunstonderwijs vanaf het schooljaar 2014-2015 :

1° het stadsbestuur van Genk voor de programmatie van de optie animatiefilm in de middelbare graad van de studierichting Beeldende Kunst in de Academie voor Beeldende Kunst en Media van Genk;

2° het stadsbestuur van Kortrijk voor de programmatie van de optie steen-beeld in de specialisatiegraad van de studierichting Beeldende Kunst in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Kortrijk;

3° het stadsbestuur van Hasselt voor de programmatie van de optie toegepaste grafiek in de specialisatiegraad van de studierichting Beeldende Kunst in de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Hasselt;

4° het stadsbestuur van Gent voor de programmatie van de optie animatiefilm in de specialisatiegraad van de studierichting Beeldende Kunst in de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst van Gent;

5° het gemeentebestuur van Zwevegem voor de programmatie van de optie zang in de middelbare graad van de studierichting Muziek in de Kunstacademie van Zwevegem;

6° het gemeentebestuur van Asse voor de programmatie van de optie zang/jazz en lichte muziek in de hogere graad van de studierichting Muziek in de Kunstacademie van Asse;

7° het stadsbestuur van Herentals, voor de programmatie van de optie volksmuziek in de hogere graad van de studierichting muziek in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals;

8° de scholengroep Zuid-Limburg voor de programmatie van de optie toneel in de hogere graad van de studierichting Woordkunst in de Academie van het GO! van Tongeren;

9° het gemeentebestuur van Londerzeel voor de programmatie van de optie dans en muziek in de hogere graad van de studierichting Dans in de Gemeentelijke Academie van Londerzeel.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.