Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator retouche kleding- en confectieartikelen

  • goedkeuringsdatum
    05 december 2014
  • publicatiedatum
    B.S.20/03/2015
  • datum laatste wijziging
    20/03/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 16 oktober 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 november 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van operator retouche kleding- en confectieartikelen, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van operator retouche kleding- en confectieartikelen (m/v) (BK0137) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

`Operator retouche kleding- en confectieartikelen (m/v)'

b. Definitie

`Na advisering van en overleg met de klant, het uitvoeren van meerdere handelingen bij het retoucheren van kleding- en confectieartikelen met behulp van de meest efficiënte machines en productietechnieken en rekening houdend met de verwachte kwaliteitsvereisten van de klant teneinde een aangepast product die voldoet aan de wensen van de klant tijdig af te leveren.'

c. Niveau

4

d. Jaartal

2014

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Stelt retouches aan de kleding- en confectieartikelen vast en informeert de klant over de voorwaarden (Id 12458-c)

- Stelt vragen over de wens van de klant

- Stelt de kenmerken van het artikel vast (soort stof, vorm,...)

- Schat de haalbaarheid van wijzigingen of herstellingen in

- Bespreekt de verschillende oplossingen en hun kostprijs met de klant

- Geeft informatie over het te verwachten resultaat aan de klant

- Spreekt de prijs af met de klant

- Spreekt de uitvoeringstermijn af met de klant

- Communiceert zakelijk met de klant

- Lost het vastgestelde probleem op een creatieve manier op

- Noteert de informatie over de uit te voeren retouche

- Bevestigt de informatie aan het artikel

Laat, indien nodig, het artikel passen (co00940)

- Stelt pasfouten vast

- Gebruikt spelden, krijt, lintmeter, rokzoommeter,...

- Neemt de maat van de klant en noteert dit

- Brengt de kleding in vorm volgens de aanpassingen en speldt af

Merkt de retouches en controleert de afmetingen en de symmetrie (Id 14862-c)

- Gebruikt spelden, krijt, lintmeter, meetlat, strijkijzer,...

- Controleert de maten en aanduidingen

- Controleert de symmetrie van het kledingstuk en vergelijkt met de morfologie van de klant

Kiest de materialen, producten en accessoires voor het artikel uit (Id 17487-c)

- Stemt het materiaal en accessoires af op de wens van de klant

- Bepaalt de kleur, snijrichting, het materiaal,... van de accessoires

Maakt het te retoucheren kledingstuk los en vermaakt het volgens de afspraak (Id 2902-c)

- Gebruikt een schaar, tornmesje, spelden ...

- Voorkomt beschadiging aan het kledingstuk

- Brengt indien nodig nepen, plooien, zomen ... aan volgens de gemaakte aanduidingen

- Knipt na controle overtollig stof weg

- Knipt indien nodig kledingonderdelen opnieuw

Brengt extra materialen op het kledingstuk aan om het te laten strak zitten, te verstevigen of te beschermen (elastiek, elleboogbeschermers, ...) (Id 14258-c)

- Gebruikt vlieseline, elastiek, boordstof, stof, leder,...

- Speldt het extra materiaal vast op de voorziene plaats

Gaat de symmetrie en de pasvorm van de kleding op een pasmodel of tijdens het passen na (Id 17875-c)

- Beoordeelt esthetisch (hoe de kleding valt,...)

- Verandert van positie rond het pasmodel of de klant

- Past afwijkingen aan

- Beoordeelt de symmetrie van het kledingstuk en wijkt hiervan af indien de morfologie dit vereist

Assembleert de verschillende delen (voering, kraag, mouw...) (Id 16531-c)

- Legt de onderdelen in volgorde van bewerking klaar

- Stikt recht, evenwijdig en zonder rimpeling van het materiaal

- Houdt zich aan de markeringen

Maakt de machine startklaar (Id 15927 - Id 17189)

- Bedraadt de machine

- Stelt de draadspanning af

- Meet het aantal steken per cm

- Controleert de draadafsnijder -

Controleert de aanwezigheid van een spoel op de machine

- Kiest een stikbewerking uit een keuzemenu op de stikmachine

- Regelt de persvoetdruk

Onderhoudt de machine (Id 18027)

- Vervangt naalden en spoelen

- Herstelt de draadspanning en draadbreuken

- Herstelt de druk van de persvoet

- Verwijdert stofrestjes onder de naaldplaat

- Controleert op regelmatige basis het oliepeil van de industriële machine

- Onderkent eenvoudige stoornissen en fouten van de machine

Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma (Id 15927 - Id 17189 - Id 19695)

- Aan- en uitzetten van de machine/apparatuur

- Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur

- Controleert de werking van de machine/apparatuur

- Stelt parameters manueel of computergestuurd in

Voert retouches uit op : Gecoat weefsel (Id 25175-c), Rekbaar textiel (Id 25176-c), Tricot (Id 25172-c), Zware weefsels (Id 25178-c), Lichte weefsels (Id 25177-c) - Samengestelde materialen (fleece, ...) (Id 25173-c) - Leder (Id 25171-c) - Polyurethaan (mousse, ...-c) (Id 25174-c), elastische materialen ...

- Past de correcte technieken toe op verschillende materialen bij het uitvoeren van de retouche

- Gebruikt de gepaste confectietechnieken en machines

Voert retouches uit aan : Ceremoniekleding- en confectieartikelen (Id 24807-c), Accessoires, tassen ... (Id 24805-c), Themakostuums (Id 24806-c), Technische kleding (sport, werk, bescherming,...) (Id 24810-c), Luxueuze confectiekleding (Id 24808-c)

- Kiest de meest passende afwerkingstechnieken om de retouche uit te voeren

Stopt en verstelt eventuele scheuren en gaten (co00941)

- Analyseert de beschadiging en de stof

- Kiest de beste mogelijkheid om te herstellen

- Naait manueel en/of machinaal

Verwerkt de stukken en onderdelen van de kleding- en confectieartikelen (Id 23590-c, Id 15790-c)

- Stikt in alle bewerkingen

- Voert occasionele tussenstrijk uit

- Voert alle herstellingen uit

- Controleert de kwaliteit van eigen bewerkingen

- Zet ringen, haken, gespen, knopen en drukknopen... aan

- Knipt draadjes af

- Legt onderdelen van het patroon of de uittekening op de stof

- Neemt afmetingen

- Duidt interne plaatsingen aan

- Brengt kleefvoering aan

Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit (Id 18027)

- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen

- Vervangt onderdelen

Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust (co00942)

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Houdt de werkplek schoon

- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

- Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften

- Neemt een goede ergonomische houding aan

- Leeft de veiligheidsnormen na bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen

Volgt de voorraad accessoires op, stelt tekorten vast en plaats bestellingen (Id 18152-c)

- Houdt gegevens bij over het verbruik van de accessoires

- Berekent de hoeveelheid accessoires voor de bestelling

- Gebruikt software

- Vult een bestelformulier in

- Contacteert leveranciers

Voert een controle uit op de verwerkte stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering (Id 28795-c, Id 4519-c)

- Controleert het gestikte model op kwaliteit en maten

Strijkt en verpakt het artikel (Id 17347-c)

- Stelt de temperatuur en stoom van het strijkijzer in

- Strijkt het artikel

- Verpakt het artikel

Registreert de verkoop en ontvangt (Id 17347-c)

- Brengt de uitgevoerde diensten in rekening

- Bedient het kassa- en/of registratiesysteem

- Rekent af

- Houdt de klantenfiches/gegevens van de uitgevoerde opdracht bij

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van boekhouden en administratief beheer

- Basiskennis van gesproken Engels

- Basiskennis van gesproken Frans

- Basiskennis van stijladvies

- Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften

- Basiskennis van kwaliteitsnormen

- Basiskennis van werkpostorganisatie

- Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden

- Basiskennis van het productieproces

- Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen

- Kennis van productietechnieken kleding en confectie

- Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen

- Kennis van technieken om maten te nemen (kleding)

- Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen

- Kennis van kniptechnieken voor textiel en leer

- Kennis van lijmtechnieken

- Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kleding- en confectieartikelen

- Kennis van machinale stiktechnieken

- Kennis van manuele hersteltechnieken voor kleding- en confectieartikelen

- Kennis van pasvormverbetering

- Kennis van stoppage- en verstellingstechnieken

- Kennis van patroontekentechnieken

- Kennis van kenmerken van garen

- Kennis van werking en bediening van industriële machines voor verwerking en bewerking van kleding- en confectieartikelen

- Kennis van stik en snijgereedschap

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen stellen van vragen over de wens van de klant

- Het kunnen vaststellen van de kenmerken van het artikel (soort stof, vorm,...)

- Het kunnen inschatten van de haalbaarheid van wijzigingen of herstellingen

- Het kunnen bespreken van de verschillende oplossingen en hun kostprijs met de klant

- Het kunnen geven van informatie over het te verwachten resultaat aan de klant

- Het kunnen afspreken van de prijs met de klant

- Het kunnen afspreken van de uitvoeringstermijn met de klant

- Het kunnen zakelijk communiceren met de klant

- Het kunnen vaststellen van pasfouten

- Het kunnen in vorm brengen van de kleding volgens de aanpassingen en afspelden

- Het kunnen noteren van de informatie over de uit te voeren retouche

- Het kunnen afstemmen van het materiaal en accessoires op de wens van de klant

- Het kunnen bepalen van de kleur, snijrichting, het materiaal,... van de accessoires

- Het kunnen voorkomen van beschadiging aan het kledingstuk

- Het kunnen aanbrengen indien nodig van nepen, plooien, zomen,... volgens de gemaakte aanduidingen

- Het indien nodig kunnen opnieuw knippen van kledingonderdelen

- Het kunnen gebruiken van vlieseline, elastiek, boordstof, stof, leder,...

- Het kunnen vastspelden van het extra materiaal op de voorziene plaats

- Het kunnen esthetisch beoordelen (hoe de kleding valt,...)

- Het kunnen veranderen van positie rond het pasmodel of de klant

- Het kunnen aanpassen van afwijkingen

- Het kunnen beoordelen van de symmetrie van het kledingstuk en hiervan afwijken indien de morfologie dit vereist

- Het kunnen klaarleggen van de onderdelen in volgorde van bewerking

- Het kunnen plaatsen van draad, geleider, persvoet en/of vouwer op de stikmachine

- Het kunnen afstellen van de stikmachine

- Het kunnen recht, evenwijdig en zonder rimpeling van het materiaal stikken

- Het zich kunnen houden aan de markeringen

- Het kunnen uitvoeren van het basisonderhoud van de stikmachine

- Het kunnen toepassen van de productietechnieken op verschillende materialen bij het uitvoeren van de retouche

- Het kunnen kiezen van de meest passende afwerkingstechnieken en machine om de retouche uit te voeren

- Het kunnen analyseren van de beschadiging en de stof

- Het kunnen kiezen van de beste mogelijkheid om te herstellen

- Het kunnen manueel en/of machinaal naaien

- Het kunnen bijhouden van gegevens over het verbruik van de accessoires

- Het kunnen berekenen van de hoeveelheid accessoires voor de bestelling

- Het kunnen gebruiken van software

- Het kunnen invullen van een bestelformulier in

- Het kunnen contacteren van leveranciers

- Het kunnen instellen van de temperatuur en stoom van het strijkijzer

- Het kunnen strijken van het artikel

- Het kunnen verpakken van het artikel

- Het kunnen in rekening brengen van de uitgevoerde diensten

- Het kunnen bedienen van het kassa- en/of registratiesysteem

- Het kunnen afrekenen

- Het kunnen afstellen van de stikmachine

- Het kunnen uitvoeren van het basisonderhoud van de stikmachine

- Het kunnen bedraden van de machine

- Het kunnen afstellen van de draadspanning

- Het kunnen controleren van de draadafsnijder

- Het kunnen kiezen van een stikbewerking uit een keuzemenu op de stikmachine

- Het kunnen regelen van de persvoetdruk

- Het kunnen herstellen van de draadspanning en draadbreuken

- Het kunnen herstellen van de druk van de persvoet

- Het op regelmatige basis kunnen controleren van het oliepeil van de industriële machine

- Het kunnen controleren van de werking van de machine/apparatuur

- Het kunnen instellen van parameters manueel of computergestuurde machines

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen oplossen van het vastgestelde probleem op een creatieve manier

- Het kunnen aanpassen van afwijkingen

- Het kunnen onderkennen van eenvoudige stoornissen en fouten van de machine

Motorische vaardigheden

- Het kunnen gebruiken van spelden, krijt, lintmeter, rokzoommeter ...

- Het kunnen nemen de maat van de klant en dit noteren

- Het kunnen bevestigen van de informatie aan het artikel

- Het kunnen gebruiken van een schaar, tornmesje, spelden, ...

- Het kunnen wegknippen na controle van overtollig stof

- Het kunnen plaatsen van draad, geleider, persvoet en/of vouwer op de stikmachine

- Het kunnen meten van het aantal steken per cm

- Het kunnen verwijderen van stofrestjes onder de naaldplaat

- Het kunnen schoonhouden van de werkplek

- Het kunnen opbergen van de eigen gereedschappen en hulpmiddelen

- Het kunnen aan- en uitzetten van de machine/apparatuur

- Het kunnen aannemen van een goede ergonomische houding

- Het kunnen stikken in alle bewerkingen

- Het kunnen uitvoeren van occasionele tussenstrijk

- Het kunnen bedienen van verschillende stikmachines voor kleding- en confectieartikelen

- Het kunnen uitvoeren van alle herstellingen uit

- Het kunnen controleren van de kwaliteit van eigen bewerkingen

- Het kunnen aanzetten van ringen, haken, gespen, knopen en drukknopen...

- Het kunnen afknippen van draadjes

- Het kunnen leggen van onderdelen van het patroon of de uittekening op de stof

- Het kunnen nemen van afmetingen

- Het kunnen aanduiden van de interne plaatsingen

- Het kunnen aanbrengen van kleefvoering

- Het kunnen controleren van de aanwezigheid van een spoel op de machine

- Het kunnen vervangen van naalden en spoelen

- Het indien nodig kunnen plaatsen van hulpstukken op de machine/apparatuur

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Het beroep wordt uitgeoefend in een retoucheatelier of kledingzaak. De beroepsuitoefening varieert naargelang de grootte van de onderneming.

- Het beroep wordt uitgeoefend tijdens de dag meestal tijdens de werkweek.

- De werkdruk is afhankelijk van de gemaakte afspraken. De werkdruk ligt hoger in bepaalde periodes waarin de vraag naar retouches groter is.

- Het werk van de operator retouche kleding- en confectieartikelen varieert volgens de uit te voeren retouche. Technieken en procedures zijn eerder gekend, maar dienen flexibel aangewend te worden (onverwachte situaties, prioriteiten stellen,...). De gebruikte producten, apparatuur en technieken voor retouches kunnen aan evoluties en modetrends onderhevig zijn.

- De werkopdrachten verlopen volgens een planning waaraan de operator zich dient te houden en kan indien nodig prioriteiten stellen binnen zijn eigen opdracht.

- De uitoefening van het beroep vraagt een zekere leergierigheid, flexibiliteit en creativiteit.

- Het beroep kan alleen of in teamverband uitgeoefend worden.

- De beroepsuitoefening is gebonden aan normen en reglementering inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en vestiging.

Handelingscontext

- Op een gepaste manier omgaan met verschillende soorten klanten met aandacht voor hun wensen en noden.

- Efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht handelen in alle omstandigheden.

- De operator dient tijdens de uitvoering van de opdracht nauwgezet/zorgvuldig te werken en aandachtig zijn voor verschillende elementen - waaronder de wensen van de kant, de vereisten/kenmerken van de techniek, materieel en producten en de hygiëne- en veiligheidsregels - in functie van het welslagen van de opdracht.

- Lost problemen op of meld het probleem aan de leidinggevende.

- Zorgvuldig, economisch en ecologisch omgaan met producten en materieel.

- De beroepsbeoefenaar moet zijn werkplek steeds schoonhouden en steeds zijn eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen.

2.2.4 Autonomie

Is zelfstandig in

- het voorbereiden, uitvoeren en controleren van de retouche

- het adviseren van de klant

- het zoeken naar de meest optimale uitvoeringsmodaliteit

- het bijhouden van klantenfiches/gegevens van de uitgevoerde opdracht

- het zelf oplossen van problemen en onregelmatigheden

- het melden van problemen aan de verantwoordelijke indien deze niet zelf op te lossen zijn.

Is gebonden aan

- de geldende regels en procedures van de organisatie

- veiligheids-, hygiëne-, gezondheids- en milieureglementering

- de vraag en wensen van de klant en de haalbaarheidsgraad van de realisatie

- aan mondelinge en schriftelijke instructies van de leidinggevende

- de planning

Doet beroep op

- de leidinggevende/de verantwoordelijke bij moeilijk in te schatten situaties

- het team/collega's in geval er nood is aan feedback

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- het nauwgezet uitvoeren van de retouche

- het voorstellen van de mogelijkheden bij het uitvoeren van de retouche

- het samenwerken met collega's

- het demonstreren en uitleggen van technieken aan de klant

- het evalueren van de uitgevoerde retouche

- het ontvangen van het bedrag

- het bijhouden van klantenfiches/gegevens van de uitgevoerde retouche

- het opvolgen van de voorraad, het vaststellen van tekorten en het plaatsen van bestellingen

- het naleven van de planning

- het proper houden van de werkpost

- de uitvoering van preventief of curatief basisonderhoud van machines

- de uitvoeringskwaliteit van de herstelde artikelen rekening houdend met de wensen en afspraken met de klant.

2.3 Vereiste attesten

Geen attesten vereist.