OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel

  • goedkeuringsdatum
    03 april 2015
  • publicatiedatum
    B.S.07/05/2015
  • datum laatste wijziging
    21/06/2016

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 4-6-2016 - B.S. 21-6-2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.76;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2014 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 maart 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De lijst met de de bacheloropleidingen waarbij diegene die gerechtigd is de titel van bachelor te voeren, ook de titel, vermeld in de lijst, mag voeren als hij de desbetreffende opleiding heeft voltooid, en de masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding waarbij diegene die gerechtigd is de titel van master te voeren, ook de titel, vermeld in de lijst, mag voeren als hij de desbetreffende opleiding of afstudeerrichting heeft voltooid, is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2014 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014, wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2014-2015.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Instelling

Graad en kwalificatie van de graad van de opleiding - afstudeerrichting

Bijkomende titel

Gezondheidszorg

Arteveldehogeschool

Bachelor in de vroedkunde

vroedvrouw

Bachelor in de verpleegkunde

verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er

Erasmushogeschool Brussel

Bachelor in de vroedkunde

vroedvrouw

Bachelor in de verpleegkunde

verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Bachelor in de vroedkunde

vroedvrouw

Bachelor in de verpleegkunde

verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er

Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen

Bachelor in de vroedkunde

vroedvrouw

Bachelor in de verpleegkunde

verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er

Katholieke Hogeschool Vives Noord

Bachelor in de vroedkunde

vroedvrouw

Bachelor in de verpleegkunde

verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er

Thomas More Kempen

Bachelor in de vroedkunde

vroedvrouw

Bachelor in de verpleegkunde

verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er

UC Leuven

Bachelor in de vroedkunde

vroedvrouw

Bachelor in de verpleegkunde

verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er

UC Limburg

Bachelor in de vroedkunde

vroedvrouw

Bachelor in de verpleegkunde

verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er

Odisee

Bachelor in de vroedkunde

vroedvrouw

Bachelor in de verpleegkunde

verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er

Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Bachelor in de vroedkunde

vroedvrouw

Bachelor in de verpleegkunde

verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er

Hogeschool PXL

Bachelor in de vroedkunde

vroedvrouw

Bachelor in de verpleegkunde

verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er

Hogeschool Gent

Bachelor in de verpleegkunde

verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er

Hogeschool West-Vlaanderen

Bachelor in de verpleegkunde

verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er

Thomas More Mechelen-Antwerpen

Bachelor in de verpleegkunde

verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er

Instelling

Graad en kwalificatie van de graad van de opleiding - afstudeerrichting

Bijkomende titel

Sociaal-agogisch werk

Arteveldehogeschool

Bachelor in het sociaal werk

maatschappelijk assistent

Odisee

Bachelor in het sociaal werk

maatschappelijk assistent

Erasmushogeschool Brussel

Bachelor in het sociaal werk

maatschappelijk assistent

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Bachelor in het sociaal werk

maatschappelijk assistent

Hogeschool Gent

Bachelor in het sociaal werk

maatschappelijk assistent

Hogeschool PXL

Bachelor in het sociaal werk

maatschappelijk assistent

Hogeschool West-Vlaanderen

Bachelor in het sociaal werk

maatschappelijk assistent

Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen

Bachelor in het sociaal werk

maatschappelijk assistent

Thomas More Kempen

Bachelor in het sociaal werk

maatschappelijk assistent

UC Leuven

Bachelor in het sociaal werk

maatschappelijk assistent

Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Bachelor in het sociaal werk

maatschappelijk assistent

Instelling

Graad en kwalificatie van de graad van de opleiding - afstudeerrichting

Bijkomende titel

Architectuur

Universiteit Antwerpen

Master in de architectuur

architect

Master in de interieurarchitectuur

interieurarchitect

Katholieke Universiteit Leuven

Master in de architectuur

architect

Master of Architecture

architect

Master in de interieurarchitectuur

interieurarchitect

Universiteit Hasselt

Master in de architectuur

architect

Master in de interieurarchitectuur

interieurarchitect

Instelling

Graad en kwalificatie van de graad van de opleiding - afstudeerrichting

Bijkomende titel

Industriële wetenschappen en technologie

Universiteit Antwerpen

Master in de industriële wetenschappen : bouwkunde

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : elektromechanica

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : chemie

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : biochemie

industrieel ingenieur

Universiteit Gent

Master in de industriële wetenschappen : bouwkunde

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : landmeten

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : chemie

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : elektrotechniek

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : elektromechanica

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : informatica

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : textieltechnologie

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : industrieel ontwerpen

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : biochemie

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : milieukunde

industrieel ingenieur

Universiteit Hasselt

Master in de industriële wetenschappen : bouwkunde

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : chemie

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : biochemie

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : elektromechanica

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : energie

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : nucleaire technologie

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : verpakkingstechnologie

industrieel ingenieur

Katholieke Universiteit Leuven

Master in de industriële wetenschappen : chemie

industrieel ingenieur

Master of Industrial Sciences : Chemical Engineering

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : biochemie

industrieel ingenieur

Master of Industrial Sciences : Biochemical Engineering

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : elektromechanica

industrieel ingenieur

Master of Industrial Sciences : Electromechanical Engineering

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT

industrieel ingenieur

Master of Industrial Sciences : Electronic Engineering

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : bouwkunde

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : verpakkingstechnologie

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : nucleaire technologie

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : energie

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : kunststofverwerking

industrieel ingenieur

Vriije Universiteit Brussel

Master in de industriële wetenschappen : elektromechanica

industrieel ingenieur

Master in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT

industrieel ingenieur

Instelling

Graad en kwalificatie van de graad van de opleiding - afstudeerrichting

Bijkomende titel

Biotechniek

Universiteit Gent

Master in de biowetenschappen : land- en tuinbouwkunde

industrieel ingenieur

Master in de biowetenschappen : voedingsindustrie

industrieel ingenieur

Katholieke Universiteit Leuven

Master in de biowetenschappen : land- en tuinbouwkunde

industrieel ingenieur

Master in de biowetenschappen : voedingsindustrie

industrieel ingenieur

Instelling

Graad en kwalificatie van de graad van de opleiding - afstudeerrichting

Bijkomende titel

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Katholieke Universiteit Leuven

Master handelsingenieur

handelsingenieur

Instelling

Graad en kwalificatie van de graad van de opleiding - afstudeerrichting

Bijkomende titel

Audiovisuele en beeldende kunst

Erasmushogeschool Brussel

Master in de audiovisuele kunsten

meester

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Master in de beeldende kunsten

meester

Master of Visual arts

meester

Hogeschool Gent

Master in de audiovisuele kunsten

meester

Master in de beeldende kunsten

meester

Master of Audiovisual Arts

meester

Master of Fine Arts

meester

LUCA School of Arts

Master in de audiovisuele kunsten

meester

Master in de beeldende kunsten

meester

Master in het productdesign

meester

Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen

Master in de beeldende kunsten

meester

Hogeschool PXL

Master in de beeldende kunsten

meester

Master in de audiovisuele kunsten

meester

Master in het productdesign

meester

Instelling

Graad en kwalificatie van de graad van de opleiding - afstudeerrichting

Bijkomende titel

Muziek en podiumkunsten

Erasmushogeschool Brussel

Master in het drama

meester

Master in de muziek

meester

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Master in het drama

meester

Master in de muziek

meester

Hogeschool Gent

Master in het drama

meester

Master in de muziek

meester

Master of Music

meester

LUCA School of Arts

Master in het drama

meester

Master in de muziek

meester

Instelling

Graad en kwalificatie van de graad van de opleiding - afstudeerrichting

Bijkomende titel

Economische en toegepaste economische wetenschappen

Katholieke Universiteit Leuven

Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur

handelsingenieur

Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica

handelsingenieur

Universiteit Hasselt

Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur

handelsingenieur

Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica

handelsingenieur

Universiteit Antwerpen

Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur

handelsingenieur

Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica

handelsingenieur

Universiteit Gent

Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur

handelsingenieur

Vrije Universiteit Brussel

Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur

handelsingenieur

Master of Business Engingeering : Business and Technology

handelsingenieur

Instelling

Graad en kwalificatie van de graad van de opleiding - afstudeerrichting

Bijkomende titel

Toegepaste wetenschappen

Katholieke Universiteit Leuven

Master in de ingenieurswetenschappen : architectuur

burgerlijk ingenieur-architect

Master in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : elektrotechniek

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : computerwetenschappen

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : chemische technologie

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : materiaalkunde

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : bouwkunde

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : energie

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : biomedische technologie

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : wiskundige ingenieurstechnieken

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde

burgerlijk ingenieur

Master of Materials Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Electrical Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Science in Chemical Engineering (Engineering Rheology)

burgerlijk ingenieur

Master of Biomedical Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Chemical Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Engineering : Energy

burgerlijk ingenieur

Erasmus Mundus Joint Master in Economics and Management of Network Industries

burgerlijk ingenieur

EIT - KIC Master in Energy

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen

burgerlijk ingenieur

Master of Mechanical Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Engineering : Computer Science

burgerlijk ingenieur

Master of Mathematical Engineering

burgerlijk ingenieur

Universiteit Gent

Master in de ingenieurswetenschappen : architectuur

burgerlijk ingenieur-architect

Master in de ingenieurswetenschappen : computerwetenschappen

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : elektrotechniek

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : bouwkunde

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : chemische technologie

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : materiaalkunde

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : toegepaste natuurkunde

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde-elektrotechniek

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : fotonica

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : biomedische ingenieurstechnieken

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek

burgerlijk ingenieur

Master of Textile Engineering

burgerlijk ingenieur

European Master in Nuclear Fusion Science and Engineering Physics

burgerlijk ingenieur

European Master of Science in Photonics

burgerlijk ingenieur

Master of Photonics Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Biomedical Engineering

burgerlijk ingenieur

International Master of Science in Fire Safety Engineering

burgerlijk ingenieur

International Master of Science in Biomedical Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Chemical Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Civil Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Electromechanical Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Industrial Engineering and Operations Research

burgerlijk ingenieur

Master of Engineering Physics

burgerlijk ingenieur

Master of Electrical Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Computer Science Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Sustainable Materials Engineering

burgerlijk ingenieur

Vrije Universiteit Brussel

Master in de ingenieurswetenschappen : architectuur

burgerlijk ingenieur-architect

Master of Architectural Engineering

burgerlijk ingenieur-architect

Master in de ingenieurswetenschappen : bouwkunde

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : chemie en materialen

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : elektronica en informatietechnologie

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : fotonica

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : toegepaste computerwetenschappen

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde-elektrotechniek

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : biomedische ingenieurstechnieken

burgerlijk ingenieur

European Master of Science in Photonics

burgerlijk ingenieur

Master in de ingenieurswetenschappen : computerwetenschappen

burgerlijk ingenieur

Master of Applied Sciences and Engineering : Computer Science

burgerlijk ingenieur

Master of Applied Sciences and Engineering : Applied Computer Science

burgerlijk ingenieur

Master of Photonics Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Biomedical Engineering

burgerlijk ingenieur

International Master of Science in Biomedical Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Electronics and Information Technology Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Civil Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Chemical and Materials Engineering

burgerlijk ingenieur

Master of Electromechanical Engineering

burgerlijk ingenieur

Instelling

Graad en kwalificatie van de graad van de opleiding - afstudeerrichting

Bijkomende titel

Toegepaste biologische wetenschappen

Katholieke Universiteit Leuven

Master in de bio-ingenieurswetenschappen : biosysteemtechniek

bio-ingenieur

Master in de bio-ingenieurswetenschappen : cel- en gentechnologie

bio-ingenieur

Master in de bio-ingenieurswetenschappen : katalytische technologie

bio-ingenieur

Master in de bio-ingenieurswetenschappen : land- en bosbeheer

bio-ingenieur

Master in de bio-ingenieurswetenschappen : landbouwkunde

bio-ingenieur

Master in de bio-ingenieurswetenschappen : levensmiddelentechnologie

bio-ingenieur

Master of Tropical Natural Resources Management

bio-ingenieur

Master of Bioscience Engineering : Human Health Engineering

bio-ingenieur

Master in de bio-ingenieurswetenschappen : landbeheer

bio-ingenieur

Master of Agro- and Ecosystems Engineering

bio-ingenieur

Universiteit Gent

Master in de bio-ingenieurswetenschappen : landbouwkunde

bio-ingenieur

Master in de bio-ingenieurswetenschappen : land- en waterbeheer

bio-ingenieur

Master in de bio-ingenieurswetenschappen : bos- en natuurbeheer

bio-ingenieur

Master in de bio-ingenieurswetenschappen : chemie en bioprocestechnologie

bio-ingenieur

Master in de bio-ingenieurswetenschappen : levensmiddelenwetenschappen en voeding

bio-ingenieur

Master in de bio-ingenieurswetenschappen : cel- en genbiotechnologie

bio-ingenieur

Master in de bio-ingenieurswetenschappen : milieutechnologie

bio-ingenieur

Vrije Universiteit Brussel

Master in de bio-ingenieurswetenschappen : cel- en genbiotechnologie

bio-ingenieur

Master in de bio-ingenieurswetenschappen : chemie en bioprocestechnologie

bio-ingenieur

Instelling

Graad en kwalificatie van de graad van de opleiding - afstudeerrichting

Bijkomende titel

Wetenschappen / Toegepaste wetenschappen / Toegepaste biologische wetenschappen

Katholieke Universiteit Leuven

Master of Nanoscience and Nanotechnology

burgerlijk ingenieur

Master in de nanowetenschappen en de nanotechnologie

burgerlijk ingenieur

Master in de bio-ingenieurswetenschappen : milieutechnologie

bio-ingenieur

Master in de aardobservatie - afstudeerrichting `bio-ingenieur'

bio-ingenieur

Master of Earth Observation - afstudeerrichting `Bioscience-Engineering'

bio-ingenieur

Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology

burgerlijk ingenieur

Instelling

Graad en kwalificatie van de graad van de opleiding - afstudeerrichting

Bijkomende titel

Wetenschappen / Toegepaste wetenschappen / Toegepaste biologische wetenschappen / Geneeskunde

Katholieke Universiteit Leuven

Master of Bio-informatics - afstudeerrichting `Engineering'

burgerlijk ingenieur

Master of Bio-informatics - afstudeerrichting `Bioscience Engineering'

bio-ingenieur

Master in de bio-informatica- afstudeerrichting `ingenieurswetenschappen'

burgerlijk ingenieur

Master in de bio-informatica- afstudeerrichting `bio-ingenieurswetenschappen'

bio-ingenieur

Instelling

Graad en kwalificatie van de graad van de opleiding - afstudeerrichting

Bijkomende titel

Geneeskunde

Katholieke Universiteit Leuven

Master in de geneeskunde

arts

Universiteit Antwerpen

Master in de geneeskunde

arts

Universiteit Gent

Master in de geneeskunde

arts

Vrije Universiteit Brussel

Master in de geneeskunde

arts

Instelling

Graad en kwalificatie van de graad van de opleiding - afstudeerrichting

Bijkomende titel

Tandheelkunde

Katholieke Universiteit Leuven

Master in de tandheelkunde

tandarts

Universiteit Gent

Master in de tandheelkunde

tandarts

Instelling

Graad en kwalificatie van de graad van de opleiding - afstudeerrichting

Bijkomende titel

Diergeneeskunde

Universiteit Gent

Master in de diergeneeskunde

dierenarts

Instelling

Graad en kwalificatie van de graad van de opleiding - afstudeerrichting

Bijkomende titel

Farmaceutische wetenschappen

Katholieke Universiteit Leuven

Master in de farmaceutische zorg

apotheker

Master in de geneesmiddelenontwikkeling - afstudeerrichting `apotheek'

apotheker

Universiteit Antwerpen

Master in de farmaceutische zorg

apotheker

Master in de geneesmiddelenontwikkeling - afstudeerrichting `apotheker'

apotheker

Universiteit Gent

Master in de farmaceutische zorg

apotheker

Master in de geneesmiddelenontwikkeling

apotheker

Vrije Universiteit Brussel

Master in de farmaceutische zorg

apotheker

Master in de geneesmiddelenontwikkeling

apotheker